Bảng giá đất tại Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh

0

Bảng giá đất ở Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất tại Quận 4 – TP. Hồ Chí Minh

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4Loại
1Quận 4BẾN VÂN ĐỒNCẦU NGUYỄN KIỆU - NGUYỄN KHOÁI17.900.0008.950.0007.160.0005.728.000-Đất ở đô thị
2Quận 4BẾN VÂN ĐỒNNGUYỄN KHOÁI - CẦU DỪA20.000.00010.000.0008.000.0006.400.000-Đất ở đô thị
3Quận 4BẾN VÂN ĐỒNCẦU DỪA - NGUYỄN TẤT THÀNH24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất ở đô thị
4Quận 4ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3TRỌN ĐƯỜNG -13.500.0006.750.0005.400.0004.320.000-Đất ở đô thị
5Quận 4CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘITRỌN ĐƯỜNG -13.500.0006.750.0005.400.0004.320.000-Đất ở đô thị
6Quận 4ĐINH LỂTRỌN ĐƯỜNG -30.800.00015.400.00012.320.0009.856.000-Đất ở đô thị
7Quận 4ĐOÀN NHƯ HÀITRỌN ĐƯỜNG -24.700.00012.350.0009.880.0007.904.000-Đất ở đô thị
8Quận 4ĐOÀN VĂN BƠCHÂN CẦU CALMET - HOÀNG DIỆU26.400.00013.200.00010.560.0008.448.000-Đất ở đô thị
9Quận 4ĐOÀN VĂN BƠHOÀNG DIỆU - TÔN ĐẢN23.300.00011.650.0009.320.0007.456.000-Đất ở đô thị
10Quận 4ĐOÀN VĂN BƠTÔN ĐẢN - XÓM CHIẾU18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
11Quận 4ĐOÀN VĂN BƠXÓM CHIẾU - NGUYỄN THẦN HIẾN9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
12Quận 4ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTETRỌN ĐƯỜNG -15.400.0007.700.0006.160.0004.928.000-Đất ở đô thị
13Quận 4ĐƯỜNG 10CTRỌN ĐƯỜNG -19.900.0009.950.0007.960.0006.368.000-Đất ở đô thị
14Quận 4ĐƯỜNG 20 THƯỚCTRỌN ĐƯỜNG -12.600.0006.300.0005.040.0004.032.000-Đất ở đô thị
15Quận 4ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNHTRỌN ĐƯỜNG -12.400.0006.200.0004.960.0003.968.000-Đất ở đô thị
16Quận 4ĐƯỜNG PHƯỜNG 1TRỌN ĐƯỜNG -9.800.0004.900.0003.920.0003.136.000-Đất ở đô thị
17Quận 4ĐƯỜNG SỐ 1TRỌN ĐƯỜNG -17.900.0008.950.0007.160.0005.728.000-Đất ở đô thị
18Quận 4ĐƯỜNG SỐ 2TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
19Quận 4ĐƯỜNG SỐ 3TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
20Quận 4ĐƯỜNG SỐ 4TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
21Quận 4ĐƯỜNG SỐ 5TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
22Quận 4ĐƯỜNG SỐ 6TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
23Quận 4ĐƯỜNG SỐ 7TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
24Quận 4ĐƯỜNG SỐ 8TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
25Quận 4ĐƯỜNG SỐ 9TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
26Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
27Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10ATRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
28Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10BTRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
29Quận 4ĐƯỜNG SỐ 11TRỌN ĐƯỜNG -18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
30Quận 4ĐƯỜNG SỐ 12TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
31Quận 4ĐƯỜNG SỐ 12ATRỌN ĐƯỜNG -17.400.0008.700.0006.960.0005.568.000-Đất ở đô thị
32Quận 4ĐƯỜNG SỐ 13TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
33Quận 4ĐƯỜNG SỐ 15TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
34Quận 4ĐƯỜNG SỐ 16TRỌN ĐƯỜNG -18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
35Quận 4ĐƯỜNG SỐ 17TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
36Quận 4ĐƯỜNG SỐ 18TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
37Quận 4ĐƯỜNG SỐ 19TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
38Quận 4ĐƯỜNG SỐ 20TRỌN ĐƯỜNG -15.900.0007.950.0006.360.0005.088.000-Đất ở đô thị
39Quận 4ĐƯỜNG SỐ 21TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
40Quận 4ĐƯỜNG SỐ 22TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
41Quận 4ĐƯỜNG SỐ 23TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
42Quận 4ĐƯỜNG SỐ 24TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
43Quận 4ĐƯỜNG SỐ 25TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
44Quận 4ĐƯỜNG SỐ 28TRỌN ĐƯỜNG -18.700.0009.350.0007.480.0005.984.000-Đất ở đô thị
45Quận 4ĐƯỜNG SỐ 29TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
46Quận 4ĐƯỜNG SỐ 30TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
47Quận 4ĐƯỜNG SỐ 31TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
48Quận 4ĐƯỜNG SỐ 32TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
49Quận 4ĐƯỜNG SỐ 32ATRỌN ĐƯỜNG -8.700.0004.350.0003.480.0002.784.000-Đất ở đô thị
50Quận 4ĐƯỜNG SỐ 33TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
51Quận 4ĐƯỜNG SỐ 34TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
52Quận 4ĐƯỜNG SỐ 35TRỌN ĐƯỜNG -8.700.0004.350.0003.480.0002.784.000-Đất ở đô thị
53Quận 4ĐƯỜNG SỐ 36TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
54Quận 4ĐƯỜNG SỐ 37TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
55Quận 4ĐƯỜNG SỐ 38TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
56Quận 4ĐƯỜNG SỐ 39TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
57Quận 4ĐƯỜNG SỐ 40TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
58Quận 4ĐƯỜNG SỐ 42TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
59Quận 4ĐƯỜNG SỐ 43TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
60Quận 4ĐƯỜNG SỐ 44TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
61Quận 4ĐƯỜNG SỐ 45TRỌN ĐƯỜNG -19.500.0009.750.0007.800.0006.240.000-Đất ở đô thị
62Quận 4ĐƯỜNG SỐ 46TRỌN ĐƯỜNG -13.600.0006.800.0005.440.0004.352.000-Đất ở đô thị
63Quận 4ĐƯỜNG SỐ 47TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
64Quận 4ĐƯỜNG SỐ 48TRỌN ĐƯỜNG -27.000.00013.500.00010.800.0008.640.000-Đất ở đô thị
65Quận 4ĐƯỜNG SỐ 49TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
66Quận 4ĐƯỜNG SỐ 50TRỌN ĐƯỜNG -9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất ở đô thị
67Quận 4HOÀNG DIỆUSÁT CẢNG SÀI GÒN - NGUYỄN TẤT THÀNH24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất ở đô thị
68Quận 4HOÀNG DIỆUNGUYỄN TẤT THÀNH - ĐOÀN VĂN BƠ34.500.00017.250.00013.800.00011.040.000-Đất ở đô thị
69Quận 4HOÀNG DIỆUĐOÀN VĂN BƠ - KHÁNH HỘI31.500.00015.750.00012.600.00010.080.000-Đất ở đô thị
70Quận 4HOÀNG DIỆUKHÁNH HỘI - CUỐI ĐƯỜNG30.000.00015.000.00012.000.0009.600.000-Đất ở đô thị
71Quận 4KHÁNH HỘIBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU31.500.00015.750.00012.600.00010.080.000-Đất ở đô thị
72Quận 4KHÁNH HỘIHOÀNG DIỆU - CẦU KÊNH TẺ29.400.00014.700.00011.760.0009.408.000-Đất ở đô thị
73Quận 4KHÁNH HỘICẦU KÊNH TẺ - TÔN THẤT THUYẾT17.400.0008.700.0006.960.0005.568.000-Đất ở đô thị
74Quận 4LÊ QUỐC HƯNGBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU23.900.00011.950.0009.560.0007.648.000-Đất ở đô thị
75Quận 4LÊ QUỐC HƯNGHOÀNG DIỆU - LÊ VĂN LINH33.000.00016.500.00013.200.00010.560.000-Đất ở đô thị
76Quận 4LÊ THẠCHTRỌN ĐƯỜNG -33.000.00016.500.00013.200.00010.560.000-Đất ở đô thị
77Quận 4LÊ VĂN LINHNGUYỄN TẤT THÀNH - LÊ QUỐC HƯNG33.000.00016.500.00013.200.00010.560.000-Đất ở đô thị
78Quận 4LÊ VĂN LINHLÊ QUỐC HƯNG - ĐOÀN VĂN BƠ20.200.00010.100.0008.080.0006.464.000-Đất ở đô thị
79Quận 4LÊ VĂN LINH NỐI DÀIĐƯỜNG 48 - NGUYỄN HỮU HÀO31.500.00015.750.00012.600.00010.080.000-Đất ở đô thị
80Quận 4NGÔ VĂN SỞTRỌN ĐƯỜNG -25.500.00012.750.00010.200.0008.160.000-Đất ở đô thị
81Quận 4NGUYỄN HỮU HÀOBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU17.100.0008.550.0006.840.0005.472.000-Đất ở đô thị
82Quận 4NGUYỄN HỮU HÀOHOÀNG DIỆU - CUỐI ĐƯỜNG14.700.0007.350.0005.880.0004.704.000-Đất ở đô thị
83Quận 4NGUYỄN KHOÁITRỌN ĐƯỜNG -16.400.0008.200.0006.560.0005.248.000-Đất ở đô thị
84Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHCẦU KHÁNH HỘI - LÊ VĂN LINH34.500.00017.250.00013.800.00011.040.000-Đất ở đô thị
85Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHLÊ VĂN LINH - XÓM CHIẾU28.500.00014.250.00011.400.0009.120.000-Đất ở đô thị
86Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHXÓM CHIẾU - CẦU TÂN THUẬN20.600.00010.300.0008.240.0006.592.000-Đất ở đô thị
87Quận 4NGUYỄN THẦN HIẾNTRỌN ĐƯỜNG -15.000.0007.500.0006.000.0004.800.000-Đất ở đô thị
88Quận 4NGUYỄN TRƯỜNG TộTRỌN ĐƯỜNG -27.200.00013.600.00010.880.0008.704.000-Đất ở đô thị
89Quận 4TÂN VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -24.600.00012.300.0009.840.0007.872.000-Đất ở đô thị
90Quận 4TÔN ĐẢNTRỌN ĐƯỜNG -17.900.0008.950.0007.160.0005.728.000-Đất ở đô thị
91Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN TẤT THÀNH - NGUYỄN THẦN HIẾN12.800.0006.400.0005.120.0004.096.000-Đất ở đô thị
92Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN THẦN HIẾN - XÓM CHIẾU15.000.0007.500.0006.000.0004.800.000-Đất ở đô thị
93Quận 4TÔN THẤT THUYẾTXÓM CHIẾU - TÔN ĐẢN13.700.0006.850.0005.480.0004.384.000-Đất ở đô thị
94Quận 4TÔN THẤT THUYẾTTÔN ĐẢN - NGUYỄN KHOÁI16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
95Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN KHOÁI - CUỐI ĐƯỜNG11.400.0005.700.0004.560.0003.648.000-Đất ở đô thị
96Quận 4TRƯƠNG ĐÌNH HỢITRỌN ĐƯỜNG -16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
97Quận 4VĨNH HỘITÔN ĐẢN - KHÁNH HỘI24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất ở đô thị
98Quận 4VĨNH HỘIKHÁNH HỘI - TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất ở đô thị
99Quận 4VĨNH KHÁNHBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
100Quận 4VĨNH KHÁNHHOÀNG DIỆU - TÔN ĐẢN16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
101Quận 4BẾN VÂN ĐỒNCẦU NGUYỄN KIỆU - NGUYỄN KHOÁI17.900.0008.950.0007.160.0005.728.000-Đất ở đô thị
102Quận 4BẾN VÂN ĐỒNNGUYỄN KHOÁI - CẦU DỪA20.000.00010.000.0008.000.0006.400.000-Đất ở đô thị
103Quận 4BẾN VÂN ĐỒNCẦU DỪA - NGUYỄN TẤT THÀNH24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất ở đô thị
104Quận 4ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3TRỌN ĐƯỜNG -13.500.0006.750.0005.400.0004.320.000-Đất ở đô thị
105Quận 4CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘITRỌN ĐƯỜNG -13.500.0006.750.0005.400.0004.320.000-Đất ở đô thị
106Quận 4ĐINH LỂTRỌN ĐƯỜNG -30.800.00015.400.00012.320.0009.856.000-Đất ở đô thị
107Quận 4ĐOÀN NHƯ HÀITRỌN ĐƯỜNG -24.700.00012.350.0009.880.0007.904.000-Đất ở đô thị
108Quận 4ĐOÀN VĂN BƠCHÂN CẦU CALMET - HOÀNG DIỆU26.400.00013.200.00010.560.0008.448.000-Đất ở đô thị
109Quận 4ĐOÀN VĂN BƠHOÀNG DIỆU - TÔN ĐẢN23.300.00011.650.0009.320.0007.456.000-Đất ở đô thị
110Quận 4ĐOÀN VĂN BƠTÔN ĐẢN - XÓM CHIẾU18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
111Quận 4ĐOÀN VĂN BƠXÓM CHIẾU - NGUYỄN THẦN HIẾN9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
112Quận 4ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTETRỌN ĐƯỜNG -15.400.0007.700.0006.160.0004.928.000-Đất ở đô thị
113Quận 4ĐƯỜNG 10CTRỌN ĐƯỜNG -19.900.0009.950.0007.960.0006.368.000-Đất ở đô thị
114Quận 4ĐƯỜNG 20 THƯỚCTRỌN ĐƯỜNG -12.600.0006.300.0005.040.0004.032.000-Đất ở đô thị
115Quận 4ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNHTRỌN ĐƯỜNG -12.400.0006.200.0004.960.0003.968.000-Đất ở đô thị
116Quận 4ĐƯỜNG PHƯỜNG 1TRỌN ĐƯỜNG -9.800.0004.900.0003.920.0003.136.000-Đất ở đô thị
117Quận 4ĐƯỜNG SỐ 1TRỌN ĐƯỜNG -17.900.0008.950.0007.160.0005.728.000-Đất ở đô thị
118Quận 4ĐƯỜNG SỐ 2TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
119Quận 4ĐƯỜNG SỐ 3TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
120Quận 4ĐƯỜNG SỐ 4TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
121Quận 4ĐƯỜNG SỐ 5TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
122Quận 4ĐƯỜNG SỐ 6TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
123Quận 4ĐƯỜNG SỐ 7TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
124Quận 4ĐƯỜNG SỐ 8TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
125Quận 4ĐƯỜNG SỐ 9TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
126Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
127Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10ATRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
128Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10BTRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
129Quận 4ĐƯỜNG SỐ 11TRỌN ĐƯỜNG -18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
130Quận 4ĐƯỜNG SỐ 12TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
131Quận 4ĐƯỜNG SỐ 12ATRỌN ĐƯỜNG -17.400.0008.700.0006.960.0005.568.000-Đất ở đô thị
132Quận 4ĐƯỜNG SỐ 13TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
133Quận 4ĐƯỜNG SỐ 15TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
134Quận 4ĐƯỜNG SỐ 16TRỌN ĐƯỜNG -18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
135Quận 4ĐƯỜNG SỐ 17TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
136Quận 4ĐƯỜNG SỐ 18TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
137Quận 4ĐƯỜNG SỐ 19TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
138Quận 4ĐƯỜNG SỐ 20TRỌN ĐƯỜNG -15.900.0007.950.0006.360.0005.088.000-Đất ở đô thị
139Quận 4ĐƯỜNG SỐ 21TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
140Quận 4ĐƯỜNG SỐ 22TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
141Quận 4ĐƯỜNG SỐ 23TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
142Quận 4ĐƯỜNG SỐ 24TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
143Quận 4ĐƯỜNG SỐ 25TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
144Quận 4ĐƯỜNG SỐ 28TRỌN ĐƯỜNG -18.700.0009.350.0007.480.0005.984.000-Đất ở đô thị
145Quận 4ĐƯỜNG SỐ 29TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
146Quận 4ĐƯỜNG SỐ 30TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
147Quận 4ĐƯỜNG SỐ 31TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
148Quận 4ĐƯỜNG SỐ 32TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
149Quận 4ĐƯỜNG SỐ 32ATRỌN ĐƯỜNG -8.700.0004.350.0003.480.0002.784.000-Đất ở đô thị
150Quận 4ĐƯỜNG SỐ 33TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
151Quận 4ĐƯỜNG SỐ 34TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
152Quận 4ĐƯỜNG SỐ 35TRỌN ĐƯỜNG -8.700.0004.350.0003.480.0002.784.000-Đất ở đô thị
153Quận 4ĐƯỜNG SỐ 36TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
154Quận 4ĐƯỜNG SỐ 37TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
155Quận 4ĐƯỜNG SỐ 38TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
156Quận 4ĐƯỜNG SỐ 39TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
157Quận 4ĐƯỜNG SỐ 40TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
158Quận 4ĐƯỜNG SỐ 42TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
159Quận 4ĐƯỜNG SỐ 43TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
160Quận 4ĐƯỜNG SỐ 44TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
161Quận 4ĐƯỜNG SỐ 45TRỌN ĐƯỜNG -19.500.0009.750.0007.800.0006.240.000-Đất ở đô thị
162Quận 4ĐƯỜNG SỐ 46TRỌN ĐƯỜNG -13.600.0006.800.0005.440.0004.352.000-Đất ở đô thị
163Quận 4ĐƯỜNG SỐ 47TRỌN ĐƯỜNG -16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
164Quận 4ĐƯỜNG SỐ 48TRỌN ĐƯỜNG -27.000.00013.500.00010.800.0008.640.000-Đất ở đô thị
165Quận 4ĐƯỜNG SỐ 49TRỌN ĐƯỜNG -17.200.0008.600.0006.880.0005.504.000-Đất ở đô thị
166Quận 4ĐƯỜNG SỐ 50TRỌN ĐƯỜNG -9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất ở đô thị
167Quận 4HOÀNG DIỆUSÁT CẢNG SÀI GÒN - NGUYỄN TẤT THÀNH24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất ở đô thị
168Quận 4HOÀNG DIỆUNGUYỄN TẤT THÀNH - ĐOÀN VĂN BƠ34.500.00017.250.00013.800.00011.040.000-Đất ở đô thị
169Quận 4HOÀNG DIỆUĐOÀN VĂN BƠ - KHÁNH HỘI31.500.00015.750.00012.600.00010.080.000-Đất ở đô thị
170Quận 4HOÀNG DIỆUKHÁNH HỘI - CUỐI ĐƯỜNG30.000.00015.000.00012.000.0009.600.000-Đất ở đô thị
171Quận 4KHÁNH HỘIBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU31.500.00015.750.00012.600.00010.080.000-Đất ở đô thị
172Quận 4KHÁNH HỘIHOÀNG DIỆU - CẦU KÊNH TẺ29.400.00014.700.00011.760.0009.408.000-Đất ở đô thị
173Quận 4KHÁNH HỘICẦU KÊNH TẺ - TÔN THẤT THUYẾT17.400.0008.700.0006.960.0005.568.000-Đất ở đô thị
174Quận 4LÊ QUỐC HƯNGBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU23.900.00011.950.0009.560.0007.648.000-Đất ở đô thị
175Quận 4LÊ QUỐC HƯNGHOÀNG DIỆU - LÊ VĂN LINH33.000.00016.500.00013.200.00010.560.000-Đất ở đô thị
176Quận 4LÊ THẠCHTRỌN ĐƯỜNG -33.000.00016.500.00013.200.00010.560.000-Đất ở đô thị
177Quận 4LÊ VĂN LINHNGUYỄN TẤT THÀNH - LÊ QUỐC HƯNG33.000.00016.500.00013.200.00010.560.000-Đất ở đô thị
178Quận 4LÊ VĂN LINHLÊ QUỐC HƯNG - ĐOÀN VĂN BƠ20.200.00010.100.0008.080.0006.464.000-Đất ở đô thị
179Quận 4LÊ VĂN LINH NỐI DÀIĐƯỜNG 48 - NGUYỄN HỮU HÀO31.500.00015.750.00012.600.00010.080.000-Đất ở đô thị
180Quận 4NGÔ VĂN SỞTRỌN ĐƯỜNG -25.500.00012.750.00010.200.0008.160.000-Đất ở đô thị
181Quận 4NGUYỄN HỮU HÀOBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU17.100.0008.550.0006.840.0005.472.000-Đất ở đô thị
182Quận 4NGUYỄN HỮU HÀOHOÀNG DIỆU - CUỐI ĐƯỜNG14.700.0007.350.0005.880.0004.704.000-Đất ở đô thị
183Quận 4NGUYỄN KHOÁITRỌN ĐƯỜNG -16.400.0008.200.0006.560.0005.248.000-Đất ở đô thị
184Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHCẦU KHÁNH HỘI - LÊ VĂN LINH34.500.00017.250.00013.800.00011.040.000-Đất ở đô thị
185Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHLÊ VĂN LINH - XÓM CHIẾU28.500.00014.250.00011.400.0009.120.000-Đất ở đô thị
186Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHXÓM CHIẾU - CẦU TÂN THUẬN20.600.00010.300.0008.240.0006.592.000-Đất ở đô thị
187Quận 4NGUYỄN THẦN HIẾNTRỌN ĐƯỜNG -15.000.0007.500.0006.000.0004.800.000-Đất ở đô thị
188Quận 4NGUYỄN TRƯỜNG TộTRỌN ĐƯỜNG -27.200.00013.600.00010.880.0008.704.000-Đất ở đô thị
189Quận 4TÂN VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -24.600.00012.300.0009.840.0007.872.000-Đất ở đô thị
190Quận 4TÔN ĐẢNTRỌN ĐƯỜNG -17.900.0008.950.0007.160.0005.728.000-Đất ở đô thị
191Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN TẤT THÀNH - NGUYỄN THẦN HIẾN12.800.0006.400.0005.120.0004.096.000-Đất ở đô thị
192Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN THẦN HIẾN - XÓM CHIẾU15.000.0007.500.0006.000.0004.800.000-Đất ở đô thị
193Quận 4TÔN THẤT THUYẾTXÓM CHIẾU - TÔN ĐẢN13.700.0006.850.0005.480.0004.384.000-Đất ở đô thị
194Quận 4TÔN THẤT THUYẾTTÔN ĐẢN - NGUYỄN KHOÁI16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
195Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN KHOÁI - CUỐI ĐƯỜNG11.400.0005.700.0004.560.0003.648.000-Đất ở đô thị
196Quận 4TRƯƠNG ĐÌNH HỢITRỌN ĐƯỜNG -16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
197Quận 4VĨNH HỘITÔN ĐẢN - KHÁNH HỘI24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất ở đô thị
198Quận 4VĨNH HỘIKHÁNH HỘI - TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất ở đô thị
199Quận 4VĨNH KHÁNHBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
200Quận 4VĨNH KHÁNHHOÀNG DIỆU - TÔN ĐẢN16.500.0008.250.0006.600.0005.280.000-Đất ở đô thị
201Quận 4XÓM CHIẾUTRỌN ĐƯỜNG -18.600.0009.300.0007.440.0005.952.000-Đất ở đô thị
202Quận 4MAI LỢI TRINHTÔN THẤT THUYẾT - VĨNH HỘI17.400.0008.700.0006.960.0005.568.000-Đất ở đô thị
203Quận 4BẾN VÂN ĐỒNCẦU NGUYỄN KIỆU - NGUYỄN KHOÁI14.320.0007.160.0005.728.0004.582.000-Đất TM-DV đô thị
204Quận 4BẾN VÂN ĐỒNNGUYỄN KHOÁI - CẦU DỪA16.000.0008.000.0006.400.0005.120.000-Đất TM-DV đô thị
205Quận 4BẾN VÂN ĐỒNCẦU DỪA - NGUYỄN TẤT THÀNH19.200.0009.600.0007.680.0006.144.000-Đất TM-DV đô thị
206Quận 4ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3TRỌN ĐƯỜNG -10.800.0005.400.0004.320.0003.456.000-Đất TM-DV đô thị
207Quận 4CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘITRỌN ĐƯỜNG -10.800.0005.400.0004.320.0003.456.000-Đất TM-DV đô thị
208Quận 4ĐINH LỂTRỌN ĐƯỜNG -24.640.00012.320.0009.856.0007.885.000-Đất TM-DV đô thị
209Quận 4ĐOÀN NHƯ HÀITRỌN ĐƯỜNG -19.760.0009.880.0007.904.0006.323.000-Đất TM-DV đô thị
210Quận 4ĐOÀN VĂN BƠCHÂN CẦU CALMET - HOÀNG DIỆU21.120.00010.560.0008.448.0006.758.000-Đất TM-DV đô thị
211Quận 4ĐOÀN VĂN BƠHOÀNG DIỆU - TÔN ĐẢN18.640.0009.320.0007.456.0005.965.000-Đất TM-DV đô thị
212Quận 4ĐOÀN VĂN BƠTÔN ĐẢN - XÓM CHIẾU14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất TM-DV đô thị
213Quận 4ĐOÀN VĂN BƠXÓM CHIẾU - NGUYỄN THẦN HIẾN7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất TM-DV đô thị
214Quận 4ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTETRỌN ĐƯỜNG -12.320.0006.160.0004.928.0003.942.000-Đất TM-DV đô thị
215Quận 4ĐƯỜNG 10CTRỌN ĐƯỜNG -15.920.0007.960.0006.368.0005.094.000-Đất TM-DV đô thị
216Quận 4ĐƯỜNG 20 THƯỚCTRỌN ĐƯỜNG -10.080.0005.040.0004.032.0003.226.000-Đất TM-DV đô thị
217Quận 4ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNHTRỌN ĐƯỜNG -9.920.0004.960.0003.968.0003.174.000-Đất TM-DV đô thị
218Quận 4ĐƯỜNG PHƯỜNG 1TRỌN ĐƯỜNG -7.840.0003.920.0003.136.0002.509.000-Đất TM-DV đô thị
219Quận 4ĐƯỜNG SỐ 1TRỌN ĐƯỜNG -14.320.0007.160.0005.728.0004.582.000-Đất TM-DV đô thị
220Quận 4ĐƯỜNG SỐ 2TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
221Quận 4ĐƯỜNG SỐ 3TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
222Quận 4ĐƯỜNG SỐ 4TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
223Quận 4ĐƯỜNG SỐ 5TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
224Quận 4ĐƯỜNG SỐ 6TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
225Quận 4ĐƯỜNG SỐ 7TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
226Quận 4ĐƯỜNG SỐ 8TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
227Quận 4ĐƯỜNG SỐ 9TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
228Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
229Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10ATRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
230Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10BTRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
231Quận 4ĐƯỜNG SỐ 11TRỌN ĐƯỜNG -14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất TM-DV đô thị
232Quận 4ĐƯỜNG SỐ 12TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
233Quận 4ĐƯỜNG SỐ 12ATRỌN ĐƯỜNG -13.920.0006.960.0005.568.0004.454.000-Đất TM-DV đô thị
234Quận 4ĐƯỜNG SỐ 13TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
235Quận 4ĐƯỜNG SỐ 15TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
236Quận 4ĐƯỜNG SỐ 16TRỌN ĐƯỜNG -14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất TM-DV đô thị
237Quận 4ĐƯỜNG SỐ 17TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
238Quận 4ĐƯỜNG SỐ 18TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
239Quận 4ĐƯỜNG SỐ 19TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
240Quận 4ĐƯỜNG SỐ 20TRỌN ĐƯỜNG -12.720.0006.360.0005.088.0004.070.000-Đất TM-DV đô thị
241Quận 4ĐƯỜNG SỐ 21TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
242Quận 4ĐƯỜNG SỐ 22TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
243Quận 4ĐƯỜNG SỐ 23TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
244Quận 4ĐƯỜNG SỐ 24TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
245Quận 4ĐƯỜNG SỐ 25TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
246Quận 4ĐƯỜNG SỐ 28TRỌN ĐƯỜNG -14.960.0007.480.0005.984.0004.787.000-Đất TM-DV đô thị
247Quận 4ĐƯỜNG SỐ 29TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
248Quận 4ĐƯỜNG SỐ 30TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
249Quận 4ĐƯỜNG SỐ 31TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
250Quận 4ĐƯỜNG SỐ 32TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
251Quận 4ĐƯỜNG SỐ 32ATRỌN ĐƯỜNG -6.960.0003.480.0002.784.0002.227.000-Đất TM-DV đô thị
252Quận 4ĐƯỜNG SỐ 33TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
253Quận 4ĐƯỜNG SỐ 34TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
254Quận 4ĐƯỜNG SỐ 35TRỌN ĐƯỜNG -6.960.0003.480.0002.784.0002.227.000-Đất TM-DV đô thị
255Quận 4ĐƯỜNG SỐ 36TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
256Quận 4ĐƯỜNG SỐ 37TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
257Quận 4ĐƯỜNG SỐ 38TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
258Quận 4ĐƯỜNG SỐ 39TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
259Quận 4ĐƯỜNG SỐ 40TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
260Quận 4ĐƯỜNG SỐ 42TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
261Quận 4ĐƯỜNG SỐ 43TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
262Quận 4ĐƯỜNG SỐ 44TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
263Quận 4ĐƯỜNG SỐ 45TRỌN ĐƯỜNG -15.600.0007.800.0006.240.0004.992.000-Đất TM-DV đô thị
264Quận 4ĐƯỜNG SỐ 46TRỌN ĐƯỜNG -10.880.0005.440.0004.352.0003.482.000-Đất TM-DV đô thị
265Quận 4ĐƯỜNG SỐ 47TRỌN ĐƯỜNG -13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
266Quận 4ĐƯỜNG SỐ 48TRỌN ĐƯỜNG -21.600.00010.800.0008.640.0006.912.000-Đất TM-DV đô thị
267Quận 4ĐƯỜNG SỐ 49TRỌN ĐƯỜNG -13.760.0006.880.0005.504.0004.403.000-Đất TM-DV đô thị
268Quận 4ĐƯỜNG SỐ 50TRỌN ĐƯỜNG -7.360.0003.680.0002.944.0002.355.000-Đất TM-DV đô thị
269Quận 4HOÀNG DIỆUSÁT CẢNG SÀI GÒN - NGUYỄN TẤT THÀNH19.200.0009.600.0007.680.0006.144.000-Đất TM-DV đô thị
270Quận 4HOÀNG DIỆUNGUYỄN TẤT THÀNH - ĐOÀN VĂN BƠ27.600.00013.800.00011.040.0008.832.000-Đất TM-DV đô thị
271Quận 4HOÀNG DIỆUĐOÀN VĂN BƠ - KHÁNH HỘI25.200.00012.600.00010.080.0008.064.000-Đất TM-DV đô thị
272Quận 4HOÀNG DIỆUKHÁNH HỘI - CUỐI ĐƯỜNG24.000.00012.000.0009.600.0007.680.000-Đất TM-DV đô thị
273Quận 4KHÁNH HỘIBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU25.200.00012.600.00010.080.0008.064.000-Đất TM-DV đô thị
274Quận 4KHÁNH HỘIHOÀNG DIỆU - CẦU KÊNH TẺ23.520.00011.760.0009.408.0007.526.000-Đất TM-DV đô thị
275Quận 4KHÁNH HỘICẦU KÊNH TẺ - TÔN THẤT THUYẾT13.920.0006.960.0005.568.0004.454.000-Đất TM-DV đô thị
276Quận 4LÊ QUỐC HƯNGBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU19.120.0009.560.0007.648.0006.118.000-Đất TM-DV đô thị
277Quận 4LÊ QUỐC HƯNGHOÀNG DIỆU - LÊ VĂN LINH26.400.00013.200.00010.560.0008.448.000-Đất TM-DV đô thị
278Quận 4LÊ THẠCHTRỌN ĐƯỜNG -26.400.00013.200.00010.560.0008.448.000-Đất TM-DV đô thị
279Quận 4LÊ VĂN LINHNGUYỄN TẤT THÀNH - LÊ QUỐC HƯNG26.400.00013.200.00010.560.0008.448.000-Đất TM-DV đô thị
280Quận 4LÊ VĂN LINHLÊ QUỐC HƯNG - ĐOÀN VĂN BƠ16.160.0008.080.0006.464.0005.171.000-Đất TM-DV đô thị
281Quận 4LÊ VĂN LINH NỐI DÀIĐƯỜNG 48 - NGUYỄN HỮU HÀO25.200.00012.600.00010.080.0008.064.000-Đất TM-DV đô thị
282Quận 4NGÔ VĂN SỞTRỌN ĐƯỜNG -20.400.00010.200.0008.160.0006.528.000-Đất TM-DV đô thị
283Quận 4NGUYỄN HỮU HÀOBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU13.680.0006.840.0005.472.0004.378.000-Đất TM-DV đô thị
284Quận 4NGUYỄN HỮU HÀOHOÀNG DIỆU - CUỐI ĐƯỜNG11.760.0005.880.0004.704.0003.763.000-Đất TM-DV đô thị
285Quận 4NGUYỄN KHOÁITRỌN ĐƯỜNG -13.120.0006.560.0005.248.0004.198.000-Đất TM-DV đô thị
286Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHCẦU KHÁNH HỘI - LÊ VĂN LINH27.600.00013.800.00011.040.0008.832.000-Đất TM-DV đô thị
287Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHLÊ VĂN LINH - XÓM CHIẾU22.800.00011.400.0009.120.0007.296.000-Đất TM-DV đô thị
288Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHXÓM CHIẾU - CẦU TÂN THUẬN16.480.0008.240.0006.592.0005.274.000-Đất TM-DV đô thị
289Quận 4NGUYỄN THẦN HIẾNTRỌN ĐƯỜNG -12.000.0006.000.0004.800.0003.840.000-Đất TM-DV đô thị
290Quận 4NGUYỄN TRƯỜNG TộTRỌN ĐƯỜNG -21.760.00010.880.0008.704.0006.963.000-Đất TM-DV đô thị
291Quận 4TÂN VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -19.680.0009.840.0007.872.0006.298.000-Đất TM-DV đô thị
292Quận 4TÔN ĐẢNTRỌN ĐƯỜNG -14.320.0007.160.0005.728.0004.582.000-Đất TM-DV đô thị
293Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN TẤT THÀNH - NGUYỄN THẦN HIẾN10.240.0005.120.0004.096.0003.277.000-Đất TM-DV đô thị
294Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN THẦN HIẾN - XÓM CHIẾU12.000.0006.000.0004.800.0003.840.000-Đất TM-DV đô thị
295Quận 4TÔN THẤT THUYẾTXÓM CHIẾU - TÔN ĐẢN10.960.0005.480.0004.384.0003.507.000-Đất TM-DV đô thị
296Quận 4TÔN THẤT THUYẾTTÔN ĐẢN - NGUYỄN KHOÁI13.440.0006.720.0005.376.0004.301.000-Đất TM-DV đô thị
297Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN KHOÁI - CUỐI ĐƯỜNG9.120.0004.560.0003.648.0002.918.000-Đất TM-DV đô thị
298Quận 4TRƯƠNG ĐÌNH HỢITRỌN ĐƯỜNG -13.440.0006.720.0005.376.0004.301.000-Đất TM-DV đô thị
299Quận 4VĨNH HỘITÔN ĐẢN - KHÁNH HỘI19.200.0009.600.0007.680.0006.144.000-Đất TM-DV đô thị
300Quận 4VĨNH HỘIKHÁNH HỘI - TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG19.200.0009.600.0007.680.0006.144.000-Đất TM-DV đô thị
301Quận 4VĨNH KHÁNHBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất TM-DV đô thị
302Quận 4VĨNH KHÁNHHOÀNG DIỆU - TÔN ĐẢN13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất TM-DV đô thị
303Quận 4XÓM CHIẾUTRỌN ĐƯỜNG -14.880.0007.440.0005.952.0004.762.000-Đất TM-DV đô thị
304Quận 4MAI LỢI TRINHTÔN THẤT THUYẾT - VĨNH HỘI13.920.0006.960.0005.568.0004.454.000-Đất TM-DV đô thị
305Quận 4BẾN VÂN ĐỒNCẦU NGUYỄN KIỆU - NGUYỄN KHOÁI10.740.0005.370.0004.296.0003.437.000-Đất SX-KD đô thị
306Quận 4BẾN VÂN ĐỒNNGUYỄN KHOÁI - CẦU DỪA12.000.0006.000.0004.800.0003.840.000-Đất SX-KD đô thị
307Quận 4BẾN VÂN ĐỒNCẦU DỪA - NGUYỄN TẤT THÀNH14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất SX-KD đô thị
308Quận 4ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3TRỌN ĐƯỜNG -8.100.0004.050.0003.240.0002.592.000-Đất SX-KD đô thị
309Quận 4CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘITRỌN ĐƯỜNG -8.100.0004.050.0003.240.0002.592.000-Đất SX-KD đô thị
310Quận 4ĐINH LỂTRỌN ĐƯỜNG -18.480.0009.240.0007.392.0005.914.000-Đất SX-KD đô thị
311Quận 4ĐOÀN NHƯ HÀITRỌN ĐƯỜNG -14.820.0007.410.0005.928.0004.742.000-Đất SX-KD đô thị
312Quận 4ĐOÀN VĂN BƠCHÂN CẦU CALMET - HOÀNG DIỆU15.840.0007.920.0006.336.0005.069.000-Đất SX-KD đô thị
313Quận 4ĐOÀN VĂN BƠHOÀNG DIỆU - TÔN ĐẢN13.980.0006.990.0005.592.0004.474.000-Đất SX-KD đô thị
314Quận 4ĐOÀN VĂN BƠTÔN ĐẢN - XÓM CHIẾU10.800.0005.400.0004.320.0003.456.000-Đất SX-KD đô thị
315Quận 4ĐOÀN VĂN BƠXÓM CHIẾU - NGUYỄN THẦN HIẾN5.760.0002.880.0002.304.0001.843.000-Đất SX-KD đô thị
316Quận 4ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTETRỌN ĐƯỜNG -9.240.0004.620.0003.696.0002.957.000-Đất SX-KD đô thị
317Quận 4ĐƯỜNG 10CTRỌN ĐƯỜNG -11.940.0005.970.0004.776.0003.821.000-Đất SX-KD đô thị
318Quận 4ĐƯỜNG 20 THƯỚCTRỌN ĐƯỜNG -7.560.0003.780.0003.024.0002.419.000-Đất SX-KD đô thị
319Quận 4ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNHTRỌN ĐƯỜNG -7.440.0003.720.0002.976.0002.381.000-Đất SX-KD đô thị
320Quận 4ĐƯỜNG PHƯỜNG 1TRỌN ĐƯỜNG -5.880.0002.940.0002.352.0001.882.000-Đất SX-KD đô thị
321Quận 4ĐƯỜNG SỐ 1TRỌN ĐƯỜNG -10.740.0005.370.0004.296.0003.437.000-Đất SX-KD đô thị
322Quận 4ĐƯỜNG SỐ 2TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
323Quận 4ĐƯỜNG SỐ 3TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
324Quận 4ĐƯỜNG SỐ 4TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
325Quận 4ĐƯỜNG SỐ 5TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
326Quận 4ĐƯỜNG SỐ 6TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
327Quận 4ĐƯỜNG SỐ 7TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
328Quận 4ĐƯỜNG SỐ 8TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
329Quận 4ĐƯỜNG SỐ 9TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
330Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
331Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10ATRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
332Quận 4ĐƯỜNG SỐ 10BTRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
333Quận 4ĐƯỜNG SỐ 11TRỌN ĐƯỜNG -10.800.0005.400.0004.320.0003.456.000-Đất SX-KD đô thị
334Quận 4ĐƯỜNG SỐ 12TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
335Quận 4ĐƯỜNG SỐ 12ATRỌN ĐƯỜNG -10.440.0005.220.0004.176.0003.341.000-Đất SX-KD đô thị
336Quận 4ĐƯỜNG SỐ 13TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
337Quận 4ĐƯỜNG SỐ 15TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
338Quận 4ĐƯỜNG SỐ 16TRỌN ĐƯỜNG -10.800.0005.400.0004.320.0003.456.000-Đất SX-KD đô thị
339Quận 4ĐƯỜNG SỐ 17TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
340Quận 4ĐƯỜNG SỐ 18TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
341Quận 4ĐƯỜNG SỐ 19TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
342Quận 4ĐƯỜNG SỐ 20TRỌN ĐƯỜNG -9.540.0004.770.0003.816.0003.053.000-Đất SX-KD đô thị
343Quận 4ĐƯỜNG SỐ 21TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
344Quận 4ĐƯỜNG SỐ 22TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
345Quận 4ĐƯỜNG SỐ 23TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
346Quận 4ĐƯỜNG SỐ 24TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
347Quận 4ĐƯỜNG SỐ 25TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
348Quận 4ĐƯỜNG SỐ 28TRỌN ĐƯỜNG -11.220.0005.610.0004.488.0003.590.000-Đất SX-KD đô thị
349Quận 4ĐƯỜNG SỐ 29TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
350Quận 4ĐƯỜNG SỐ 30TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
351Quận 4ĐƯỜNG SỐ 31TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
352Quận 4ĐƯỜNG SỐ 32TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
353Quận 4ĐƯỜNG SỐ 32ATRỌN ĐƯỜNG -5.220.0002.610.0002.088.0001.670.000-Đất SX-KD đô thị
354Quận 4ĐƯỜNG SỐ 33TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
355Quận 4ĐƯỜNG SỐ 34TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
356Quận 4ĐƯỜNG SỐ 35TRỌN ĐƯỜNG -5.220.0002.610.0002.088.0001.670.000-Đất SX-KD đô thị
357Quận 4ĐƯỜNG SỐ 36TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
358Quận 4ĐƯỜNG SỐ 37TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
359Quận 4ĐƯỜNG SỐ 38TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
360Quận 4ĐƯỜNG SỐ 39TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
361Quận 4ĐƯỜNG SỐ 40TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
362Quận 4ĐƯỜNG SỐ 42TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
363Quận 4ĐƯỜNG SỐ 43TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
364Quận 4ĐƯỜNG SỐ 44TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
365Quận 4ĐƯỜNG SỐ 45TRỌN ĐƯỜNG -11.700.0005.850.0004.680.0003.744.000-Đất SX-KD đô thị
366Quận 4ĐƯỜNG SỐ 46TRỌN ĐƯỜNG -8.160.0004.080.0003.264.0002.611.000-Đất SX-KD đô thị
367Quận 4ĐƯỜNG SỐ 47TRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất SX-KD đô thị
368Quận 4ĐƯỜNG SỐ 48TRỌN ĐƯỜNG -16.200.0008.100.0006.480.0005.184.000-Đất SX-KD đô thị
369Quận 4ĐƯỜNG SỐ 49TRỌN ĐƯỜNG -10.320.0005.160.0004.128.0003.302.000-Đất SX-KD đô thị
370Quận 4ĐƯỜNG SỐ 50TRỌN ĐƯỜNG -5.520.0002.760.0002.208.0001.766.000-Đất SX-KD đô thị
371Quận 4HOÀNG DIỆUSÁT CẢNG SÀI GÒN - NGUYỄN TẤT THÀNH14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất SX-KD đô thị
372Quận 4HOÀNG DIỆUNGUYỄN TẤT THÀNH - ĐOÀN VĂN BƠ20.700.00010.350.0008.280.0006.624.000-Đất SX-KD đô thị
373Quận 4HOÀNG DIỆUĐOÀN VĂN BƠ - KHÁNH HỘI18.900.0009.450.0007.560.0006.048.000-Đất SX-KD đô thị
374Quận 4HOÀNG DIỆUKHÁNH HỘI - CUỐI ĐƯỜNG18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất SX-KD đô thị
375Quận 4KHÁNH HỘIBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU18.900.0009.450.0007.560.0006.048.000-Đất SX-KD đô thị
376Quận 4KHÁNH HỘIHOÀNG DIỆU - CẦU KÊNH TẺ17.640.0008.820.0007.056.0005.645.000-Đất SX-KD đô thị
377Quận 4KHÁNH HỘICẦU KÊNH TẺ - TÔN THẤT THUYẾT10.440.0005.220.0004.176.0003.341.000-Đất SX-KD đô thị
378Quận 4LÊ QUỐC HƯNGBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU14.340.0007.170.0005.736.0004.589.000-Đất SX-KD đô thị
379Quận 4LÊ QUỐC HƯNGHOÀNG DIỆU - LÊ VĂN LINH19.800.0009.900.0007.920.0006.336.000-Đất SX-KD đô thị
380Quận 4LÊ THẠCHTRỌN ĐƯỜNG -19.800.0009.900.0007.920.0006.336.000-Đất SX-KD đô thị
381Quận 4LÊ VĂN LINHNGUYỄN TẤT THÀNH - LÊ QUỐC HƯNG19.800.0009.900.0007.920.0006.336.000-Đất SX-KD đô thị
382Quận 4LÊ VĂN LINHLÊ QUỐC HƯNG - ĐOÀN VĂN BƠ12.120.0006.060.0004.848.0003.878.000-Đất SX-KD đô thị
383Quận 4LÊ VĂN LINH NỐI DÀIĐƯỜNG 48 - NGUYỄN HỮU HÀO18.900.0009.450.0007.560.0006.048.000-Đất SX-KD đô thị
384Quận 4NGÔ VĂN SỞTRỌN ĐƯỜNG -15.300.0007.650.0006.120.0004.896.000-Đất SX-KD đô thị
385Quận 4NGUYỄN HỮU HÀOBẾN VÂN ĐỒN - HOÀNG DIỆU10.260.0005.130.0004.104.0003.283.000-Đất SX-KD đô thị
386Quận 4NGUYỄN HỮU HÀOHOÀNG DIỆU - CUỐI ĐƯỜNG8.820.0004.410.0003.528.0002.822.000-Đất SX-KD đô thị
387Quận 4NGUYỄN KHOÁITRỌN ĐƯỜNG -9.840.0004.920.0003.936.0003.149.000-Đất SX-KD đô thị
388Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHCẦU KHÁNH HỘI - LÊ VĂN LINH20.700.00010.350.0008.280.0006.624.000-Đất SX-KD đô thị
389Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHLÊ VĂN LINH - XÓM CHIẾU17.100.0008.550.0006.840.0005.472.000-Đất SX-KD đô thị
390Quận 4NGUYỄN TẤT THÀNHXÓM CHIẾU - CẦU TÂN THUẬN12.360.0006.180.0004.944.0003.955.000-Đất SX-KD đô thị
391Quận 4NGUYỄN THẦN HIẾNTRỌN ĐƯỜNG -9.000.0004.500.0003.600.0002.880.000-Đất SX-KD đô thị
392Quận 4NGUYỄN TRƯỜNG TộTRỌN ĐƯỜNG -16.320.0008.160.0006.528.0005.222.000-Đất SX-KD đô thị
393Quận 4TÂN VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -14.760.0007.380.0005.904.0004.723.000-Đất SX-KD đô thị
394Quận 4TÔN ĐẢNTRỌN ĐƯỜNG -10.740.0005.370.0004.296.0003.437.000-Đất SX-KD đô thị
395Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN TẤT THÀNH - NGUYỄN THẦN HIẾN7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất SX-KD đô thị
396Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN THẦN HIẾN - XÓM CHIẾU9.000.0004.500.0003.600.0002.880.000-Đất SX-KD đô thị
397Quận 4TÔN THẤT THUYẾTXÓM CHIẾU - TÔN ĐẢN8.220.0004.110.0003.288.0002.630.000-Đất SX-KD đô thị
398Quận 4TÔN THẤT THUYẾTTÔN ĐẢN - NGUYỄN KHOÁI10.080.0005.040.0004.032.0003.226.000-Đất SX-KD đô thị
399Quận 4TÔN THẤT THUYẾTNGUYỄN KHOÁI - CUỐI ĐƯỜNG6.840.0003.420.0002.736.0002.189.000-Đất SX-KD đô thị
400Quận 4TRƯƠNG ĐÌNH HỢITRỌN ĐƯỜNG -10.080.0005.040.0004.032.0003.226.000-Đất SX-KD đô thị
5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận