Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

0

Dựa vào quy định tại Luật Xây dựng 2014 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, HILAW sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về “Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

1. Các chính sách bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Theo khoản 1 Điều 9 Luật Xây dựng 2014, bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm:

– Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;

– Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động;

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;

– Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.

2. Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Theo khoản 2 Điều 9 Luật Xây dựng 2014, Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định như sau:

– Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp;

– Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên;

– Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Hình minh họa. Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

3. Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Theo Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm:

– Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

+ Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

+ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

+ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

– Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

– Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Kết luận: Để đảm bảo tính an toàn trong lĩnh vực xây dựng ,việc mua bảo hiểm là một điều thiết yếu dựa trên Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 119/2015/NĐ-CP .

Đánh giá bài viết!

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.