Câu hỏi ôn tập môn Luật so sánh [Thi vấn đáp]

0

Dưới đây là tổng hợp một số câu hỏi ôn tập cho hình thức thi vấn đáp học phần luật so sánh.

Hãy trình bày khái niệm luật học so sánh.

1. Hãy phân biệt luật học so sánh với luận nhà nước pháp luật.

2. Hãy phân biệt luật hc so nh với Lịch sử nhà nước pháp luật.

3. Hãy trình bày vđối tượng nghiên cứu của luật hc so sánh.

4. Hãy trình bày phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh.

5. Phân tích ý nghĩa của khoa học luật so nh?

6. Hãy nêu các mục đích của luật hc so sánh.

7. Phân tích việc ứng dụng kết quả của luật học so sánh trong đời sống pháp ?

8. Chức năng của luật học so sánh ? Hãy nêu các chức năng của luật hc so sánh.

10. Phân tích chức năng khoa học ca luật học so nh?

11. Phân tích chức năng nhất thể hóa pháp luật của luật hc so sánh?

12. Khách thể của luật hc so sánh ? Nêu các loại khách thể của luật học so sánh?

13. Tại sao hiện thực pháp luật lại khách thể rộng lớn năng động nhất?

14. Trình bày những nguyên nhân dẫn đến việc phân chia pháp luật trên thế giới thành các hệ thống khác nhau?

Trình bày các đặc điểm chung khái quát của các hệ thống pháp luật.

16. Phân tích các khuynh hướng phát triển chung của pháp luật trên thế giới?

17. Xu thế nhất thể hóa pháp lut làm cho pháp lut trên thế giới hợp nhất thành một hệ thống duy nhất không? Tại sao?

18. Hãy trình bày quá trình hình thành phát triển của hệ thống pháp luật man Giéc manh.

19. Nếu các nhánh chính của hệ thống pháp luật man Giéc manh?

20. Phân tích các đặc điểm chung của hệ thống pháp luật man Giéc manh?

Hình minh họa. Câu hỏi ôn tập môn Luật so sánh [Thi vấn đáp]

21. Trình bày cơ cấu của hệ thống pháp luật Rố man Giéc manh?

22. Hãy nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật man – Giéc manh.

23. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự truyền rộng rãi hệ thống pháp luật Rộ manGiéc manh.

24. Trình bày các giá trị tiến bộ hệ thống pp luật man Giéc manh đã tạo ra sự ảnh hưởng rộng rãi tới các hệ thống pháp luật khác trên thế giới?

25. Trình bày quá trình hình thành phát triển của hệ thống pháp luật Xoan đi vơ?

26. Trình bày các đặc trưng bản của hệ thống pháp luật Xcanđivơ?

27. Nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Xoan đi vơ?

28. Phân tích tính nhị nguyên trong hệ thống pháp luật Xoan đi vơ?

29. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật châu Mỹ la tinh?

30. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật cu Mỹ la tinh?

31. Nêu các loại nguồn của pháp luật châu Mỹ la tinh?

32. Phân tích sự nh hưởng của pháp luật Anh Mỹ tới pháp luật Nhật Bản?

33. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật Nhật Bản?

34. Trình bày quá trình hình tnh phát triển pháp lut thông luật Anh?

35. Hãy trình bày về nguyên tắc án lệ của nước Anh?

36. Trình bày hệ thống tòa án Anh?

37. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Anh?

38. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Anh?

39. Trình bày quá trình hình thành pháp luật Mỹ.

40. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Mỹ?

41. Trình bày về nguồn của pháp luật Mỹ.

42. Hãy so sánh điểm tương đồng khác biệt giữa pháp luật Anh pháp luật Mỹ.

43. Phân tích những đặc điểm của pháp luật Mỹ?

44. Trình bày cấu trúc của pháp luật Hồi giáo?

45. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Hồi giáo?

46. Phân tích những đặc điểm của luật hình sự trong pháp luật Hồi giáo?

47. Phân tích những đặc điểm của luật n sự luật hôn nhân gia đình trong pháp luật Hồi giáo?

48. Phân tích đặc điểm của luật nhà nước trong pháp luật Hồi giáo?

49. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Hin đu.

50. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh tới pháp luật Ấn Độ.

51. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp lut Trung Quốc tới pháp luật Viễn Đông trong các hội trước.

52. Phân tích sự nh hưởng của tập quán tới pháp luật châu Phi.

53. Trình bày khái quát quá trình hình thành của pháp luật châu Phi.

54. Phân tích xu hướng phát triển của pháp luật châu Phi hiện nay.

55. Trình bày quá trình phát triển của pháp luật hội chủ nghĩa?

56. Phân tích các đặc điểm của pháp lut hội chủ nghĩa?

57. Trình bày nội dung bản của pháp luật Viết.

58. Trình bày nội dung bản của pháp luật hội chủ nghĩa châu Âu.

59. Trình bày nội dung bản của pháp luật hội chủ nghĩa châu Á.

60. Phân tích xu hướng phát triển của pháp luật xã hội chủ nghĩa hiện nay?

5/5 - (7 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận