Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp, Thưởng

0

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp, thưởng là một trong những nội dung được quy định trong hợp đồng lao động. Dựa vào những quy định của Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021), Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, sau đây, HILAW sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về vấn đề Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp,Thưởng.

1. Khái niệm

– Theo quy định của khoản 1 Điều 90 Bộ Luật Lao động 2019 thì Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019 thì Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Những quy định chung

-Theo khoản 1 Điều 21 Bộ Luật Lao động 2019 thì chế độ nâng bậc, nâng lương, phụ cấp lương, thưởng được quy định trong nội dung hợp đồng lao động.

Khoản 1 Điều 67 Bộ Luật Lao động 2019 quy định trợ cấp, nâng lương, thưởng và các khoản trợ cấp khác là một trong những nội dung trong thương lượng tập thể.

Điều 103 Bộ Luật Lao động 2019 quy định chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Hình minh họa. Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp, Thưởng

3. Phụ cấp lương

– Phụ cấp lương được quy định tại khoản 1 Điều 90 Bộ Luật Lao động 2019 là một phần của Tiền lương.

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

4. Trợ cấp

Các loại trợ cấp:

– Trợ cấp thôi việc: Điều 46 Bộ Luật Lao động 2019.

– Trợ cấp mất việc làm: Điều 47 Bộ Luật Lao động 2019.

– Trợ cấp thai sản: khoản 4 Điều 139 Bộ Luật Lao động 2019.

– Trợ cấp trong thời gian chăm sóc con ốm đau, thai sản và thực hiện các biện pháp tránh thai: khoản 4 Điều 141 Bộ Luật Lao động 2019.

– Các khoản trợ cấp khác.

5. Thưởng

Khoản 2 Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019 quy định Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Kết luận: Những vấn đề liên quan đến Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp,Thưởng thì phải tuân theo những quy định tại Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021), Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Đánh giá bài viết!


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận