Cơ cấu của quy phạm xung đột

0

Theo lí luận chung về nhà nước và pháp luật thì một quy phạm pháp luật thông thường sẽ có cơ cấu gồm ba phần: giả định, quy định và chế tài. Đối với quy phạm xung đột, do tính đặc thù của nó là loại quy phạm chỉ nhằm dẫn chiếu luật nên về cơ cấu quy phạm xung đột chỉ có hai phần, hay hai bộ phận là phần phạm vi và phần hệ thuộc.

Phạm vi phần chỉ ra quy phạm xung đột này được áp dụng cho loại quan hệ dân sự theo nghĩa rộng nào, đó thể quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng, quan hệ thừa kế... thông thường phạm vi sẽ luôn đứng đầu câu. dụ, Điều 682 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Giám hộ đưc xác định theo pháp luật của nước nơi người được gm htrú, đây một quy phạm xung đột nằm trong pháp luật quốc gia của Việt Nam, trong quy phạm này phần phạm vi chính phần đầu câu chỉ ra quan hệ giám hộ sẽ được điều chỉnh bởi quy phạm này.

Hệ thuộc phần chỉ ra hệ thống pháp luật nước nào được áp dụng để điều chỉnh quan hệ đã được xác định trong phần phạm vi. Phần hệ thuộc chính phần dẫn chiếu luật, thông thường phần này sẽ đứng cuối câu, sau phần phạm vị các điều kiện đặc biệt (nếu ). dụ, trong quy phạm Điều 682 nêu trên thì hệ thuộc chính phần chỉ ra luật của nước nơi người được giám hộ trú. Như vậy, người được giám hộ trú ở đâu thì luật nước đó được áp dụng để điều chỉnh quan hệ giám hộ yếu tố nước ngoài.

Hình minh họa. Cơ cấu của quy phạm xung đột

Một quy phạm xung đột bao giờ cũng đầy đủ cả phạm vi hệ thuộc, nếu một quy phạm pháp luật thông thường thể không nhất thiết phải cả ba phần giả định, quy định, chế tài, thì quy phạm xung đột sẽ không thể tồn tại nếu thiếu hoặc phạm vi hoặc hệ thuộc.

Một quy phạm xung đột thông thường sẽ một phạm vi một hệ thuộc tức một loại quan hệ nhất định sẽ được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật xác định. Tuy nhiên cũng các trường hợp ngoại lệ, đó một quy phạm xung đột một phạm vi nhưng nhiều hệ thuộc, dụ khoản 2 Điều 681 Bộ luật dân sự 2015 quy định: nh thức của di chúc đưc xác định theo pháp luật của nước nơi di chúc được lập. Hình thức của di chúc cũng được công nhận tại Việt Nam nếu phù hợp với pháp luật của một trong các nước sau đây:

a) Nước i người lập di chúc cư trú ti thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết;

b) Nước nơi người lập di chúc quốc tịch tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết;

c) Nước i có bất động sản nếu di sản tha kế bất đng sản.”

Trong quy phạm xung đột này, một phạm vi quan hệ về hình thức của di chúc nhưng thể nhiều hệ thuộc luật được cho phép áp dụng, đó hệ thuộc luật của nước nơi lập di chúc, nơi trú của người lập di chúc, nơi người lập di chúc có quốc tịch hoặc nơi bất động sản. Cần phải lưu ý nhiều hệ thuộc luật được đề cập tới trong quy phạm xung đột nhưng để điều chnh quan hệ chỉ một hệ thuộc luật được sử dụng thôi.

Ngoại lệ thứ hai là một quy phạm xung đột có nhiều phạm vi nhưng tất cả đều được điều chỉnh bởi một hệ thuộc luật. Ví dụ, khoản 1 Điều 678 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hu quyền khác đối vi tài sản đưc xác định theo pháp luật của ớc nơi có tài sn, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. Ở quy phạm xung đột này phần phạm vi chỉ ra nhiều loại quan hệ khác nhau của quyền sở hữu tài sản, đó là quan hệ về xác lập quyền, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, nội dung quyền sở hữu và các quan hệ này đều được điều chỉnh bởi hệ thuộc luật nơi có tài sản, trừ quy định ở khoản 2 Điều này. Như vậy, một người khi mua tài sản (xác lập quyền) hoặc bán tài sản (chấm dứt quyền) hoặc cho thuê tài sản (chuyển quyền sử dụng) đều phải căn cứ theo pháp luật nơi tài sản tồn tại.

5/5 - (2 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.