Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

0

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì phải áp dụng bắt buộc việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc. Dựa trên Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, HILAW sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về vấn đề Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

1. Khái niệm

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. (Khoản 2 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015)

– Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động. (Khoản 3 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015)

2. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Điều 77 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định:

– Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động là việc phân tích, nhận diện nguy cơ và tác hại của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm chủ động phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động.

– Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá và hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc, thường xuyên trong quá trình lao động hoặc khi cần thiết.

– Các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động phải được áp dụng bắt buộc và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc.

– Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hình minh họa. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

3. Các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 8 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định bao gồm các ngành sau:

–  Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

– Sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic.

– Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại.

– Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim.

– Thi công công trình xây dựng.

–  Đóng và sửa chữa tàu biển.

–  Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

–  Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

– Sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày.

–  Tái chế phế liệu.

–  Vệ sinh môi trường.

4. Thời điểm đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Theo khoản 2 điều 3 Thông tư  07/2016/TT-BLĐTBXH quy định:

– Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần trong một năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời Điểm đánh giá định kỳ do người sử dụng lao động quyết định;

– Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

5. Hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Theo điều 7 Thông tư  07/2016/TT-BLĐTBXH quy định:

Căn cứ vào kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động xác định nội dung, quyết định hình thức, tổ chức hướng dẫn cho người lao động thực hiện các nội dung sau đây:

– Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;

– Áp dụng các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;

– Phát hiện và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm về nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Kết luận: Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động được quy định cụ thể tại Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đánh giá bài viết!


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận