TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

HILAW không chỉ trợ giúp khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh… mà còn tư vấn và trợ giúp khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

LIÊN HỆ

Tư vấn
thường xuyên

Soạn thảo/ Rà soát
hợp đồng

Lao động
Nhân sự

Rà soát/ Xây dựng
khung pháp lý

Xây dựng
quy chế nội bộ

Giải quyết
tranh chấp

Mua bán
sáp nhập

Thủ tục
hành chính