TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

HILAW không chỉ trợ giúp khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh… mà còn tư vấn và trợ giúp khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

✅ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

✅ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

✅ Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

✅ Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

✅ Chấp thuận chủ trương đầu tư

✅ Chấp thuận nhà đầu tư

 

LIÊN HỆ

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

GÓI TIẾT KIỆM

900.000 VNĐ
 • Tư vấn đặt tên công ty, ngành nghề, vốn…
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh + mã số thuế
 • Đăng ký dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo thành lập
 • Lập sổ thành viên/ cổ đông
 • Mở tài khoản ngân hàng số đẹp
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Khác...

GÓI CƠ BẢN

1.400.000 VNĐ
 • Tư vấn đặt tên công ty, ngành nghề, vốn…
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh + mã số thuế
 • Đăng ký dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo thành lập
 • Lập sổ thành viên/ cổ đông
 • Mở tài khoản ngân hàng số đẹp
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Khác...
Phổ biến

GÓI PREMIUM

3.000.000 VNĐ
 • Tư vấn đặt tên công ty, ngành nghề, vốn…
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh + mã số thuế
 • Đăng ký dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo thành lập
 • Lập sổ thành viên/ cổ đông
 • Mở tài khoản ngân hàng số đẹp
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Khác...