HỖ TRỢ PHÁP LÝHÌNH SỰ

HILAW trợ giúp khách hàng các vấn đề pháp lý trong hình sự, tố tụng hình sự tại Việt Nam.

✅ Người bào chữa cho bị buộc tội

✅ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

✅ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố

 

LIÊN HỆ