TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Là một tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ, HILAW không chỉ có đầy đủ tư cách pháp lý mà còn có một đội người đại diện sở hữu trí tuệ có trình độ chuyên môn cao để đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn và dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ chuyên sâu các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

✅ Đăng ký nhãn hiệu

✅ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

✅ Đăng ký sáng chế

✅ Đăng ký thiết kế bố trí mạch bán dẫn

✅ Đăng ký quyền tác giả

✅ Đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả

✅ Đăng ký bảo hộ giống cây trồng

✅ Đăng ký chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng