Điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế)

0

1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là gì?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ theo thỏa thuận với người nộp thuế. Dịch vụ do đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo hợp đồng bao gồm:

– Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế;

– Dịch vụ tư vấn thuế;

– Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế 2019.

Hình minh họa. Điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế)

2. Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

– Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

Trước khi hoạt động, đại lý thuế phải làm thủ tục xin cấp “Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế”.


3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

3.1. Thành phần hồ sơ

– Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC;

– Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (bản scan);

– Chứng chỉ kế toán viên của cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (nếu đăng ký làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ) (bản scan);

– Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chứng chỉ kế toán viên (bản scan);

3.2. Nơi nộp hồ sơ

Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3.3. Thời hạn giải quyết

Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
Để lại bình luận