Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

0

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thành lập và để đi vào hoạt động thì phải có giấy phép hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Sau đây, HILAW sẽ cụ thể các nội dung liên quan đến vấn đề này thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009

1. Khái niệm

– Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận.

(khoản 1 Điều 1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

– Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh.

(khoản 2 Điều 1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

– Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này (sau đây gọi chung là giấy phép hoạt động).

(khoản 5 Điều 1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

(khoản 7 Điều 1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

Hình minh họa. Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo Điều 42 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

– Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

– Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

3. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo quy định tại Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì :

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

+ Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

– Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định trên, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

4. Nội dung giấy phép hoạt động đối với cở khám bệnh, chữa bệnh

– Giấy phép hoạt động được cấp một lần cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định.

– Nội dung của giấy phép hoạt động bao gồm:

+ Tên, hình thức tổ chức, địa điểm hoạt động;

+ Phạm vi hoạt động chuyên môn;

+ Thời gian làm việc hằng ngày.

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động; trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc thay đổi địa điểm phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

– Trường hợp giấy phép hoạt động bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp lại giấy phép hoạt động.

– Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu giấy phép hoạt động.

– Chính phủ quy định lộ trình cấp giấy phép hoạt động để bảo đảm đến ngày 01 tháng 01 năm 2016, tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đang hoạt động vào thời điểm Luật này có hiệu lực phải có giấy phép hoạt động.

(Điều 44 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

5. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.

– Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này và thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

(Điều 45 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

Kết luận: Giấy phép hoạt động là văn bản bắt buộc để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể đi vào hoạt động. Chi tiết quy định xem thêm tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009

5/5 - (3 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.