Hợp đồng tặng cho tài sản là gì? Quy định về hợp đồng tặng cho tài sản

0

1. Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản là gì?

Trong các hợp đồng thông dụng, tặng cho tài sản là một hợp đồng có những đặc điểm riêng biệt… Tặng cho tài sản làm phát sinh quan hệ hợp đồng khi bên được tặng, cho nhận tài sản. Hợp đồng tặng cho là hợp đồng thực tế, sau khi c bên đã thoả thuận về việc tặng cho mà chưa chuyển giao tài sản, không làm phát sinh quyền của các bên. Vì vậy, hợp đồng được coi là kí kết khi các bên chuyển giao tài sản. Thời điểm chuyển tài sản cũng đồng thời là thời điểm chấm dứt hợp đồng (đối với động sản). Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Hợp đồng tặng cho là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đn bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận”.


2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng không có đền bù. Đặc điểm này được thể hiện ở việc một bên chuyển giao tài sản và quyền sở hữu tài sản cho bên được tặng cho, còn bên được tặng cho kng có nghĩa vụ trả lại cho bên tng cho bt kì lợi ích nào.

Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng thực tế. Đặc điểm thực tế của hợp đồng được thể hiện khi bên được tặng cho nhận tài sản thì khi đó quyền của các bên mới phát sinh. Do vậy, mọi thỏa thuận chưa có hiệu lực khi chưa giao tài sản.


3. Đối tượng và hình thức của hợp đồng tặng cho

Đối tượng của hợp đồng tặng cho có thể là động sản (Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015), cũng có thể là bất động sản (Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015). Hình thức của hợp đồng tặng cho phụ thuc vào đối tượng của nó. Nếu đối tượng của hợp đồng tặng cho là động sản thì hợp đồng tặng cho có thể bằng miệng, văn bản. Nếu đối tượng của hợp đồng là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc là bất động sản thì hình thức của hợp đồng tặng cho phải là văn bản có chứng nhận của cơ quan nhà nước thẩm quyền.

Đối tượng của hợp đồng tặng cho có thể là quyền tài sản (quyền yêu cầu người khác). Trường hợp này được điều chnh bởi các quy định về chuyển quyền yêu cầu. Sau khi tặng cho, người được tặng cho trở thành người có quyền đối với bên có nghĩa vụ.

Đối tượng tặng cho là quyền sử dụng đất. Khi tặng cho quyền sử dụng đất phải tuân theo các quy định của Luật đất đai.

Hình minh họa. Hợp đồng tặng cho tài sản là gì? Quy định về hợp đồng tặng cho tài sản

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Bên tặng cho

Bên tặng cho là người có tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Khi tặng cho, bên tặng cho có nghĩa vụ thông báo về khuyết tật của tài sản tng cho để tạo điều kiện cho bên được tặng cho sử dụng tài sản một cách tốt nhất, lường được trước những hậu quả khi sử dụng tài sản được tặng cho, tránh được những thiệt hi có thể xảy ra.

Trường hợp bên tặng cho đưa ra điều kiện trước khi giao tài sản hoặc sau khi giao tài sản thì điều kiện đó phải có thể thực hiện được và không trái với pháp luật, đạo đức xã hội. Nếu điều kiện phải thực hiện là một nghĩa vụ trước khi giao tài sản mà sau khi bên được tặng cho thực hiện xong điều kiện đó thì bên tặng cho phải chuyển giao tài sản tặng cho. Nếu bên tặng cho không giao tài sản thì phải bồi thường những chi phí, công sức mà bên được tặng cho đã thực hiện hoặc chi phí đã bỏ ra.

Trường hợp bên được tặng cho phải thực hiện điều kiện sau khi được tặng cho mà không thực hiện điều kiện đó, phải hoàn trả i sản tặng cho mà mình đã nhận iều 462 Bộ luật Dân sự 2015). Thời điểm chấm dứt hợp đồng tặng cho trong trường hợp này được xác định khi bên được tặng cho thực hiện xong điều kiện của hợp đồng.

4.2. Bên được tặng cho

Sau khi thỏa thuận xong về nội dung cơ bản của hợp đồng tặng cho, bên được tặng cho có quyền nhận hoặc không nhận tài sản tặng cho.

Việc tặng cho bất động sản phải lập thành văn bản chứng nhận của quan nhà nước thẩm quyền. Nếu tài sản đăng quyền sở hữu thì người được tặng cho phải đăng tại quan thẩm quyền.

Đối với tặng cho động sản, trước khi tặng cho, các bên thoả thuận, bên được tặng cho đã đồng ý nhận tài sản nhưng sau khi lập hợp đồng, bên được tặng cho quyền từ chối nhận tài sản hợp đồng chưa giá trị pháp . Trong khi thực hiện hợp đồng, bên được tặng cho vẫn quyền không nhận tài sản. Hợp đồng tặng cho chấm dứt khi bên được tặng cho nhận tài sản.

Đối với tặng cho bất động sản mà hợp đồng đã được lập thành văn bản chứng thực, chứng nhận của quan nhà nước thẩm quyền, tài sản chưa được chuyển giao bên tặng cho chết thì hợp đồng chấm dứt, bởi vì chỉ bên tặng cho mới quyền chuyển giao tài sản.

trường hợp tặng cho bất động sản phải đăng , hợp đồng đã được công chứng, chứng thực, các bên đã thực hiện hợp đồng, bên tặng cho đã chuyển giao tài sản bên tặng cho chết bên được tặng cho đã nhận tài sản nhưng chưa kịp làm thủ tục trước bạ sang tên. Nếu xét về bản chất của sự việc thì các bên đã thực hiện xong quyền nghĩa vụ của mình. Tuy vậy, về pháp , việc đăng là một thtục để Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu cho bên được tặng cho. Do vậy, bên được tặng cho chưa quyền sở hữu tài sản tặng cho, hợp đồng chưa hiệu lực (Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015).

Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 quy định tăng cho tài sản có điều kiện. Đối với hợp đồng tặng cho có điều kiện thì bên tặng cho thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho. Tuy nhiên, điều kiện bên tặng cho đưa ra không được trái pháp luật và đạo đức hội.

Nếu một người phải thực hiện nghĩa vụ trước khi được tặng cho mà người này đã hoàn thành nghĩa vụ theo yêu cầu nhưng bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản. Nếu người được tặng cho không thể trả lại tài sản tặng cho do tài sản đã bị tiêu huỷ, hư hỏng thì phải bồi thường thiệt hại.

5/5 - (12 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận