Khái niệm và các loại tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán

0

1. Khái niệm tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán

Tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán (TTCK) là những tổ chức không trực tiếp tiến hành đầu tư chứng khoán giống như một nhà đầu tư đơn thuần, không có vai trò giám sát hoạt động của thị trường, nhưng có chức năng trung gian, môi giới, hỗ trợ thực hiện các giao dịch chứng khoán, quản lý và giám sát các khoản đầu tư để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyển lợi của các bên tham gia giao dịch và bảo đảm an toàn pháp lý cho hoạt động đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư và cho toàn thị trường.


2. Các loại tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán, người ta thường biết đến các loại hình tổ chức trung gian điển hình sau đây:

Công ty chứng khoán: Là các đơn vị trung gian môi giới mua, bán, phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư và thực hiện một số dịch vụ khác cho cả người đầu tư và người phát hành.

Công ty quản lý quỹ dầu tư chứng khoán: Là những đơn vị được thành lập để quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

– Trung tâm lưu ý chứng khoán: Là đơn vị có chức năng tổ chức và giám sát các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán có chức nãng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quán lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận