Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

0

Khi các doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng các dự án thì vấn đề lập báo cáo tác động môi trường là một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm. Do đó, dựa trên Luật Bảo vệ môi trường 2014; Nghị định 18/2015/NĐ- CP; Nghị định 40/2019/ NĐ- CP, HILAW sẽ cung cấp những thông tin cần thiết nhất về vấn đề Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

1. Khái niệm

Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. (Khỏan 1 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014)

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
(Khỏan 23 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014)

Hình minh họa. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường 2014 được quy định cụ thể như sau:

– Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

+ Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

+ Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Lưu ý:

Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định lập lại báo cáo tác động môi trường như sau:

– Dự án có những thay đổi về địa điểm thực hiện hoặc các trường hợp quá 24 tháng mà không triển khai theo Luật bảo vệ môi trường 2014 phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường 2014 là việc chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Dự án có thay đổi so với dự án đã phê duyệt nhưng chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

+ Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

– Việc lập, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến.

Kết luận: Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định dựa trên Luật Bảo vệ môi trường 2014; Nghị định 18/2015/NĐ- CP; Nghị định 40/2019/ NĐ- CP.

Đánh giá bài viết!

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.