Mã ngành 4911 Vận tải hành khách đường sắt

0

Mã ngành 4911 Vận tải hành khách đường sắt như: kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế.


1. Chi tiết mã ngành 4911 Vận tải hành khách đường sắt

Trong phạm vi mã ngành này, doanh  nghiệp thực hiện các hoạt động sau phải đáp ứng  các điều kiện kinh doanh và (hoặc) điều kiện về vốn pháp định tương ứng:

ngành Tên ngành Vốn pháp định
4911 Kinh doanh vận tải đường sắt – Vận tải hành khách
4911 Kinh doanh đường sắt đô thị – Vận tải hành khách
4911 Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức – Vận tải hành khách đường sắt

Nhóm này gồm:

– Vận tải hành khách bằng đường sắt liên tỉnh;

– Cung cấp dịch vụ lưu trú của toa ngủ và dịch vụ ăn uống cho hành khách trên tàu như một hoạt động không tách rời của công ty vận tải đường sắt.

Loại trừ:

– Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt nội thành và ngoại thành được phân vào nhóm 49311 (Vận tải hành khách bằng đường sắt ngầm hoặc đường sắt trên cao);

– Hoạt động của các nhà ga hành khách đường sắt được phân vào nhóm 52210 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt);

– Cung cấp dịch vụ lưu trú của toa ngủ và dịch vụ ăn uống cho hành khách trên tàu được thực hiện bởi một đơn vị khác được phân vào nhóm 55909 (Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu) và nhóm 56290 (Dịch vụ ăn uống khác).

Hình minh họa. Mã ngành 4911 Vận tải hành khách đường sắt

2. Gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 4911

Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 4911:

Vận tải hành khách đường sắt
Chi tiết: Vận tải hành khách đường sắt: kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế

Vận tải hành khách đường sắt
Chi tiết: – Vận tải hành khách bằng đường sắt liên tỉnh; – Cung cấp dịch vụ lưu trú của toa ngủ và dịch vụ ăn uống cho hành khách trên tàu như một hoạt động không tách rời của công ty vận tải đường sắt.

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận