Mẫu PC25 | Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

0

Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25)

Mẫu số PC25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Hồi ……….. giờ ……. phút, ngày … tháng …. năm ……. tại: ………………………………

Chúng tôi gồm: ………………………………………………

Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo văn bản đề nghị kiểm định ngày …… tháng ……năm …… của ……….(1)………..

I. PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH:

1. Mẫu thử nghiệm: ……………………………….

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: ……………………………

3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

………………………………

II. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH:

………………………………………………………………………………………………………………..

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH:

TT Tên, số hiệu, quy cách phương tiện Ký, mã hiệu Đơn vị tính Số lượng Nơi sản xuất Năm sản xuất

 

TT Nội dung kiểm đnh Đối chiếu về thông số kỹ thuật kiểm định Nhn xét đánh giá
Theo QCVN/TCVN/quy định Tài liệu kỹ thuật Thc tế

IV. KẾT LUẬN:

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được hoàn thành vào hồi….giờ …. phút ngày …. tháng …. năm ……. và được lập thành …….. bản./.

NGƯỜI KIỂM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du nếu có)

Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định.


3. Căn cứ pháp lý

Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (4 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận