Mẫu số 04c/ĐK | Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất

0

Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK) ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.


1. Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất

Tải về: Mẫu số 04c/ĐK

Mẫu số 04c/ĐK

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ

(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của: ……………………)

Xã ……… huyện ……….. tỉnh …………

Số thứ tự Thửa đất s Tờ bản đồ s Địa chỉ thửa đất Din tích (m²) Mục đích sử dụng đất Thời hạn sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng ký nhiều thửa đất.

………, ngày ….. tháng ….. năm …..
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)


2. Căn cứ pháp lý

Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK) ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tải về: Mẫu số 04c/ĐK

5/5 - (8 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận