Mẫu số PC24 | Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện

0

Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC24) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC24)

Tải về: Mẫu số PC24

Mẫu số PC24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ
CẤP ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

Kính gửi: ……………..(1)…………….

Tôi là: …………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………………. Ngày cấp: ……………….

Nơi làm việc/thường trú: …………………………

Số điện thoại: …………………………

Ngày ….. tháng ….. năm ……….., tôi được ………….(1)………….. cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ.

Do: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bị hư hỏng/mất.

Đề nghị quý cơ quan ………….(2)………….. Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu hạn, cứu hộ.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày …. tháng …. năm ……

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận huấn luyện;

(2) Ghi một trong các nội dung: Cấp đổi, cấp lại.


Căn cứ pháp lý

Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện PCCC (Mẫu số PC24) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Tải về: Mẫu số PC24

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (3 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.