Mẫu số PC28 | Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

0

Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28)

Tải về: Mẫu số PC28

Mẫu số PC28

…..(1)…..
…..(2)…..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Vào hồi …….. giờ …… ngày ….. tháng …. năm …… tại: …………………

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện đơn vị kiểm định

– Ông/Bà: ……………………………; Chức vụ: …………………

– Ông/Bà: ……………………………; Chức vụ: …………………

2. Đại diện đơn vị đề nghị kiểm định:

– Ông/Bà: ……………………………; Chức vụ: …………………

– Ông/Bà: ……………………………; Chức vụ: …………………

Đã tiến hành kiểm đếm số lượng, lấy mẫu phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) để kiểm định (theo văn bản đề nghị ngày … tháng … năm ………….), bao gồm:

TT Tên phương tiện PCCC Ký, mã hiu Đơn vị tính Số lượng đề nghị kiểm định Ngày sản xuất /số lô (nếu có) S lượng lấy mẫu Ghi chú
1
2
3
…..

1. Phương pháp lấy mẫu: Theo TCVN ……………./QCVN ……………/Quy định kỹ thuật/Phương pháp ngẫu nhiên bảo đảm mẫu là đại diện cho lô phương tiện PCCC đề nghị kiểm định.

2. Tình trạng mẫu:

– Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định.

– Số lượng phương tiện còn lại được niêm phong toàn bộ (có xác nhận của đại diện đơn vị lấy mẫu và đơn vị đề nghị kiểm định).

3. Thời gian kết thúc lấy mẫu: Hồi … giờ … phút ngày …. tháng ….. năm …….

Biên bản đã được các bên thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, được ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN ……(2)……
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
NGƯỜI LẤY MẪU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm định


Căn cứ pháp lý

Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Tải về: Mẫu số PC28

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (2 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.