Mối quan hệ tội phạm học với khoa học pháp lý

0

1. Tội phạm học với khoa học luật hình sự

Khoa học luật hình sự chủ yếu nghiên cứu về tội phạm các biện pháp trách nhiệm hình sự. Các khái niệm, phạm trù của luật hình sự được hiểu chính xác, thống nhất khi nghiên cứu tội phạm học. Sự thay đổi pháp luật hình sự ít nhiều làm thay đổi phạm vi và quan điểm nghiên cứu của tội phạm học. Mặt khác, các biện pháp trách nhiệm hình sự cũng thuộc hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Khoa học luật hình sự tiếp thu các thành tựu của tội phạm học để kiến nghị hoàn thiện luật hình sự nhằm nâng cao hiệu quả răn đe các biện pháp trách nhiệm hình sự trong phòng chống tội phạm.

Hình minh họa. Mối quan hệ tội phạm học với khoa học pháp lý

2. Tội phạm học với khoa học luật tố tụng hình sự

Khoa học luật tố tụng hình sự chủ yếu nghiên cứu các hoạt động tố tụng như điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự; mối quan hệ tố tụng giữa các quan tiến hành tố tụng, giữa cơ quan tiến hành tố tụng với những người tham gia tố tụng khi giải quyết vụ án hình sự. Vấn đề giải quyết đúng đắn vụ án hình sự cũng như áp dụng kịp thời các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự cũng tác dụng phòng ngừa tội phạm. Mặt khác, các cơ quan tiến hành tố tụng những người tiến hành tố tụng những chủ thể chính trong hoạt động phòng ngừa tội phạm. Tội phạm học sử dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học luật tố tụng hình sự để tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện phạm tội trong lĩnh vực tố tụng hình sự, vai trò của luật tố tụng hình sự trong phòng chống tội phạm và đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Ngược lại, khoa hc luật tố tụng hình sự cũng tham khảo các thành tựu của tội phạm học để kiến nghhoàn thiện luật tố tụng hình sự và nhằm tăng cường khả năng phát hiện, xử tội phạm.

3. Tội phạm học với khoa học cải tạo phạm nhân

Hoạt động cải tạo phạm nhân Việt Nam hiện nay được điều chỉnh bởi Luật thi hành án hình sự năm 2010 những quy định pháp luật khác liên quan. Khoa học về lĩnh vực này còn được gọi Hình phạt học (penology), ý kiến xem khoa học này là một nhánh của tội phạm học.

Người phạm tội (phạm nhân) và biện pháp cải tạo người phạm tội đều đối tượng nghiên cứu của tội phạm học khoa học cải tạo, tuy nhiên phạm vi, mức độ nghiên cứu và mục đích nghiên cứu sự khác nhau. thế, hai ngành khoa học này mối quan hệ với nhau. Tội phạm học cung cấp cho khoa học cải tạo phạm nhân những hiểu biết về nhân thân người phạm tội, trong đó những đặc điểm nhân thân nguyên nhân và điều kiện phạm tội (độ tuổi, giới tính, ý thức pháp luật, học vấn thấp, thất nghiệp, tái phạm,..), giúp khoa học cải tạo phạm nhân tìm kiếm biện pháp giáo dục cải tạo và giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Ngược lại, khoa học cải tạo cung cấp cho tội phạm học những hiểu biết về phạm nhân quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân, từ đó giúp tội phạm học nghiên cứu về tình hình tội phạm, giải thích nguyên nhân phạm tội và xây dựng biện pháp phòng ngừa tội phạm đối với người đã chấp hành hình phạt tù được đầy đủ, sâu sắc hơn.

5/5 - (5 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận