Nguồn gốc và bản chất của pháp luật

0

1. Nguồn gốc của pháp luật

Trong hội Công sản nguyên thủy chưa Nhà nước vậy cũng chưa pháp luật, Chỉ những quy tắc xử sự chung. Quy tắc xử sự chung đó những quy phạm hội bao gồm tập quán pháp tín điều tôn giáo . Các quy phạm xã hội hội này những đặc điểm bản

– Thể hiện ý chí phù hợp với lợi ích toàn thị t

– Điều chỉnh cách xử sự của những con người liên kết với nhau theo tinh thần hợp tác cộng đồng 

– Được thực hiện một cách tự nguyện theo thói quen của mỗi thành viên trong thị tộc, bộ lạc.

Khi chế độ hữu xuất hiện hội phân chia giai cấp thì các tập quán thể hiện ý chí chung của mọi người không còn phù hợp nữa . Các tầng lớp giàu đã tìm cách giữ lại những tập quán lợi, vận dụng biến đổi nội dung các tập quán sao cho chúng phù hợp ý chí giai cấp thống trị bằng sự thừa nhận của Nhà nước, các tập quán đã trở thành những quy tắc xử sự chung, đó quy phạm pháp luật.

Mặt khác, cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự phân công lao động người lao động ngày càng tăng đã xuất hiện nhiều mối quan hệ phát sinh trong hội, đòi hỏi nhà nước phải những quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh vậy hoạt đng xây dựng pháp luật tiến hành vào thời kỳ sớm nhất khi nhà nước ra đời

Pháp luật ra đời cùng với Nnước công cụ sắc bén để thực hiện quyền lực Nhà nước, duy trì địa vị bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước ban hành pháp luật đảm bảo cho pháp luật được thực hiện 

Khái niệm: Pháp luật hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do quan có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí giai cấp thống trị nhằm điều chỉnh các quan hệ hội được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

Hình minh họa. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật

2. Bản chất ca pháp luật

2.1. Tính giai cấp

Chủ thể ban hành: pháp luật chi do quan nhà nước thẩm quyền ban nh với những hình thức nhất định

Pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong hội. Nội dung của pháp luật được quyết định trước hết bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp thống trị

Mục đích: pháp luật được ban hành nhằm điều chỉnh c quan hệ hội nhằm hướng các quan hệ hội đó phát triển theo một trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị. VD: quyền vô hạn của chủ , tình trạng quyền của lệ

2.2. Tính xã hội

Cùng với việc thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, pháp luật còn thể hiện ý chí lợi ích của giai cấp tầng lớp khác trong hội

Pháp luật phương tiện để con người xác lập quan hệ với nhau, nhờ đó hội có sự ổn định trật tự

5/5 - (4 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận