Nguyên nhân của hiện tượng xung đột pháp luật

0

Xung đột pháp luật là một hiện tượng đặc thù của tư pháp quốc tế. Nó phát sinh do hai nhóm nguyên nhân.

1. Nguyên nhân khách quan

1.1. Do pháp luật của các nước có sự khác nhau

Pháp luật do nhà nước xây dựng nên, phù hợp với các điều kiện kinh tế, chính trị, hộicủa nước mình. vậy rất nhiều yếu tố làm cho pháp luật của các nước trên thế giới không giống nhau. Đó thể :

Do nguyên nhân chính trị, kinh tế, hội

Các quốc gia đều tồn tại dựa trên một nền tảng kinh tế nhất định với một chế độ sở hữu tương ứng. chế độ sở hữu một bộ phận của cơ sở hạ tầng, mối quan hệ biện chứng với kiến trúc thượng tầng trong đó pháp luật một cấu thành quan trọng. vậy, dựa trên một chế độ sở hữu nhất định thì pháp luật cũng được hình thành để phản ánh một cách phù hợp tương xứng. Trên thế giới những quốc gia được tạo dựng trên sở chế độ công hữu về liệu sản xuất nhưng ngược lại cũng những quốc gia được tạo dựng dựa trên chế độ hữu về liệu sản xuất chủ yếu. Tcác chế độ sở hữu đó pháp luật được xây dựng các quốc gia này cũng sự khác biệt căn bản.

Nhưng không phải các nước cùng chế độ sở hữu, cùng chế độ chính trị thì pháp luật sẽ giống nhau mà pháp luật các nước này vẫn những quy định khác nhau, bởi cách giải thích pháp luật khác nhau, áp dụng pháp luật khác nhau hơn nữa trình độ phát triển các nước không đồng đều.

Sự khác nhau giữa hệ thống pháp luật các nước còn thể từ các nguyên nhân khác như tập quán, truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo...

Nhưng nếu chỉ sự khác nhau của các hệ thống pháp luật của các quốc gia thì cũng sẽ không xung đột pháp luật khi các quan hệ nảy sinh đâu sẽ do luật pháp của nội bộ quốc gia đó điều chỉnh, không hiện tượng các hệ thống pháp luật của các nước khác nhau cùng thể được áp dụng. vậy, để hiện tượng xung đột pháp luật phát sinh nhất thiết phải những do khác nữa hay các nguyên nhân khác nữa, được trình bày các mục tiếp theo dưới đây.

Hình minh họa. Nguyên nhân của hiện tượng xung đột pháp luật

1.2. Do đối tượng điều chỉnh có sự hiện diện của yếu tố nước ngoài

Các quan hệ pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng yếu tố nước ngoài, các quan hệ này luôn liên quan tới ít nhất là hai hoặc có thể là nhiều hơn hai hệ thống pháp luật. Như trên đã trình bày, các hệ thống pháp luật là bình đẳng với nhau nên các hệ thống pháp luật đó đều có thể được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ, khi đó xung đột pháp luật nảy sinh một hiện tượng rất đặc biệt trong pháp quốc tế.

2. Nguyên nhân chủ quan

Có sự thừa nhận khả năng áp dụng pháp luật nước ngoài của nhà nước

Thực tế những quan hệ pháp luật nảy sinh, mặc hệ thống pháp luật của các nước khác nhau, cũng sự xuất hiện của yếu tố nước ngoài tức thoả mãn hai điều kiện của nguyên nhân khách quan nêu trên, nhưng vẫn không xung đột pháp luật. dụ đó là các quan hệ trong lĩnh vực luật công, điển hình các quan hệ tình sự, hành chính yếu tố nước ngoài.

Làm một bài toán phản chứng, giả sử các quan hệ này nảy sinh cho rằng xung đột pháp luật, tức hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật của các nước khác nhau cùng thể được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ hình sự, hành chính yếu tố nước ngoài. Điều đó cũng có nghĩa sẽ phải sự chọn lựa trong số các hệ thống pháp luật thể được áp dụng đó, lấy một hệ thống pháp luật để điều chỉnh quan hệ đang xem xét. Kết quả của sự lựa chọn này tất yếu không phải mọi trường hợp sẽ luật quốc gia của Việt Nam, mà sẽ trường hợp luật hình sự, hành chính của nước ngoài. Khi đó luật hình sự, hành chính của nước ngoài sẽ được áp dụng để bảo vệ các quan hệ đó, các quan hệ đặc biệt được xác định là sự ổn định của an ninh chính trị, trật tự an toàn hội, khi đặt ra pháp luật để bảo vệ các quan hệ này, các quốc gia, không chỉ Việt Nam, luôn xác định để bảo vệ những giá trị cốt lõi, nền tảng của chính mình. Nói một cách khác, nếu thừa nhận xung đột pháp luật trong lĩnh vực luật công thì đồng nghĩa với việc chấp nhận thể áp dụng pháp luật nước ngoài, điều đó một điều hết sức không thực tiễn không chỉ với Việt Nam với tất cả các nước. vậy, như trên đã trình bày, các quốc gia đều từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài hay không đặt ra việc chọn luật để rồi thể nguy áp dụng pháp luật nước ngoài trong lĩnh vực này nên giả sử trên cho rằng các quan hệ hình sự, hành chính yếu tố nước ngoài phát sinh cũng phát sinh xung đột pháp luật không sở. Các quan hệ này được bảo vệ một cách nghiêm ngặt tuyệt đối trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, một khi các quan hệ đó bị xâm phạm tức các giá trị căn bản của cuộc sống, hội bị tác động tới, các lợi ích công bị xâm phạm thì bất kể người vi phạm người nước nào, đang trú đâu đều sẽ bị xử theo quy định của pháp luật quốc gia nơi quan hệ (được quy định trong luật công) bị xâm phạm.

Như vậy thể kết luận các quan hệ hình sự, hành chính yếu tố nước ngoài đủ các nguyên nhân khách quan nhưng vẫn không xung đột pháp luật. Việc không xung đột pháp luật trong các lĩnh vực này xuất phát từ việc thiếu nguyên nhân chủ quan hay các quốc gia tự nhận thấy không thể chấp nhận hiện tượng xung đột pháp luật, tức các quốc gia từ chối việc áp dụng pháp luật nước ngoài trong các lĩnh vực đó.

Trong khi đó, các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng yếu tố nước ngoài phát sinh sẽ phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật. Do bản chất của các quan hệ này các quan hệ dân sự, các quan hệ đời thường diễn ra hàng ngày giữa người dân với nhau, họ các chủ thể ngang quyền bình đẳng với nhau. Chính yếu tbình đẳng trong các quan hệ này sở để thể đặt ra vấn đề bình đẳng trong luật pháp giữa các nước khi quan hệ liên quan đến nhiều quốc gia thì nhiều hệ thống pháp luật tương ứng sẽ thể được cân nhắc áp dụng để điều chỉnh quan hệ cụ thể đang xem xét, tức xung đột pháp luật. Nói cách khác, do đặc trưng của quan hệ dân sự không quá nghiêm trọngcác quốc gia đều thừa nhận khả năng thể áp dụng pháp luật nước ngoài với những điều kiện nhất định.

Tóm lại, các quan hệ pháp quốc tế nảy sinh đa phần làm nảy sinh các điều kiện khách quan để hiện tượng xung đột pháp luật xuất hiện, thêm vào đó với bản chất bình dâncủa mình thì nhà nước (yếu tố chủ quan) cũng thừa nhận, cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài. Đấy điều kiện cần đủ để hiện tượng xung đột pháp luật tồn tại trong các quan hệ pháp quốc tế.

Nvậy, do khách quan tiền đề quan trọng để xuất hiện hiện tượng xung đột pháp luật, do chủ quan do quyết định tồn tại xung đột pháp luật hay không. Nếu do khách quan được đáp ứng, quan hệ lại rơi vào nhóm được nhà nước thừa nhận thể áp dụng pháp luật nước ngoài thì xung đột pháp luật nảy sinh như các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp quốc tế. Nếu do khách quan thoả mãn nhưng lại không sự đồng ý cho áp dụng pháp luật nước ngoài trong loại quan hệ đó thì hiện tượng xung đột pháp luật cũng không thể nảy sinh như các quan hệ trong lĩnh vực luật công yếu tố nước ngoài.

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận