Phân biệt đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn

0

Đoàn phí và kinh phí công đoàn là các khoản tài chính công đoàn, được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn. Tuy có tên gọi gần giống nhau nhưng giữa 02 khoản thu này có một số điểm khác biệt.

Tiêu chí Đoàn phí công đoàn Kinh phí công đoàn
Khái niệm Là khoản tài chính công đoàn do người lao động tham gia tổ chức công đoàn cơ sở đóng. Là khoản tài chính công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng (không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở).
Đối tượng đóng Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở, bao gồm:

– Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định;

– Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối);

– Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài;

– Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng BHXH

Người sử dụng lao động, bao gồm:

– Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân cấp xã), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

– Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập

– Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

– Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam

– Tổ chức khác có sử dụng lao động theo pháp luật về lao động

Mức đóng Bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH, nhưng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở. Bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những NLĐ thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH

Phân phối tài chính năm 2022
(Quyết định 3308/QĐ-TLĐ)
– Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí

– Công đoàn cấp trên sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn

– Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn.

– Công đoàn cấp trên sử dụng 29% tổng số thu kinh phí công đoàn

Phương thức đóng Đoàn phí do người lao động đóng hàng tháng cho tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn hoặc thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên công đoàn – Đóng hằng tháng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động

– Doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn

Doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở Người lao động không phải đóng Người sử dụng lao động vẫn phải đóng
5/5 - (2 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
Để lại bình luận