Phân biệt tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình thông thường khác

0

Tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình thông thường khác được quy định và điều chỉnh tại các văn bản luật khác nhau. HILAW  sẽ đưa ra một số điểm khác biệt giữa hai loại tài sản này:

Tiêu chí Tài sản trí tuệ Tài sản hữu hình thông thường khác
Khái niệm Tài sản trí tuệ là kết quả sáng tạo trí tuệ và thành quả đầu tư trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, văn hóa, nghệ thuật,.. Tài sản hữu hình thông thường là tài sản được biểu hiện dưới hình thái vật chất, có thể nhìn thấy được và có giá trị đo lường cụ thể.
Hình thái Tổn tại vô hình và được định hình Thể diện dưới dáng hình thái vật chất nhất định
Giới hạn Hầu hết quyền tài sản có giới hạn về không gian và thời gian. Tài sản chỉ được bảo hộ trong một thời gian xác định và ở một phạm vi lãnh thổ cụ thể Hầu hết đều được công nhận quyền sở hữu vô hạn, không bị giới hạn về thời gian, không gian trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Định giá Khó xác định giá trị. Việc xác định giá trị dựa vào hàm lượng chất xám, công sức, trí tuệ,.. Dễ xác định giá trị hơn. Việc xác định giá trị dựa vào thuộc tính vật chất cấu thành tài sản.
Cấu tạo Không có cấu tạo vật chất nhất định, tồn tại dưới dạng thông tin, tri thức, chứa đựng hiểu biết của con người về tự nhiên và xã hội, con người cảm nhận qua quá trình nhận thức và tư duy. Cấu tạo vật chất nhất định. Con người cảm nhận qua các giác quan.
Tính hao mòn Không bị hao mòn về mặt vật lý. Bị hao mòn về mặt vật lý qua quá trình sử dụng.
Quyền chiếm hữu Không có ý nghĩa quan trọng. Bất kì ai có khả năng nhận thức và tư duy khi được tiếp xúc đều có thể chiếm hữu. Có ý nghĩa quan trọng, thường trao cho chủ sở hữu hoặc người mà chủ sở hữu cho phép.
Quyền sử dụng Có thể sử dụng đồng thời bởi nhiều người một cách độc lập Không thể sử dụng đồng thời bởi nhiều người một cách độc lập.
Khả năng bảo vệ tài sản Chủ sở hữu khó kiểm soát và ngăn chặn chủ thể khác sử dụng tài sản. Chủ sở hữu dễ dàng hơn trong việc kiểm soát và ngăn chặn chủ thể khác sử dụng tài sản.
Quyền Chủ sở hữu tài sản trí tuệ có quyền nhân thân và quyền tài sản Chủ sở hữu tài sản thông thường khác chỉ có quyền tài sản
5/5 - (2 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận