Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định do thuê hoặc cho thuê

0

Dựa theo quy định của Thông tư 45/2013/TT-BTC, HILAW cung cấp các thông tin cần thiết về “Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định do thuê hoặc cho thuê”

1. Khái niệm

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC, tài sản cố định thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng

2. Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định thuê hoạt động

Theo điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư 45/2013/TT-BTC, trách nhiệm của bên cho thuê và bên thuê TSCĐ trong trường hợp thuê hoạt động như sau:

– Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

– Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ sở hữu, phải theo dõi, quản lý TSCĐ cho thuê.

Hình minh họa. Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định do thuê hoặc cho thuê

3. Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính

Theo điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 45/2013/TT-BTC, trách nhiệm của bên cho thuê và bên thuê TSCĐ trong trường hợp thuê tài chính như sau:

– Doanh nghiệp đi thuê phải theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản cố định đi thuê như tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thuê tài sản cố định.

– Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ đầu tư, phải theo dõi và thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng cho thuê tài sản cố định.

4. Chi phí sửa chữa tài sản thuê

Theo điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư 45/2013/TT-BTC, nếu trong hợp đồng quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.

5. Thời gian trích khấu hao

Theo khoản 6 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp đi thuê thực hiện trích khấu hao TSCĐ thuê như đối với tài sản thuộc sở hữu của mình trong trường hợp thuế tài chính, nếu mua lại TCSĐ sau thời hạn thuê. Nếu ngay từ đầu cam kết không mua lại tài sản thuê thì thực hiện trích khấu hao trong thời gian thuê.

Kết luận:

Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định do thuê hoặc cho thuê được quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Đánh giá bài viết!


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận