Quy định về sử dụng công chức

0

1. Bố trí nhân sự

Bố trí nhân sự là một nội dung hết sức quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan nhà nước. Khi bố trí nhân sự các cơ quan nhà nước phải dựa vào những cơ sở nhất định, thường thì có ba cơ sở:

– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị.

– Căn cứ và khối lượng công việc.

– Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế.

Việc bố trí nhân sự phải đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc không một chức năng, nhiệm vụ nào không có người đảm nhiệm và cũng không có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Khi bố trí nhân sự phải căn cứ vào khối lượng công việc và chỉ tiêu biên chế cũng như sự phù hợp giữa chức trách và khả năng của công chức.

Hình minh họa. Quy định về sử dụng công chức

2. Điều động, biệt phái công chức

2.1. Điều động công chức

Điều động công chức là việc chuyển công chức từ cơ quan nhà nước này đến làm việc ở cơ quan tổ chức khác theo yêu cầu của nhiệm vụ, công vụ; Nhằm mục đích để bổ sung cho cơ quan, tổ chức, đơn vị về số lượng, chất lượng công chức, để giúp cơ quan, đơn vị đó hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều động công chức còn nhằm mục đích luân chuyển cán bộ, công chức giữa trung ương và địa phương, giữa các ngành, lĩnh vực, để sử dụng công chức có hiệu quả, tạo sự đồng đều trong đội ngũ công chức, tạo điều kiện cho cán bộ công chức trẻ, có triển vọng trong quy hoạch có điều kiện rèn luyện thử thách trong thực tiễn, khắc phục tình trạng khép kín của từng ngành, từng địa phương.

2.2. Biệt phái công chức

Biệt phái công chức là cử công chức đến làm việc tại cơ quan, đơn vị khác có thời hạn. hời hạn cử biệt phái theo quy định của pháp luật hiện hành là không quá 03 năm.

Biệt phái công chức thường áp dụng trong trường hợp có những nhiệm vụ đột xuất cấp bách mà chưa có khả năng điều động công chức, điều này giúp cho các cơ quan có nhu cầu giải quyết kịp thời công việc.

5/5 - (4 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận