So sánh Báo cáo tài chính Thuế và Báo cáo tài chính Vay vốn ngân hàng

0

Có quá nhiều các loại Báo cáo nên đôi khi kế toán viên sẽ bị nhầm lẫn. Đặc biệt là giữa Báo cáo tài chính Thuế và Báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng. Vậy thì kế toán đã biết cách phân biệt Báo cáo tài chính hay chưa?


1. Điểm giống nhau giữa Báo cáo tài chính Thuế và BCTC Vay vốn ngân hàng

Đầu tiên, để có thể phân biên được giữa hai loại Báo cáo tài chính này thì kế toán viên cần phải biết điểm giống giữa hai loại BCTC. Giữa hai loại Báo cáo tài chính này thì sẽ có những điểm giống nhau như sau:

  • Khi lập hai loại BCTC Thuế và BCTC Vay vốn ngân hàng kế toán viên đều phải cân đối các chỉ tiêu theo yêu cầu. Bên cạnh đó thì kế toán viên còn cần phải làm BCTC dựa trên những nguyên tắc nhất định đã được đặt ra.
  • Nội dung giữa hai loại BCTC đó chính là đều phản ánh được nguồn vốn. Cộng thêm tài sản của doanh nghiệp luôn bằng với nhau.
  • Chỉ tiêu trong BCTC Thuế và BCTC vay vốn ngân hàng đều có chỉ tiêu số dư trên tài khoản cuối kì là bằng nhau.
  • Giữa hai loại BCTC đều phải đủ các bộ như sau: Cân đối tài khoản, kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, quá trình lưu chuyển tiền tệ.
Hình minh họa. So sánh Báo cáo tài chính Thuế và Báo cáo tài chính Vay vốn ngân hàng

2. Phân biệt Báo cáo tài chính Thuế và Báo cáo tài chính Vay vốn ngân hàng

Điểm khác nhau sẽ là căn cứ chủ yếu để bạn có thể dễ dàng phân biệt được hai loại BCTC này. Mỗi loại BCTC sẽ có những đặc điểm riêng biệt để kế toán viên có thể dựa vào đó phân biệt.

Tiêu chí Báo cáo tài chính Thuế doanh nghiệp

Báo cáo tài chính Vay vốn ngân hàng

Doanh thu Doanh thu trong BCTC Thuế sẽ thể hiện khớp so với doanh thu trong Báo cáo Thuế Phản ánh đúng thực tế doanh thu của nội bộ doanh nghiệp
Lợi nhuận Lợi nhuận ở trong BCTC Thuế sẽ thể hiện lỗ hoặc lãi. Đối với cách tính lợi nhuận thì sẽ dựa trên tính chất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có thể dựa trên yếu tố nắm thành lập của doanh nghiệp. Lợi nhuận luôn luôn phải lãi trên 10% hoặc là 15% so với doanh thu thực tế
Thuế TNDN Trong trường hợp công ty kinh doanh thua lỗ thì sẽ không có mục thu nhập doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp bắt buộc phải có lợi nhuận nên phải có Thuế TNDN
Công nợ phải thu của khách hàng Luôn thể hiện đúng số công nợ phải thu của khách hàng Đối với BCTC Vay vốn ngân hàng thì số công nợ phải thu sẽ gấp đôi công nợ phải trả
Công nợ phải trả của nhà cung cấp Trong BCTC Thuế sẽ phản ánh rõ về công nợ phải trả trên thực tế. Số công nợ phải trả cho nhà cung cấp phải luôn thấp hơn công nợ phải thu của khách hàng
Hàng tồn Phản ánh rõ về thực trạng hàng tồn kho Có chứa nội dung hàng tồn kho, tuy nhiên thì số lượng hàng tồn kho không được quá lớn. Cụ thể là số hàng tồn chỉ bằng ½ so với khoản công nợ phải thu của khách hàng
Tiền mặt Tiền được ghi trong BCTC Thuế cần phải khớp với sổ sách kế toán Số tiền mặt trên BCTC Vay vốn ngân hàng phải phản ánh là ít thì mới có thể được vay vốn ngân hàng
Số lần lập BCTC Mỗi năm một lần Khi nào doanh nghiệp phát sinh vay vốn thì kế toán viên sẽ phải lập BCTC.
BCTC Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh. Lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh Báo cáo tài chính doanh nghiệp Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ
5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận