THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty của HILAW

GÓI TIÊU CHUẨN
1 TRIỆU ĐỒNG

Khách hàng sẽ nhận được:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Con dấu tròn công ty
 • Điều lệ công ty

(Đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước)

GÓI HOÀN THIỆN
3 TRIỆU ĐỒNG

Khách hàng sẽ nhận được:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Con dấu tròn công ty
 • Điều lệ công ty
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
 • Chữ ký số 1 năm
 • 300 hóa đơn điện tử + phần mềm
 • Tài khoản thuế điện tử
 • Khai thuế môn bài

(Đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước)

GÓI CAO CẤP
3.8 TRIỆU ĐỒNG

Khách hàng sẽ nhận được:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Con dấu tròn công ty
 • Con dấu tên giám đốc
 • Bảng hiệu mica (20×30)
 • Điều lệ công ty
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
 • Chữ ký số 3 năm
 • 1000 hóa đơn điện tử + phần mềm
 • Tài khoản thuế điện tử
 • Khai thuế môn bài
 • Miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên

(Đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước)

Thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật!