THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty của HILAW

GÓI #1
1 TRIỆU ĐỒNG

Khách hàng sẽ nhận được:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Con dấu tròn công ty

(Đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước)

GÓI #2
1.6 TRIỆU ĐỒNG

Khách hàng sẽ nhận được:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Con dấu tròn công ty
 • Bảng hiệu mica
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

(Đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước)

GÓI #3
3.5 TRIỆU ĐỒNG

Khách hàng sẽ nhận được:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Con dấu tròn công ty
 • Bảng hiệu mica
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
 • Chữ ký số 1 năm
 • 300 Hóa đơn điện tử
 • Đăng ký tài khoản thuế điện tử

(Đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước)

Thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật!