[TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hành chính

2

Tài liệu học tập Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hành chính (2019) – Trường Đại học Luật, Đại học Huế.


Lời giới thiệu

Mỗi môn học trong chương trình đào tạo cử nhân Luật đều có vai trò  quan trọng trong việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, góp phần trang bị  kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản thông qua học tập môn học. Luật  Hành chính là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân  Luật và một số ngành đào tạo khác có liên quan đến pháp luật. Nội dung của  học phần bao gồm những kiến thức lý thuyết và ứng dụng trong thực tiễn bao  gồm việc tìm hiểu, phân tích tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các  quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước. Nhằm bảo đảm  được các mục tiêu của dạy học pháp luật đặc biệt là đáp ứng chuẩn đầu ra của  Chương trình đào tạo “Kỹ năng của cử nhân luật”, thì việc nghiên cứu các  tình huống có vai trò quan trọng nhất định đối với cả giảng viên và sinh viên  trong giáo dục theo chuẩn đầu ra.  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường “Xây dựng Bộ  tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Hành  chính tại trường Đại học Luật – Đại học Huế”, chúng tôi biên soạn thành cuốn  tài liệu Hướng dẫn tình huống học phần Luật Hành chính. 

Tài liệu gồm hai phần, ở phần I, chúng tôi giới thiệu những vấn đề cơ  bản về Luật Hành chính như mục tiêu, đặc trưng của học phần Luật Hành  chính, các kỹ năng được vận dụng, yêu cầu và cách thức tiếp cận, sử dụng tài  liệu. Ở phần II, tài liệu này chia thành 09 chương gồm các tình huống tương  ứng với nội dung đề cương môn học trong khung chương trình đào tạo của  Nhà trường và hướng dẫn giải quyết các tình huống đó.  

Mặc dù đã cố gắng trong việc biên soạn nhưng chắc chắn không tránh  khỏi những khiếm khuyết nhất định. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của  nhà chuyên môn, của đồng nghiêp, người học và độc giả khác để tài liệu được  hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.


Mục lục – [TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hành chính

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN  CÁC TÌNH HUỐNG TRONG HỌC PHẦN LUẬT HÀNH CHÍNH

1. HỌC PHẦN LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC SỬ DỤNG  TÌNH HUỐNG TRONG HỌC PHẦN

1. 1. Mục tiêu của môn học Luật Hành chính

1.2. Đặc trưng của học phần Luật Hành chính

1.3. Mục tiêu của tài liệu

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG VIỆC SỬ  DỤNG TÌNH HUỐNG LUẬT HÀNH CHÍNH

2.1. Yêu cầu đối với giảng viên

2.2. Yêu cầu đối với sinh viên:

3. CÁC KỸ NĂNG ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG HỌC PHẦN LUẬT  HÀNH CHÍNH

3.1. Kỹ năng phát hiện vấn đề cần giải quyết

3.2. Kỹ năng tra cứu văn bản pháp luật và áp dụng văn bản pháp luật

3.3. Kỹ năng lập luận (IRAC)

3.4. Kỹ năng đặt câu hỏi

3.5. Kỹ năng tư duy phản biện

3.6. Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

4. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TÍNH ĐIỂN HÌNH, CƠ CẤU CỦA TÌNH  HUỐNG VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT

4.1. Nguyên tắc xác định tình huống điển hình

4.2. Cơ cấu tình huống huống điển hình và hướng dẫn giải quyết

5. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ CÁCH THỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU  HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

5.1. Phương pháp tiếp cận

5.2. Cách thức sử dụng tài liệu hướng dẫn tình huống

5.2.1. Phân bổ thời gian

5.2.2. Hình thức sử dụng

PHẦN II. CÁC TÌNH HUỐNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT

Chương 1. TÌNH HUỐNG VỀ NGHÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH, QUI 

PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

1.1. Yêu cầu của chương

1.1.1. Yêu cầu về kiến thức

1.1.2. Yêu cầu tiếp cận các văn bản pháp luật

1.1.3. Yêu cầu vận dụng kỹ năng

1.2. Các tình huống cụ thể

Chương 2. CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC  VÀ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

2.1. Yêu cầu của chương

2.1.1. Yêu cầu về kiến thức

2.1.2. Yêu cầu tiếp cận các văn bản pháp luật

2.1.3. Yêu cầu vận dụng kỹ năng

2.2. Các tình huống cụ thể

Chương 3. CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

3.1. Yêu cầu của chương

3.1.1. Yêu cầu về kiến thức

3.1.2. Yêu cầu tiếp cận các văn bản pháp luật

3.1.3. Yêu cầu vận dụng kỹ năng

3.2. Các tình huống cụ thể

3.2.1. Tình huống về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính

3.2.2. Tình huống về các biện pháp xử lý hành chính

Chương 4. CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

4.1. Yêu cầu của chương

4.1.1. Về kiến thức:

4.1.2. Yêu cầu tiếp cận các văn bản pháp luật

4.1.3. Về kỹ năng:

4.2. Các tình huống cụ thể

Chương 5. CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

5.1. Yêu cầu của chương

5.1.1. Về kiến thức:

5.1.2. Về tiếp cận văn bản pháp luật

5.1.3. Về kỹ năng:

5.2. Các tình huống cụ thể

Chương 6. CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

6.1. Yêu cầu của chương

6.1.1. Về kiến thức:

6.1.2. Về yêu cầu tiếp cận văn bản

6.2. Các tình huống cụ thể

Chương 7. QUI CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

7.1. Yêu cầu của chương

7.1.1. Yêu cầu về kiến thức

7.1.2. Yêu cầu tiếp cận các văn bản pháp luật

7.1.3. Yêu cầu vận dụng kỹ năng

7.2. Các tình huống cụ thể

Chương 8. TÌNH HUỐNG VỀ QUI CHẾ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH  CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

8.1. Yêu cầu của chương

8.1.1. Yêu cầu về kiến thức

8.1.2. Yêu cầu tiếp cận các văn bản pháp luật

8.1.3. Yêu cầu vận dụng kỹ năng

8.2. Các tình huống cụ thể

 9. CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUY CHẾ PHÁP LÝ HÀNH  CHÍNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

9.1. Yêu cầu của chương

9.1.1. Yêu cầu về kiến thức

9.1.2. Yêu cầu tiếp cận các văn bản pháp luật

9.1.3. Yêu cầu vận dụng kỹ năng

9.2. Các tình huống cụ thể

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tải tài liệu – Download

Tải về: Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hành chính

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
2 Bình luận
 1. ngoctram

  cho em xin tài liệu với ạ, em cảm ơn ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm của bài viết nhé!

Để lại bình luận