[TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Quốc tế

0

Tài liệu học tập Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Quốc tế (2019) – Trường Đại học Luật, Đại học Huế.


Lời giới thiệu

Luật Quốc tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của Trường  Đại học Luật, Đại học Huế. Việc đào tạo ngành Luật đòi hỏi phải có sự kết hợp  giữa lý luận và thực tiễn đảm bảo cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cả  về kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người học. Do đó, trên cơ sở kết quả đề tài  nghiên cứu khoa học “Xây dựng bộ tình huống và giảng dạy thử nghiệm học  phần Luật Quốc tế”, nhóm tác giả đã biên soạn Tài liệu hướng dẫn giải quyết  tình huống Luật Quốc tế được thực hiện với mục đích cung cấp nguồn tư liệu  cho người học, điều chỉnh phương pháp dạy học và định hướng cho người học  các kỹ năng giải quyết tranh chấp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.  

Trong quá trình biên soạn, mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng để hoàn  thiện song vẫn có thể không tránh khỏi sai sót nhất định, mong các bạn sinh  viên, độc giả và quý đồng nghiệp đóng góp để chúng tôi hoàn thiện hơn trong  thời gian tới.


Mục lục – [TLHT] Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Quốc tế

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ  DỤNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC  PHẦN LUẬT QUỐC TẾ

1.1. Giới thiệu về học phần Luật quốc tế

1.1.1. Khái quát về học phần Luật quốc tế

1.1.2. Mục tiêu của học phần

1.2. Định hướng sử dụng tài liệu hướng dẫn giải quyết tình huống Luật quốc tế

1.2.1 Mục tiêu của việc sử dụng Tài liệu Hướng dẫn giải quyết tình huống Luật quốc tế

1.2.2. Tiêu chí lựa chọn các bản án làm tình huống của tài liệu hướng dẫn  Luật quốc tế

1.2.3. Đối tượng sử dụng Tài liệu Hướng dẫn giải quyết tình huống Luật quốc tế

1.2.4. Tiêu chí đánh giá kết quả đạt được của người học

1.3. Phương pháp sử dụng Tài liệu Hướng dẫn giải quyết tình huống Luật  quốc tế

1.3.1. Phân bổ thời gian và hình thức học tương ứng

1.3.2. Yêu cầu đối với giảng viên

1.3.3. Phương pháp học đối với cá nhân người học

1.3.4. Phương pháp học đối với nhóm sinh viên

1.4. Hướng dẫn một số kỹ năng thiết yếu cần có để sử dụng Tài liệu Hướng  dẫn giải quyết tình huống Luật quốc tế

1.4.1. Kỹ năng đọc giáo trình, sách chuyên khảo, bài viết trên các tạp chí  chuyên ngành luật

1.4.2. Kỹ năng phân tích và bình luận bản án/quyết định của cơ quan có  thẩm quyền

1.4.3. Định hướng kỹ năng giải quyết tình huống

PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LUẬT QUỐC TẾ

2.1. Yêu cầu để giải quyết tình huống về các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

2.1.1. Mục tiêu kỹ năng

2.1.2. Kiến thức cần trao đổi

2.1.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.2. Tình huống về chủ thể của Luật quốc tế

2.2.1. Mục tiêu kỹ năng

2.2.2. Kiến thức cần trao đổi

2.3.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.3. Tình huống về Pháp luật Điều ước quốc tế

2.3.1. Mục tiêu kỹ năng

2.3.2. Kiến thức cần trao đổi

2.3.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.4. Tính huống về bảo hộ công dân và cư trú chính trị

2.4.1. Mục tiêu kỹ năng

2.4.2. Kiến thức cần trao đổi

2.4.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.5. Tình huống về Biên giới, lãnh thổ

2.5.1. Mục tiêu kỹ năng

2.5.2. Kiến thức cần trao đổi

2.5.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.6. Tình huống về Tổ chức quốc tế

2.6.1. Mục tiêu kỹ năng

2.6.2. Kiến thức cần trao đổi

2.6.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.7. Tình huống về Luật ngoại giao và lãnh sự

2.7.1. Mục tiêu kỹ năng

2.7.2. Kiến thức cần trao đổi

2.7.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.8. Tình huống về Luật biển Quốc tế

2.8.1. Mục tiêu kỹ năng

2.8.2. Kiến thức cần trao đổi

2.8.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.9. Tình huống về Luật hình sự quốc tế

2.9.1. Mục tiêu kỹ năng

2.9.2. Kiến thức cần trao đổi

2.9.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.10. Tình huống về Luật môi trường quốc tế

2.10.1. Mục tiêu kỹ năng

2.10.2. Kiến thức cần trao đổi

2.10.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.11. Tình huống về giải quyết tranh chấp quốc tế

2.11.1. Mục tiêu kỹ năng

2.11.2. Kiến thức cần trao đổi

2.11.3. Tính huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

2.12. Tình huống về Trách nhiệm pháp lý quốc tế

2.12.1. Mục tiêu kỹ năng

2.12.2. Kiến thức cần trao đổi

2.12.3. Tình huống và hình thành vấn đề cần giải quyết

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tải tài liệu – Download

Tải về File Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật quốc tế:

Xem thêm[Ebook] Giáo trình Luật Quốc tế PDF

Xem thêm[Ebook] Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế PDF

5/5 - (3 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận