Tổ chức bộ phận y tế

0

Dựa theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 và Nghị định 39/2016/NĐ-CP, HILAW cung cấp các thông tin cần thiết về “Tổ chức bộ phận y tế”

1. Tổ chức bộ phận y tế

Theo khoản 1 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, căn cứ vào quy mô, tính chất của công việc mà người sử dụng lao động tổ chức bộ phận y tế khác nhau. Cụ thể được quy định tại khoản 1, 2 Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP như sau:

– Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường, sản xuất kim loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

Quy mô người lao động Yêu cầu tối thiểu
Dưới 300 người lao động Bố trí 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp
Từ 300 đến dưới 500 người lao động Bố trí 01 bác sĩ/y sĩ và 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp
Từ 500 đến dưới 1.000 người lao động Bố trí 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp
Từ 1.000 lao động trở lên Thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh

– Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

Quy mô người lao động Yêu cầu tối thiểu
Dưới 500 người lao động Bố trí 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp
Từ 500 đến dưới 1.000 người lao động Bố trí 01 y sỹ và 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp
Trên 1.000 người lao động Bố trí 01 bác sỹ và 1 người làm công tác y tế khác

2. Điều kiện đối với người làm công tác y tế

Theo khoản 3 Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, người làm công tác y tế ở cơ sở quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây:

– Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân Điều dưỡng, y sỹ, Điều dưỡng trung học, hộ sinh viên;

– Có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Hình minh họa. Tổ chức bộ phận y tế

3. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Theo khoản 4 Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, người sử dụng lao động phải thông báo thông tin của người làm công tác y tế cơ sở theo mẫu tại Phụ lục XXI ban hành kèm theo Nghị định này với Sở Y tế cấp tỉnh, nơi cơ sở có trụ sở chính.

Theo khoản 5 Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, trường hợp cơ sở không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế thì:

– Ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực theo quy định sau đây: cung cấp đủ số lượng người làm công tác y tế theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này; có mặt kịp thời tại cơ sở sản xuất, kinh doanh khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp trong thời hạn 30 phút đối với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố và 60 phút đối vùng núi, vùng sâu, vùng xa;

– Thông báo thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên theo mẫu tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Nghị định này với Sở Y tế cấp tỉnh, nơi cơ sở có trụ sở chính.

Kết luận: Tổ chức bộ phận y tế được quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 và Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Đánh giá bài viết!


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận