Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp là gì?

0

1. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp là gì?

Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp bao gồm đại lý đấu thầu, đơn vị sự nghiệp được thành lập với chức năng thực hiện đấu thầu chuyên nghiệp (Khoản 1 Điều 32 Luật Đấu thầu 2013)

Việc thành lập và hoạt động của đại lý đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.


2. Điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

– Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là đại lý đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu hoặc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về đấu thầu.

– Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại lý đấu thầu, tư vấn đấu thầu, chuyên trách về đấu thầu.

– Nhân sự có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện công việc.

– Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng quá trình thực hiện công việc.

Hình minh họa. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp là gì?

3. Xem xét, công nhận và đăng tải thông tin về tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

Tổ chức đáp ứng các điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lập hồ sơ đề nghị công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị xem xét, công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

– Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là đại lý đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu hoặc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về đấu thầu;

– Bản mô tả cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, giải trình về nhân sự, quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng quá trình thực hiện công việc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.

Tổ chức được Hội đồng thẩm định đánh giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định sẽ được công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


4. Hoạt động của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đã có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được ký kết hợp đồng làm đại lý đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu cho các chủ đầu tư, bên mời thầu.

5/5 - (1 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.