[Tổng hợp] Bài giảng môn học Luật Hành chính

0

Dưới đây là một số bài giảng môn học Luật Hành chính do HILAW tổng hợp xin chia sẻ để các bạn tham khảo, ôn tập phục vụ cho mục đích học tập.


Nội dung học tập

PHẦN CHUNG

Chương I. Luật Hành chính và quản lý nhà nước

 1. Luật hành chính – một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
 2. Khoa học luật hành chính
 3. Môn học luật hành chính

Chương II. Quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính

 1. Quy phạm pháp luật hành chính
 2. Quan hệ pháp luật hành chính

Chương III. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước

 1. Khái niệm và hệ thống có nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước
 2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước
 3. Các nguyên tắc chính trị – xã hội
 4. Các nguyên tắc tổ chức – kỹ thuật

Chương IV. Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

 1. Hình thức quản lý hành chính nhà nước
 2. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước

Chương V. Thủ tục hành chính

 1. Khái niệm thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính
 2. Chủ thể của thủ tục hành chính
 3. Các loại thủ tục hành chính
 4. Các giai đoạn của thủ tục hành chính
 5. Cải cách thủ tục hành chính

Chương VI. Quyết định hành chính

 1. Khái niệm và đặc điểm của quyết định hành chính
 2. Phân loại quyết định hành chính
 3. Trình tự xây dựng và ban hành quyết định hành chính quyết định quy phạm
 4. Phân biệt quyết định hành chính với các loại quyết định pháp luật khác
 5. Tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

Chương VII. Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

 1. Khái niệm và phân loại cơ quan hành chính nhà nước
 2. Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước
 3. Cải cách bộ máy hành chính – nội dung quan trọng của cải cách hành chính

Chương VIII. Địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

 1. Khái niệm
 2. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức quy chế pháp lý hành chính của viên chức

Chương IX. Quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội

 1. Khái niệm và đặc điểm của tổ chức xã hội
 2. Các loại tổ chức xã hội
 3. Quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội

Chương X. Quy chế pháp lý hành chính của công dân, người nước ngoài

 1. Quy chế pháp lý hành chính của công dân
 2. Quy chế pháp lý hành chính của người nước ngoài, người không quốc tịch

Chương XI. Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

 1. Vi phạm hành chính
 2. Trách nhiệm hành chính

Chương XII. Bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

 1. Khái niệm và yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
 2. Các biện pháp pháp lý bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

PHẦN RIÊNG

Chương I. Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước

 1. Khái niệm và các loại tài sản nhà nước
 2. Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước

Chương II. Quản lý nhà nước về hải quan

 1. Khái niệm quản lý nhà nước về hải quan
 2. Tổ chức và hoạt động của hải quan Việt Nam
 3. Quản lý nhà nước về hải quan

Chương III. Quản lý nhà nước về dân số và lao động

 1. Quản lý nhà nước về dân số
 2. Quản lý nhà nước về lao động và việc làm

Chương IV. Quản lý nhà nước về văn hóa

 1. Khái niệm văn hóa, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội 
 2. Quản lý nhà nước về văn hóa

Chương V. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

 1. Khái niệm khoa học, công nghệ, hoạt động khoa học và công nghệ
 2. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Chương VI. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

 1. Khái niệm và các nguyên tắc quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo
 2. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo
 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

Chương VII. Quản lý nhà nước về đối ngoại

 1. Khái niệm hoạt động đối ngoại và quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại
 2. Nội dung quản lý nhà nước về đối ngoại


Tổng hợp một số bài giảng môn học Luật Hành chính

Bài giảng môn Luật Hành chính – pb1;

Bài giảng môn Luật Hành chính – pb2;

– Bài giảng môn Luật Hành chính – pb3;

đang cập nhật

Xem thêm[EBOOK] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam pdf

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận