Trách nhiệm của chủ đơn và đại diện của chủ đơn

0

Trách nhiệm của chủ đơn và đại diện của chủ đơn được quy định tại Điểm 5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) và Điểm 3 Thông báo 1637/TB-SHTT năm 2007.


1. Chủ đơn và đại diện của chủ đơn có trách nhiệm bảo đảm sự trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình đăng ký sở hữu công nghiệp theo các quy định sau đây:

– Bản chính các tài liệu giao dịch phải do chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn tự xác nhận bằng chữ ký và con dấu (nếu có). Trường hợp đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, người ký tài liệu giao dịch phải là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó, đồng thời phải là người thuộc Danh sách các thành viên có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức.

– Bản chính tài liệu chỉ cần phải xác nhận của công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền khác trong trường hợp pháp luật có quy định rõ về điều đó.

Bản sao tài liệu, trừ tài liệu do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành, phải có xác nhận sao y bản chính của tất cả các chủ thể đứng tên bản chính, hoặc của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác; Riêng bản sao đơn đầu tiên (tài liệu ưu tiên) phải có xác nhận của cơ quan nhận đơn.

– Mọi bản dịch ra tiếng Việt, kể cả những bản dịch đã được công chứng, đều phải có cam kết của chủ đơn hoặc của đại diện bảo đảm là dịch nguyên văn từ bản gốc.

– Bản mô tả bằng tiếng Việt không phải là tài liệu dịch, mà là tài liệu gốc. Chỉ có đơn ưu tiên phải được dịch ra tiếng Việt để đối chiếu xem đơn ưu tiên có trùng với đơn Việt Nam.

2. Chủ đơn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả và nghĩa vụ phát sinh do đại diện của chủ đơn thực hiện trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ.

3. Đại diện của chủ đơn phải chịu trách nhiệm trước chủ đơn về mọi hậu quả do việc khai báo, cung cấp thông tin không trung thực gây ra trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận