Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

0

Truy lĩnh, tiếp tục nhân lương hưu, trợ cấp BHXH cho người được hưởng trong một số trường hợp nhất định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người được hưởng đồng thời cũng phù hp với quy định của pháp luật đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội. HILAW sẽ làm rõ thủ tục này dựa trên các văn bản pháp cụ thể: Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Quyết định 166/QĐ-BHXH.

1. Các trường hợp được truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

–  Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận

–  Người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả

Hình minh họa. Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

2. Lưu ý

– Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng kể từ thời điểmdừng hưởng. (Theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 23 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

– Người bị dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị Tòa án tuyên bố là mất tích, sau đó được Tòa án hủy quyết định tuyên bố là mất tích thì được tiếp tục hưởng và được nhận tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi.

– Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu, trợ cấp thì được nhận tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi. 

– Người hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng mà chết trong thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu, trợ cấp thì ngoài chế độ tử tuất thân nhân còn được nhận tiền lương hưu, trợ cấp của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi.

Kết luận: Việc thực hiên giải quyết thủ tục truy lĩnh, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Quy trình giải quyết được quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH.

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận