Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

0

Khi thực hiện đăng ký vào các trường Công an nhân dân thì cần phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về Luật công an nhân dân 2018; Nghị định 70/2019/NĐ-CP; Thông tư 15/2016/TT-BCA. Sau đây, HILAW sẽ gửi đến bạn đọc một số lưu ý sau:

1. Nguyên tắc tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Theo Điều 3 Luật công an nhân dân 2018 thì Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Theo Điều 2 Thông tư số 15/2016/TT-BCA quy định, các nguyên tắc tuyển sinh bao gồm:

– Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân phải căn cứ vào yêu cầu, công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; gắn quy hoạch cán bộ với quy hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ của từng cán bộ đang hoặc sẽ đảm nhận sau khi tốt nghiệp; đảm bảo chất lượng, số lượng, thực hiện dân chủ, công bằng, công khai.

– Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa kiểm tra học lực, sức khỏe, năng khiếu, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức của người dự tuyển theo quy định riêng của Bộ Công an với kết quả thi tuyển, cử tuyển, xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

– Lưu ý:

+ Việc tuyển sinh vào đào tạo tại các trường Công an nhân dân đối với người nước ngoài có quy định riêng căn cứ điểm c, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 15/2016/TT-BCA.

+ Việc tuyển sinh (tuyển mới) đối với nữ học sinh vào các trường Công an nhân dân được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ từ 10 – 15% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của từng ngành học và từng trường; không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân (Điều 3 Thông tư số 15/2016/TT-BCA).

Hình minh họa. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

2. Yêu cầu tuyển chọn

2.1. Điều kiện chung

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây: (Căn cứ Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP)

– Có lý lịch rõ ràng.

– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2.2. Điều kiện riêng đối với từng loại hình đào tạo

2.2.1. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy

* Đối tượng, điều kiện đăng ký dự thi

a) Đối tượng:

– Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được Công an đơn vị, địa phương cử đi dự thi;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân có thời gian công tác từ đủ 18 (mười tám) tháng trở lên (tính đến tháng dự thi), có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự thi;

– Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên hoặc Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

– Công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân được dự thi thêm một lần trong thời gian mười hai tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ.

b) Đối tượng thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đủ điều kiện thuộc diện tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đạt yêu cầu sơ tuyển theo quy định của Bộ Công an.

* Điều kiện đăng ký dự thi

a) Về trình độ văn hóa:

– Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Thông tư này phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Đối với người tốt nghiệp trung cấp nghề phải tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Trong những năm học trung học phổ thông đạt học lực từ trung bình trở lên, trong đó ba môn thuộc khối đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân phải đạt từ 6,0 (sáu) điểm trở lên; riêng đối với học sinh ở các vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số, công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.

b) Về độ tuổi:

– Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi);

– Đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi).

c) Tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị:

– Về tiêu chuẩn đạo đức: trong những năm học trung học phổ thông đạt yêu cầu về hạnh kiểm từ loại khá trở lên;

– Về phẩm chất chính trị: đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng Công an nhân dân.

Đối với công dân đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân hoặc đã hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

d) Về tiêu chuẩn sức khỏe: người dự thi không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân đối; không có dị hình, dị dạng; đối với nam về chiều cao từ 1,64m đến 1,80m và cân nặng từ 48 kg đến 75 kg; đối với nữ về chiều cao từ 1,58m đến 1,75m và cân nặng từ 45 kg đến 60kg; đối với học sinh thuộc vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 02 (hai) cm về chiều cao và 02 (hai) kg cân nặng; đối với công dân đang phục vụ hoặc đã hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, chiều cao thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; Công an các đơn vị, địa phương có yêu cầu tuyển về chiều cao, cân nặng cao hơn quy định chung phải báo cáo Bộ trưởng quyết định.

* Thi tuyển: trong một năm, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào 01 (một) ngành học ở một trường. Việc tổ chức thi tuyển vào từng ngành học ở từng trường được thực hiện theo hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

* Điểm xét tuyển:

a) Thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm thi cộng với điểm ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo theo tỷ lệ thí sinh dự thi của các khối thi và không vượt quá chỉ tiêu đã được Bộ Công an giao. Trường hợp phương án xét tuyển vượt quá chỉ tiêu hoặc có bất hợp lý về tỷ lệ điểm xét tuyển giữa các khối, ngành học, trong việc xét tuyển gửi đào tạo tại các trường ngoài ngành (đối với các trường có chỉ tiêu) phải báo cáo Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) để quyết định. Điểm xét tuyển không thấp hơn mức điểm sàn xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Các trường cao đẳng không tổ chức thi tuyển sinh; căn cứ kết quả điểm thi đại học và đăng ký nguyện vọng của thí sinh, các trường cao đẳng đề xuất phương án điểm xét tuyển trên cơ sở chỉ tiêu Bộ Công an giao. Điểm xét tuyển không thấp hơn mức điểm sàn xét tuyển cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thời hạn hoàn thành việc chấm thi, xác định điểm trúng tuyển, gửi giấy chứng nhận kết quả điểm thi cho thí sinh thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

2.2.2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

* Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Đối tượng:

– Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế; có thời gian công tác từ đủ 02 (hai) năm trở lên, tính đến tháng dự thi (không tính thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển); yêu cầu công tác phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng theo tiêu chuẩn chức danh.

– Đối tượng thuộc diện miễn thi và ưu tiên xét tuyển: thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Công an.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Về trình độ văn hóa: phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Đối với người tốt nghiệp trung cấp nghề phải tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Về độ tuổi: cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, không quá 45 tuổi (tính đến năm dự thi);

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: trong hai năm công tác liền với năm dự tuyển đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ xét kỷ luật.

* Thi tuyển sinh: khối thi, thời gian tổ chức thi thực hiện theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

* Điểm xét tuyển: việc xét tuyển được thực hiện theo điểm trúng tuyển trên nguyên tắc lấy điểm thi cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có) cho đủ chỉ tiêu đào tạo đã ban hành.

2.2.3. Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng

* Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Đối tượng: cán bộ, chiến sĩ Công an đã có bằng tốt nghiệp trung cấp Công an nhân dân hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng Công an nhân dân có nhu cầu đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn chức danh phải có trình độ cao đẳng hoặc đại học.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: cán bộ, chiến sĩ tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển phải có đủ 01 (một) năm công tác; cán bộ, chiến sĩ tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá phải có đủ 02 (hai) năm công tác (kể từ ngày tốt nghiệp) trong các lĩnh vực nghiệp vụ theo đúng ngành nghề sẽ dự tuyển.

– Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học: cán bộ, chiến sĩ có bằng tốt nghiệp trung cấp Công an nhân dân phải có đủ 03 (ba) năm công tác (kể từ ngày tốt nghiệp) trong các lĩnh vực nghiệp vụ theo đúng ngành nghề sẽ dự tuyển.

– Đối với cán bộ, chiến sĩ có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng khác ngành đào tạo nhưng cùng trong một khối ngành, nếu có nhu cầu đào tạo liên thông thì phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào của ngành theo học liên thông trước khi dự thi tuyển. Khối lượng kiến thức phải học bổ sung do Hiệu trưởng quyết định.

– Về độ tuổi: cán bộ, chiến sĩ Công an không quá 45 tuổi (tính đến năm dự thi).

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: trong 02 (hai) năm công tác liền với năm dự tuyển đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ xét kỷ luật.

* Thi tuyển:

a) Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên đại học Công an nhân dân, tổ chức thi 02 (hai) môn là cơ sở ngành và kiến thức ngành.

b) Đào tạo liên thông trình độ trung cấp lên đại học Công an nhân dân, tổ chức thi tuyển 03 (ba) môn: 02 (hai) môn văn hóa và 01 (một) môn cơ sở ngành, chuyên ngành. Đề thi thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Điểm xét tuyển: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

2.2.4. Tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

* Đối tượng và độ tuổi: cán bộ Công an đã tốt nghiệp các trường đại học trong hoặc ngoài ngành Công an nhân dân, có nhu cầu học tập để có bằng đại học thứ hai đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác, không quá 45 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

* Thi tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Điểm xét tuyển: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

2.2.5. Tuyển sinh đào tạo đại học cử tuyển

* Đối tượng và vùng xét tuyển: học sinh các trường Văn hóa Công an nhân dân tốt nghiệp trung học phổ thông, khi tuyển vào trường văn hóa Công an nhân dân là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú thuộc các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyển sinh hằng năm của Bộ Công an.

* Xét tuyển: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông lần một hằng năm tại các trường Văn hóa Công an nhân dân, trong đó các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực trung bình, riêng năm lớp 12 điểm trung bình các môn đạt từ 6,0 (sáu) trở lên. Trong 03 (ba) năm trung học phổ thông tại trường Văn hóa Công an nhân dân không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

5/5 - (1 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.