Văn bản pháp luật về chứng khoán

0

Hệ thống các văn bản pháp luật về chứng khoán theo quy định pháp luật từ trước đến nay:


1. Hệ thống các văn bản pháp luật về chứng khoán đang có hiệu lực

Chung

Luật 54/2019/QH14 về Chứng khoán

Luật 70/2006/QH11 về Chứng khoán

Luật 62/2010/QH12 sửa bổ sung Luật 70/2006/QH11 về Chứng khoán

NĐ 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật 54/2019/QH14 về Chứng khoán

NĐ 158/2020/NĐ-CP về Chứng khoán phái sinh và Thị trường chứng khoán phái sinh

NĐ 58/2012/NĐ-CP chi tiết Luật 70/2006/QH11, Luật 62/2010/QH12 sửa bổ sung Luật 70/2006/QH11 về chứng khoán

NĐ 60/2015/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 58/2012/NĐ-CP

NĐ 86/2016/NĐ-CP về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

NĐ 153/2020/NĐ-CP về Chào bán Trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước và quốc tế

NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

NĐ 151/2018/NĐ-CP sửa đổi các nghị định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài chính

NĐ 135/2015/NĐ-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

TT 210/2012/TT-BTC Về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

TT 07/2016/TT-BTC Sửa đổi TT 210/2012/TT-BTC về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

TT 210/2014/TT-BTC Về chế độ kế toán công ty chứng khoán

TT 334/2016/TT-BTC thay thế phụ lục 02 và 04 của TT 210/2014/TT-BCT về chế độ kế toán trong công ty chứng khoán

Chào bán

TT 162/2015/TT-BTC về chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

TT 194/2009/TT-BTC Về chào mua công khai cổ phiếu công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ

Niêm yết, Giao dịch

TT 203/2015/TT-BTC về giao dịch trên thị trường chứng khoán

TT 180/2015/TT-BTC về đăng ký giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

TT 13/2019/TT-BTC sửa bổ sung TT 180/2015/TT-BTC về đăng ký giao dịch chứng khoán chưa niêm yết

TT 202/2015/TT-BTC về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

TT 29/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 202/2015/TT-BTC

TT 134/2017/TT-BTC về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

QĐ 87/QĐ-UBCK Về quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

QĐ 1205/QĐ-UBCK Sửa đổi QĐ 87/QĐ-UBCK Về quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Quản trị công ty đại chúng

NĐ 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng

TT 95/2017/TT-BTC hướng ẫn NĐ 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng

Công bố thông tin

TT 155/2015/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Đầu tư nước ngoài

TT 123/2015/TT-BTC về đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán

Xử phạt vi phạm

NĐ 145/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung NĐ 108/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán

NĐ 108/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC về chứng khoán

Sở giao dịch Hà Nội

QĐ 639/QĐ-SGDHN về Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

QĐ 455/QĐ-SGDHN Quy chế chưa niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

QĐ 958/QĐ-SGDHN sửa bổ sung QĐ 639/QĐ-SGDHN

Sở giao dịch HCM

QĐ 346/QĐ-SGDHCM về quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán HCM

QĐ 66/QĐ-SGDHCM về quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán HCM


2. Hệ thống các văn bản pháp luật về chứng khoán đã hết hiệu lực

đang cập nhật

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận