Văn bản pháp luật về đầu tư

0

Hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư theo quy định pháp luật từ trước đến nay:


1. Hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư đang có hiệu lực

Chung

Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư

Luật 67/2014/QH13 về Đầu tư

Luật 59/2005/QH11 Về Đầu tư

Luật 03/2016/QH14 sửa bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

NĐ 31/2021/NĐ-CP chi tiết Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư

NĐ 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 67/2014/QH13 về Đầu tư

NĐ 37/2020/NĐ-CP Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

CV Số 324 /BKHĐT-PC Về triển khai thi hành Luật Đầu tư

Văn bản số 8909 /BKHĐT-PC Về triển khai thi hành Luật Đầu tư

TT 03/2021/TT-BKHĐT về Biểu mẫu Đầu tư tại Việt Nam và ra nước ngoài

TT 16/2015/TT-BKHĐT về biểu mẫu thủ tục đầu tư, mẫu báo cáo đầu tư

NĐ 52/2020/NĐ-CP về Đầu tư xây dựng và kinh doanh Sân gôn

QĐ 10/2021/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định Doanh nghiệp công nghệ cao

Khu CN, khu kinh tế

TTLT 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV về tổ chức, quyền hạn của Ban quản lý KCN, KCX, KKT

NĐ 82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN, Khu kinh tế

TT 43/2019/TT-BTC Hướng dẫn khoản 4 điều 24 NĐ82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN, khu kinh tế

NĐ 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển Cụm công nghiệp

TT 15/2017/TT-BCT hướng dẫn NĐ 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển Cụm công nghiệp

Ưu đãi đầu tư

NĐ 111/2015/NĐ-CP về ưu đãi công nghiệp hỗ trợ

TT 21/2016/TT-BTC về thuế theo NĐ 111/2015/NĐ-CP về ưu đãi công nghiệp hỗ trợ

TT 83/2016/TT-BTC về ưu đãi đầu tư

TT 81/2018/TT-BTC sửa bổ sung TT 83/2016/TT-BTC về ưu đãi đầu tư

Báo cáo giám sát

NĐ 84/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư

TT 22/2015/TT-BKHĐT về mẫu giám sát đầu tư

TT 09/2016/TT-BKHĐT về kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài

Góp vốn, mua cổ phần

QĐ 88/2009/QĐ-TTG về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong DN Việt Nam

TT 131/2010/TT-BTC hướng dẫn quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư NN trong DN Việt Nam

Tài khoản đầu tư

TT 05/2014/TT-NHNN về mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Phối hợp thủ tục

TT 02/2017/TT-BKHĐT cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp với nhà đầu tư nước ngoài

Xử phạt vi phạm

NĐ 50/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư

NĐ 155/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC về đầu tư


2. Hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư đã hết hiệu lực

đang cập nhật

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận