Văn bản pháp luật về doanh nghiệp

0

Hệ thống các văn bản pháp luật về doanh nghiệp theo quy định pháp luật từ trước đến nay:


1. Hệ thống các văn bản pháp luật về doanh nghiệp đang có hiệu lực

Chung

Luật 59/2020/QH14 về Doanh nghiệp

Luật 68/2014/QH13 về Doanh nghiệp

Luật 60/2005/QH11 Về Doanh nghiệp

NĐ 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

NĐ 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

NĐ 108/2018/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

NĐ 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 68/2014/QH13 về Doanh nghiệp

TT 01/2021/TT-BKHĐT Về đăng ký doanh nghiệp

TT 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu đăng ký

TT 02/2019/TT-BKHĐT Sửa bổ sung TT 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

NĐ 122/2020/NĐ-CP Về liên thông đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số bảo hiểm XH, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

NĐ 81/2020/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nhóm Doanh nghiệp

TT 77/2020/TT-BTC hướng dẫn NĐ 81/2020/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

NĐ 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước

NĐ 159/2020/NĐ-CP Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

NĐ 47/2021/NĐ-CP về DN nhà nước và doanh nghiệp XH

Doanh nghiệp xã hội

TT 04/2016/TT-BKHĐT về biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp xã hội theo NĐ 96/2015/NĐ-CP

Quản trị công ty đại chúng

NĐ 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị công ty đại chúng

TT 95/2017/TT-BTC hướng dẫn NĐ 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị công ty đại chúng

TT 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh

QĐ 10/2007/QĐ-TTg về Hệ thống ngành nghề kinh doanh

QĐ 337/QĐ-BKH về chi tiết ngành nghề kinh doanh

NĐ 94/2017/NĐ-CP về Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

QĐ 27/2018/QD-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật 04/2017/QH14 về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

NĐ 38/2018/NĐ-CP về Đầu tư, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

NĐ 39/2018/NĐ-CP chi tiết Luật 04/2017/QH14 về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

TT 132/2018/TT-BTC về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lệ phí đăng ký

TT 47/2019/TT-BTC Quy định thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp

TT 176/2012/TT-BTC về Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

TT 106/2013/TT-BTC sửa bổ sung TT 176/2012/TT-BTC về lệ phí đăng ký doanh nghiệp

TT 215/2016/TT-BTC về thu, quản lý, sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; lệ phí đăng ký doanh nghiệp

TT 130/2017/TT-BTC sửa bổ sung TT 215/2016/TT-BTC

Điều kiện an ninh trật tự

NĐ 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Xử phạt vi phạm

NĐ 155/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC về Đầu tư

NĐ 50/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư


2. Hệ thống các văn bản pháp luật về doanh nghiệp đã hết hiệu lực

đang cập nhật

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận