Văn bản pháp luật về hóa đơn

0

Hệ thống các văn bản pháp luật về hóa đơn theo quy định pháp luật từ trước đến nay:


1. Hệ thống các văn bản pháp luật về hóa đơn đang có hiệu lực

NĐ 123/2020/NĐ-CP về Hóa đơn, chứng từ

NĐ 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

NĐ 04/2014/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

TT 39/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 51/2010/NĐ-CP, NĐ 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn

NĐ 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp dịch vụ

TT 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn NĐ 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

NĐ 109/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC về giá, phí, hóa đơn

NĐ 49/2016/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 109/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC về hóa đơn

TT 31/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 109/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC về giá, phí, hóa đơn

TT 153/2016/TT-BTC sửa bổ sung TT 31/2014/TT-BTC về xử phạt VPHC về giá, phí, hóa đơn


2. Hệ thống các văn bản pháp luật về hóa đơn đã hết hiệu lực

đang cập nhật

Đánh giá bài viết!


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận