Văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ

0

Hệ thống các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật từ trước đến nay:


1. Hệ thống các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ đang có hiệu lực

Luật 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ

Luật 50/2005/QH11 về Sở hữu trí tuệ

Luật 36/2009/QH12 sửa bổ sung Luật 50/2005/QH11 về Sở hữu trí tuệ

NĐ 103/2006/NĐ-CP chi tiết Luật 50/2005/QH11 về Sở hữu trí tuệ

NĐ 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật 50/2005/QH11, Luật 36/2009/QH12 về Sở hữu trí tuệ

TT 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn NĐ 103/2006/NĐ-CP về Sở hữu trí tuệ

TT 16/2016/TT-BKHCN sửa bổ sung TT 01/2007/TT-BKHCN về sở hữu công nghiệp

TT 263/2016/TT-BTC về phí sở hữu công nghiệp

TB 11222/TB-SHTT về tạm thời sử dụng mẫu tờ khai Sở hữu công nghiệp

TT 05/2013/TT-BKHCN sửa bổ sung TT 01/2007/TT-BKHCN

TT 11/2015/TT-BKHCN chi tiết NĐ 99/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC về Sở hữu công nghiệp

NĐ 105/2006/NĐ-CP về Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ

NĐ 119/2010/NĐ-CP Sửa bổ sung NĐ 105/2006/NĐ-CP về Bảo vệ quyền SHTT

NĐ 99/2013/NĐ-CP về Xử phạt VPHC về Sở hữu Công nghiệp

Thỏa ước Madrid 1979 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Nghị định thư 1989 liên quan thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Đ 131/2013/NĐ-CP Xử phạt VPHC về Quyền tác giả và quyền liên quan

NĐ 28/2017/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 131/2013/NĐ-CP và NĐ 158/2013/NĐ-CP

TT 211/2016/TT-BTC về Phí bản quyền


2. Hệ thống các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ đã hết hiệu lực

đang cập nhật

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận