Xây dựng bảng phụ cấp lương

0

Dựa vào những quy định của Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021), Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH, sau đây, HILAW sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về Xây dựng bảng phụ cấp lương.

1. Khái niệm

Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương, cụ thể:

– Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động.

– Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc.

– Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao.

(điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH)

2. Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lương

– Chế độ phụ cấp lương để bù đắp các yếu tố điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt tại nơi làm việc và mức độ thu hút lao động của công ty, nhưng chưa được tính đủ trong mức lương của thang lương, bảng lương.

– Công ty rà soát, đánh giá các yếu tố nêu trên, so sánh với yếu tố quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH. Trường hợp điều kiện lao động và tính chất phức tạp công việc cao hơn quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH, điều kiện sinh hoạt và mức độ thu hút lao động chưa tính đến trong mức lương thì công ty quy định thành chế độ phụ cấp lương.

– Các mức phụ cấp lương được thiết kế theo tỷ lệ % hoặc mức tiền tuyệt đối do công ty quyết định cho phù hợp với đặc điểm, tính chất lao động và điều kiện thực tế của công ty.

(Điều 10 Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH)

Hình minh họa. Xây dựng bảng phụ cấp lương

3. Một số chế độ phụ cấp lương

– Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Chế độ phụ cấp trách nhiệm

– Chế độ phụ cấp lưu động

– Chế độ phụ cấp thu hút

– Chế độ phụ cấp khu vực

– Chế độ phụ cấp chức vụ

– Các chế độ phụ cấp khác.

(Điều 11, 12 Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH)

Kết luận: Những vấn đề liên quan đến Xây dựng bảng phụ cấp lương cần tuân theo những quy định của Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021), Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH.

Đánh giá bài viết!


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận