Bản chất, đặc trưng và chức năng của Nhà nước CHXHCNVN

0

1. Bản chất của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN)

Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Nhà nước CHXHCN Việt Nam nằm trong tay giai cấp công nhân nhân dân lao động. Đó kiểu nhà nước bản chất hoàn toàn khác với kiểu nhà nước bóc lột kiểu nhà nước cao nhất trong lch sử, nhà nước của dân, do dân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nhân dân nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức.(Điều 2, Hiến pháp 1992)

Nhà nước bảo đảm cho nhân dân thực sự tham gia vào quản nhà nước quản hội, đảm bảo quyền ứng cử cũng như quyền bầu cử của nhân dân, thực sự quyền lựa chọn những người đại biểu xứng đáng của mình vào quan quyền lực nhà nước.

Hình minh họa. Bản chất, đặc trưng và chức năng của Nhà nước CHXHCNVN

2. Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước CHXHCNVN

Nhà nước CHXHCNVN Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt nam

+ Hiến pháp các đạo luật đều ghi nhận Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm các hành vi chia rẽ dân tộc

+ Tất cả các dân tộc đều quyền dùng tiếng nói, chữ viết , những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. quyền tham gia các hoạt động hội, chính trị , kinh tế, ...

Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Nnước ra đời, tồn tại phát triển trên sở liên minh hội rộng lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhà nước Cộng hoà XHCNVN là Nnước thực hiện đường lối đối ngoại, hoà bình, hợp tác hữu nghị

3. Chức ng của Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam

3.1. Chức năng đối nội

Chức năng tổ chức quản kinh tế, văn hóa, hội, nhằm thực hiện mục đích dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh 

Chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn hội, trấn áp sự phản kháng của giai cấp thống trị bị lật đổ những âm mưu phản cách mạng khác

Chức năng bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ các quyền lợi ích cơ bản của công nhân các tổ chức

3.2. Chức năng đối ngoại

Chức năng bảo vệ tổ quốc, giữ vững ổn định xây dựng đất nước 

Chức năng mở rộng tăng cường tình hữu nghị hợp tác với các quốc gia theo nguyên tắc bình đẳng, cùng lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

4.7/5 - (21 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận