Bảng giá đất tại huyện Hóc Môn – Thành phố Hồ Chí Minh

0

Bảng giá đất tại huyện Hóc Môn – Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất tại huyện Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4Loại
1Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ THẢNHĐẶNG THÚC VỊNH - KÊNH TRẦN QUANG CƠ610.000305.000244.000195.000-Đất ở
2Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 12QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ780.000390.000312.000250.000-Đất ở
3Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 2NGUYỄN THỊ SÓC - ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG830.000415.000332.000266.000-Đất ở
4Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM)NGUYỄN THỊ SÓC - NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
5Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 5NGUYỄN ẢNH THỦ - PHAN VĂN HỚN1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
6Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 6NGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 221.250.000625.000500.000400.000-Đất ở
7Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ HUÊNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 221.560.000780.000624.000499.000-Đất ở
8Huyện Hóc MônTHÁI THỊ GIỮPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 221.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
9Huyện Hóc MônBÀ TRIỆUQUANG TRUNG - NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22)3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất ở
10Huyện Hóc MônBÙI CÔNG TRỪNGCẦU VÕNG - NGÃ 3 ĐỒN1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
11Huyện Hóc MônBÙI VĂN NGỮNGÃ 3 BẦU - NGUYỄN ẢNH THỦ1.860.000930.000744.000595.000-Đất ở
12Huyện Hóc MônĐẶNG CÔNG BỈNHTRỌN ĐƯỜNG -600.000300.000240.000192.000-Đất ở
13Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 3 CHÙA - NGÃ 4 THỚI TỨ1.170.000585.000468.000374.000-Đất ở
14Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 4 THỚI TỨ - CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
15Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYLÒ SÁT SINH CŨ - CẦU XÁNG1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
16Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYCẦU XÁNG - NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)780.000390.000312.000250.000-Đất ở
17Huyện Hóc MônĐỒNG TÂMNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 22940.000470.000376.000301.000-Đất ở
18Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 3 ÔNG TRÁC - NGÃ 4 HỒNG CHÂU - QUỐC LỘ 221.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
19Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 4 HỒNG CHÂU - TỈNH LỘ 14650.000325.000260.000208.000-Đất ở
20Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)TỈNH LỘ 14 - GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH520.000260.000208.000166.000-Đất ở
21Huyện Hóc MônĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22NGUYỄN ẢNH THỦ - LÝ THƯỜNG KIỆT1.400.000700.000560.000448.000-Đất ở
22Huyện Hóc MônĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22LÝ THƯỜNG KIỆT - NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP780.000390.000312.000250.000-Đất ở
23Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆPLÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) - HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI)650.000325.000260.000208.000-Đất ở
24Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 14ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP - DƯƠNG CÔNG KHI470.000235.000188.000150.000-Đất ở
25Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 15LÊ THỊ LƠ - NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP700.000350.000280.000224.000-Đất ở
26Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 31ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4470.000235.000188.000150.000-Đất ở
27Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 4ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP - DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP)650.000325.000260.000208.000-Đất ở
28Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 7ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 - LÊ THỊ LƠ610.000305.000244.000195.000-Đất ở
29Huyện Hóc MônĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀIRẠCH HÓC MỒN - TRẦN THỊ BỐC1.170.000585.000468.000374.000-Đất ở
30Huyện Hóc MônHƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI)LÝ THƯỜNG KIỆT - DƯƠNG CÔNG KHI1.560.000780.000624.000499.000-Đất ở
31Huyện Hóc MônLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -6.230.0003.115.0002.492.0001.994.000-Đất ở
32Huyện Hóc MônLÊ THỊ HÀTRỌN ĐƯỜNG -1.560.000780.000624.000499.000-Đất ở
33Huyện Hóc MônLÊ VĂN KHƯƠNGCẦU DỪA - ĐẶNG THÚC VỊNH1.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
34Huyện Hóc MônBÙI THỊ LÙNGTRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI - TRỊNH THỊ MIẾNG780.000390.000312.000250.000-Đất ở
35Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ SÁUTRẦN THỊ BỐC - NGUYỄN THỊ NGÂU700.000350.000280.000224.000-Đất ở
36Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ NGÂUĐẶNG THÚC VỊNH - ĐỖ VĂN DẬY610.000305.000244.000195.000-Đất ở
37Huyện Hóc MônLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -3.890.0001.945.0001.556.0001.245.000-Đất ở
38Huyện Hóc MônNAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM)BÀ ĐIỂM 12 - NAM LÂN 5780.000390.000312.000250.000-Đất ở
39Huyện Hóc MônNAM LÂN 5QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ780.000390.000312.000250.000-Đất ở
40Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH)3.890.0001.945.0001.556.0001.245.000-Đất ở
41Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦQUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) - TÔ KÝ6.260.0003.130.0002.504.0002.003.000-Đất ở
42Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ - PHƯỜNG HIỆP THÀNH - Q123.510.0001.755.0001.404.0001.123.000-Đất ở
43Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ SÓCNGUYỄN ẢNH THỦ - NGÃ 3 QUỐC LỘ 223.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất ở
44Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ THỬNGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) - PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
45Huyện Hóc MônNGUYỄN VĂN BỨANGÃ 4 HÓC MÔN - PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)1.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
46Huyện Hóc MônNGUYỄN VĂN BỨAPHAN VĂN HỚN - GIÁP TỈNH LONG AN1.300.000650.000520.000416.000-Đất ở
47Huyện Hóc MônVÕ THỊ ĐẦYCẦU BÀ MỄN - ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8390.000195.000156.000125.000-Đất ở
48Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG - CẦU BÀ MỄN520.000260.000208.000166.000-Đất ở
49Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) - GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A520.000260.000208.000166.000-Đất ở
50Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) - SÔNG SÀI GÒN520.000260.000208.000166.000-Đất ở
51Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH)NHỊ BÌNH 9 - NHỊ BÌNH 8520.000260.000208.000166.000-Đất ở
52Huyện Hóc MônPHẠM VĂN SÁNGTỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG - RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH780.000390.000312.000250.000-Đất ở
53Huyện Hóc MônPHAN VĂN ĐỐIPHAN VĂN HỚN - CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH)1.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
54Huyện Hóc MônPHAN VĂN HỚNQUỐC LỘ 1A - TRẦN VĂN MƯỜI2.460.0001.230.000984.000787.000-Đất ở
55Huyện Hóc MônPHAN VĂN HỚNTRẦN VĂN MƯỜI - NGUYỄN VĂN BỨA1.690.000845.000676.000541.000-Đất ở
56Huyện Hóc MônQUANG TRUNGLÝ THƯỜNG KIỆT - NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)6.490.0003.245.0002.596.0002.077.000-Đất ở
57Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 1ACẦU VƯỢT AN SƯƠNG - CẦU BÌNH PHÚ TÂY3.370.0001.685.0001.348.0001.078.000-Đất ở
58Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)CẦU VƯỢT AN SƯƠNG - NGÃ 4 TRUNG CHÁNH4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở
59Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)NGÃ 4 TRUNG CHÁNH - NGÃ 4 HỒNG CHÂU2.750.0001.375.0001.100.000880.000-Đất ở
60Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)NGÃ 4 HỒNG CHÂU - CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)1.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
61Huyện Hóc MônHUỲNH THỊ MÀIDƯƠNG CÔNG KHI - DƯƠNG CÔNG KHI650.000325.000260.000208.000-Đất ở
62Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP)ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI520.000260.000208.000166.000-Đất ở
63Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 6DƯƠNG CÔNG KHI - HƯƠNG LỘ 60520.000260.000208.000166.000-Đất ở
64Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP)Đ RỖNG BANG (CHÙA CÔ XI) - HƯƠNG LỘ 65520.000260.000208.000166.000-Đất ở
65Huyện Hóc MônTHỚI TAM THÔN 13 (Thới Tam Thôn )TRỊNH THỊ MIẾNG - PHẠM THỊ GIÂY780.000390.000312.000250.000-Đất ở
66Huyện Hóc MônLÊ THỊ LƠNGÃ 3 CÂY DONG - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6650.000325.000260.000208.000-Đất ở
67Huyện Hóc MônTÔ KÝNGUYỄN ẢNH THỦ - NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)3.300.0001.650.0001.320.0001.056.000-Đất ở
68Huyện Hóc MônTRẦN BÌNH TRỌNGTRỌN ĐƯỜNG -6.230.0003.115.0002.492.0001.994.000-Đất ở
69Huyện Hóc MônTRẦN KHẮC CHÂNTRỌN ĐƯỜNG -3.880.0001.940.0001.552.0001.242.000-Đất ở
70Huyện Hóc MônTRẦN VĂN MƯỜINGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) - PHAN VĂN HỚN1.560.000780.000624.000499.000-Đất ở
71Huyện Hóc MônTRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP)BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) - NGUYỄN THỊ NGÂU910.000455.000364.000291.000-Đất ở
72Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 11 (THỚI TAM THÔN)TRỊNH THỊ MIẾNG - KÊNH T2420.000210.000168.000134.000-Đất ở
73Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN)TRỊNH THỊ MIẾNG - KÊNH T1420.000210.000168.000134.000-Đất ở
74Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN)NGUYỄN THỊ NGÂU - CẦU ĐỘI 4390.000195.000156.000125.000-Đất ở
75Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN)NGUYỄN THỊ NGÂU - RẠCH HÓC MÔN390.000195.000156.000125.000-Đất ở
76Huyện Hóc MônTRUNG MỸNGUYỄN ẢNH THỦ - LÊ THỊ HÀ830.000415.000332.000266.000-Đất ở
77Huyện Hóc MônTRUNG MỸLÊ THỊ HÀ - QUỐC LỘ 22610.000305.000244.000195.000-Đất ở
78Huyện Hóc MônTRƯNG NỮ VƯƠNGQUANG TRUNG - TRẦN KHẮC CHÂN6.750.0003.375.0002.700.0002.160.000-Đất ở
79Huyện Hóc MônTRƯNG NỮ VƯƠNGTRẦN KHẮC CHÂN - LÒ SÁT SINH3.890.0001.945.0001.556.0001.245.000-Đất ở
80Huyện Hóc MônTUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔNĐẶNG THÚC VỊNH - NGUYỄN THỊ NGÂU910.000455.000364.000291.000-Đất ở
81Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ THẢNHĐẶNG THÚC VỊNH - KÊNH TRẦN QUANG CƠ488.000244.000195.000156.000-Đất TM-DV
82Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 12QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
83Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 2NGUYỄN THỊ SÓC - ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG664.000332.000266.000212.000-Đất TM-DV
84Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM)NGUYỄN THỊ SÓC - NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
85Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 5NGUYỄN ẢNH THỦ - PHAN VĂN HỚN832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
86Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 6NGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 221.000.000500.000400.000320.000-Đất TM-DV
87Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ HUÊNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 221.248.000624.000499.000399.000-Đất TM-DV
88Huyện Hóc MônTHÁI THỊ GIỮPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 221.456.000728.000582.000466.000-Đất TM-DV
89Huyện Hóc MônBÀ TRIỆUQUANG TRUNG - NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22)2.496.0001.248.000998.000799.000-Đất TM-DV
90Huyện Hóc MônBÙI CÔNG TRỪNGCẦU VÕNG - NGÃ 3 ĐỒN832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
91Huyện Hóc MônBÙI VĂN NGỮNGÃ 3 BẦU - NGUYỄN ẢNH THỦ1.488.000744.000595.000476.000-Đất TM-DV
92Huyện Hóc MônĐẶNG CÔNG BỈNHTRỌN ĐƯỜNG -480.000240.000192.000154.000-Đất TM-DV
93Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 3 CHÙA - NGÃ 4 THỚI TỨ936.000468.000374.000300.000-Đất TM-DV
94Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 4 THỚI TỨ - CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
95Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYLÒ SÁT SINH CŨ - CẦU XÁNG832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
96Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYCẦU XÁNG - NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
97Huyện Hóc MônĐỒNG TÂMNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 22752.000376.000301.000241.000-Đất TM-DV
98Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 3 ÔNG TRÁC - NGÃ 4 HỒNG CHÂU - QUỐC LỘ 22832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
99Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 4 HỒNG CHÂU - TỈNH LỘ 14520.000260.000208.000166.000-Đất TM-DV
100Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)TỈNH LỘ 14 - GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
101Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ THẢNHĐẶNG THÚC VỊNH - KÊNH TRẦN QUANG CƠ610.000305.000244.000195.000-Đất ở
102Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 12QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ780.000390.000312.000250.000-Đất ở
103Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 2NGUYỄN THỊ SÓC - ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG830.000415.000332.000266.000-Đất ở
104Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM)NGUYỄN THỊ SÓC - NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
105Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 5NGUYỄN ẢNH THỦ - PHAN VĂN HỚN1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
106Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 6NGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 221.250.000625.000500.000400.000-Đất ở
107Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ HUÊNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 221.560.000780.000624.000499.000-Đất ở
108Huyện Hóc MônTHÁI THỊ GIỮPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 221.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
109Huyện Hóc MônBÀ TRIỆUQUANG TRUNG - NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22)3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất ở
110Huyện Hóc MônBÙI CÔNG TRỪNGCẦU VÕNG - NGÃ 3 ĐỒN1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
111Huyện Hóc MônBÙI VĂN NGỮNGÃ 3 BẦU - NGUYỄN ẢNH THỦ1.860.000930.000744.000595.000-Đất ở
112Huyện Hóc MônĐẶNG CÔNG BỈNHTRỌN ĐƯỜNG -600.000300.000240.000192.000-Đất ở
113Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 3 CHÙA - NGÃ 4 THỚI TỨ1.170.000585.000468.000374.000-Đất ở
114Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 4 THỚI TỨ - CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
115Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYLÒ SÁT SINH CŨ - CẦU XÁNG1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
116Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYCẦU XÁNG - NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)780.000390.000312.000250.000-Đất ở
117Huyện Hóc MônĐỒNG TÂMNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 22940.000470.000376.000301.000-Đất ở
118Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 3 ÔNG TRÁC - NGÃ 4 HỒNG CHÂU - QUỐC LỘ 221.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
119Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 4 HỒNG CHÂU - TỈNH LỘ 14650.000325.000260.000208.000-Đất ở
120Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)TỈNH LỘ 14 - GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH520.000260.000208.000166.000-Đất ở
121Huyện Hóc MônĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22NGUYỄN ẢNH THỦ - LÝ THƯỜNG KIỆT1.400.000700.000560.000448.000-Đất ở
122Huyện Hóc MônĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22LÝ THƯỜNG KIỆT - NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP780.000390.000312.000250.000-Đất ở
123Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆPLÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) - HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI)650.000325.000260.000208.000-Đất ở
124Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 14ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP - DƯƠNG CÔNG KHI470.000235.000188.000150.000-Đất ở
125Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 15LÊ THỊ LƠ - NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP700.000350.000280.000224.000-Đất ở
126Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 31ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4470.000235.000188.000150.000-Đất ở
127Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 4ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP - DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP)650.000325.000260.000208.000-Đất ở
128Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 7ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 - LÊ THỊ LƠ610.000305.000244.000195.000-Đất ở
129Huyện Hóc MônĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀIRẠCH HÓC MỒN - TRẦN THỊ BỐC1.170.000585.000468.000374.000-Đất ở
130Huyện Hóc MônHƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI)LÝ THƯỜNG KIỆT - DƯƠNG CÔNG KHI1.560.000780.000624.000499.000-Đất ở
131Huyện Hóc MônLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -6.230.0003.115.0002.492.0001.994.000-Đất ở
132Huyện Hóc MônLÊ THỊ HÀTRỌN ĐƯỜNG -1.560.000780.000624.000499.000-Đất ở
133Huyện Hóc MônLÊ VĂN KHƯƠNGCẦU DỪA - ĐẶNG THÚC VỊNH1.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
134Huyện Hóc MônBÙI THỊ LÙNGTRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI - TRỊNH THỊ MIẾNG780.000390.000312.000250.000-Đất ở
135Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ SÁUTRẦN THỊ BỐC - NGUYỄN THỊ NGÂU700.000350.000280.000224.000-Đất ở
136Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ NGÂUĐẶNG THÚC VỊNH - ĐỖ VĂN DẬY610.000305.000244.000195.000-Đất ở
137Huyện Hóc MônLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -3.890.0001.945.0001.556.0001.245.000-Đất ở
138Huyện Hóc MônNAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM)BÀ ĐIỂM 12 - NAM LÂN 5780.000390.000312.000250.000-Đất ở
139Huyện Hóc MônNAM LÂN 5QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ780.000390.000312.000250.000-Đất ở
140Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH)3.890.0001.945.0001.556.0001.245.000-Đất ở
141Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦQUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) - TÔ KÝ6.260.0003.130.0002.504.0002.003.000-Đất ở
142Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ - PHƯỜNG HIỆP THÀNH - Q123.510.0001.755.0001.404.0001.123.000-Đất ở
143Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ SÓCNGUYỄN ẢNH THỦ - NGÃ 3 QUỐC LỘ 223.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất ở
144Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ THỬNGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) - PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)1.040.000520.000416.000333.000-Đất ở
145Huyện Hóc MônNGUYỄN VĂN BỨANGÃ 4 HÓC MÔN - PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)1.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
146Huyện Hóc MônNGUYỄN VĂN BỨAPHAN VĂN HỚN - GIÁP TỈNH LONG AN1.300.000650.000520.000416.000-Đất ở
147Huyện Hóc MônVÕ THỊ ĐẦYCẦU BÀ MỄN - ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8390.000195.000156.000125.000-Đất ở
148Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG - CẦU BÀ MỄN520.000260.000208.000166.000-Đất ở
149Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) - GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A520.000260.000208.000166.000-Đất ở
150Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) - SÔNG SÀI GÒN520.000260.000208.000166.000-Đất ở
151Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH)NHỊ BÌNH 9 - NHỊ BÌNH 8520.000260.000208.000166.000-Đất ở
152Huyện Hóc MônPHẠM VĂN SÁNGTỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG - RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH780.000390.000312.000250.000-Đất ở
153Huyện Hóc MônPHAN VĂN ĐỐIPHAN VĂN HỚN - CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH)1.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
154Huyện Hóc MônPHAN VĂN HỚNQUỐC LỘ 1A - TRẦN VĂN MƯỜI2.460.0001.230.000984.000787.000-Đất ở
155Huyện Hóc MônPHAN VĂN HỚNTRẦN VĂN MƯỜI - NGUYỄN VĂN BỨA1.690.000845.000676.000541.000-Đất ở
156Huyện Hóc MônQUANG TRUNGLÝ THƯỜNG KIỆT - NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)6.490.0003.245.0002.596.0002.077.000-Đất ở
157Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 1ACẦU VƯỢT AN SƯƠNG - CẦU BÌNH PHÚ TÂY3.370.0001.685.0001.348.0001.078.000-Đất ở
158Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)CẦU VƯỢT AN SƯƠNG - NGÃ 4 TRUNG CHÁNH4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở
159Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)NGÃ 4 TRUNG CHÁNH - NGÃ 4 HỒNG CHÂU2.750.0001.375.0001.100.000880.000-Đất ở
160Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)NGÃ 4 HỒNG CHÂU - CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)1.820.000910.000728.000582.000-Đất ở
161Huyện Hóc MônHUỲNH THỊ MÀIDƯƠNG CÔNG KHI - DƯƠNG CÔNG KHI650.000325.000260.000208.000-Đất ở
162Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP)ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI520.000260.000208.000166.000-Đất ở
163Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 6DƯƠNG CÔNG KHI - HƯƠNG LỘ 60520.000260.000208.000166.000-Đất ở
164Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP)Đ RỖNG BANG (CHÙA CÔ XI) - HƯƠNG LỘ 65520.000260.000208.000166.000-Đất ở
165Huyện Hóc MônTHỚI TAM THÔN 13 (Thới Tam Thôn )TRỊNH THỊ MIẾNG - PHẠM THỊ GIÂY780.000390.000312.000250.000-Đất ở
166Huyện Hóc MônLÊ THỊ LƠNGÃ 3 CÂY DONG - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6650.000325.000260.000208.000-Đất ở
167Huyện Hóc MônTÔ KÝNGUYỄN ẢNH THỦ - NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)3.300.0001.650.0001.320.0001.056.000-Đất ở
168Huyện Hóc MônTRẦN BÌNH TRỌNGTRỌN ĐƯỜNG -6.230.0003.115.0002.492.0001.994.000-Đất ở
169Huyện Hóc MônTRẦN KHẮC CHÂNTRỌN ĐƯỜNG -3.880.0001.940.0001.552.0001.242.000-Đất ở
170Huyện Hóc MônTRẦN VĂN MƯỜINGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) - PHAN VĂN HỚN1.560.000780.000624.000499.000-Đất ở
171Huyện Hóc MônTRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP)BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) - NGUYỄN THỊ NGÂU910.000455.000364.000291.000-Đất ở
172Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 11 (THỚI TAM THÔN)TRỊNH THỊ MIẾNG - KÊNH T2420.000210.000168.000134.000-Đất ở
173Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN)TRỊNH THỊ MIẾNG - KÊNH T1420.000210.000168.000134.000-Đất ở
174Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN)NGUYỄN THỊ NGÂU - CẦU ĐỘI 4390.000195.000156.000125.000-Đất ở
175Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN)NGUYỄN THỊ NGÂU - RẠCH HÓC MÔN390.000195.000156.000125.000-Đất ở
176Huyện Hóc MônTRUNG MỸNGUYỄN ẢNH THỦ - LÊ THỊ HÀ830.000415.000332.000266.000-Đất ở
177Huyện Hóc MônTRUNG MỸLÊ THỊ HÀ - QUỐC LỘ 22610.000305.000244.000195.000-Đất ở
178Huyện Hóc MônTRƯNG NỮ VƯƠNGQUANG TRUNG - TRẦN KHẮC CHÂN6.750.0003.375.0002.700.0002.160.000-Đất ở
179Huyện Hóc MônTRƯNG NỮ VƯƠNGTRẦN KHẮC CHÂN - LÒ SÁT SINH3.890.0001.945.0001.556.0001.245.000-Đất ở
180Huyện Hóc MônTUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔNĐẶNG THÚC VỊNH - NGUYỄN THỊ NGÂU910.000455.000364.000291.000-Đất ở
181Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ THẢNHĐẶNG THÚC VỊNH - KÊNH TRẦN QUANG CƠ488.000244.000195.000156.000-Đất TM-DV
182Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 12QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
183Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 2NGUYỄN THỊ SÓC - ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG664.000332.000266.000212.000-Đất TM-DV
184Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM)NGUYỄN THỊ SÓC - NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
185Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 5NGUYỄN ẢNH THỦ - PHAN VĂN HỚN832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
186Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 6NGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 221.000.000500.000400.000320.000-Đất TM-DV
187Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ HUÊNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 221.248.000624.000499.000399.000-Đất TM-DV
188Huyện Hóc MônTHÁI THỊ GIỮPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 221.456.000728.000582.000466.000-Đất TM-DV
189Huyện Hóc MônBÀ TRIỆUQUANG TRUNG - NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22)2.496.0001.248.000998.000799.000-Đất TM-DV
190Huyện Hóc MônBÙI CÔNG TRỪNGCẦU VÕNG - NGÃ 3 ĐỒN832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
191Huyện Hóc MônBÙI VĂN NGỮNGÃ 3 BẦU - NGUYỄN ẢNH THỦ1.488.000744.000595.000476.000-Đất TM-DV
192Huyện Hóc MônĐẶNG CÔNG BỈNHTRỌN ĐƯỜNG -480.000240.000192.000154.000-Đất TM-DV
193Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 3 CHÙA - NGÃ 4 THỚI TỨ936.000468.000374.000300.000-Đất TM-DV
194Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 4 THỚI TỨ - CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
195Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYLÒ SÁT SINH CŨ - CẦU XÁNG832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
196Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYCẦU XÁNG - NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
197Huyện Hóc MônĐỒNG TÂMNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 22752.000376.000301.000241.000-Đất TM-DV
198Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 3 ÔNG TRÁC - NGÃ 4 HỒNG CHÂU - QUỐC LỘ 22832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
199Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 4 HỒNG CHÂU - TỈNH LỘ 14520.000260.000208.000166.000-Đất TM-DV
200Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)TỈNH LỘ 14 - GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
201Huyện Hóc MônĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22NGUYỄN ẢNH THỦ - LÝ THƯỜNG KIỆT1.120.000560.000448.000358.000-Đất TM-DV
202Huyện Hóc MônĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22LÝ THƯỜNG KIỆT - NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
203Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆPLÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) - HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI)520.000260.000208.000166.000-Đất TM-DV
204Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 14ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP - DƯƠNG CÔNG KHI376.000188.000150.000120.000-Đất TM-DV
205Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 15LÊ THỊ LƠ - NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP560.000280.000224.000179.000-Đất TM-DV
206Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 31ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4376.000188.000150.000120.000-Đất TM-DV
207Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 4ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP - DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP)520.000260.000208.000166.000-Đất TM-DV
208Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 7ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 - LÊ THỊ LƠ488.000244.000195.000156.000-Đất TM-DV
209Huyện Hóc MônĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀIRẠCH HÓC MỒN - TRẦN THỊ BỐC936.000468.000374.000300.000-Đất TM-DV
210Huyện Hóc MônHƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI)LÝ THƯỜNG KIỆT - DƯƠNG CÔNG KHI1.248.000624.000499.000399.000-Đất TM-DV
211Huyện Hóc MônLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -4.984.0002.492.0001.994.0001.595.000-Đất TM-DV
212Huyện Hóc MônLÊ THỊ HÀTRỌN ĐƯỜNG -1.248.000624.000499.000399.000-Đất TM-DV
213Huyện Hóc MônLÊ VĂN KHƯƠNGCẦU DỪA - ĐẶNG THÚC VỊNH1.456.000728.000582.000466.000-Đất TM-DV
214Huyện Hóc MônBÙI THỊ LÙNGTRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI - TRỊNH THỊ MIẾNG624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
215Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ SÁUTRẦN THỊ BỐC - NGUYỄN THỊ NGÂU560.000280.000224.000179.000-Đất TM-DV
216Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ NGÂUĐẶNG THÚC VỊNH - ĐỖ VĂN DẬY488.000244.000195.000156.000-Đất TM-DV
217Huyện Hóc MônLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -3.112.0001.556.0001.245.000996.000-Đất TM-DV
218Huyện Hóc MônNAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM)BÀ ĐIỂM 12 - NAM LÂN 5624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
219Huyện Hóc MônNAM LÂN 5QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
220Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH)3.112.0001.556.0001.245.000996.000-Đất TM-DV
221Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦQUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) - TÔ KÝ5.008.0002.504.0002.003.0001.603.000-Đất TM-DV
222Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ - PHƯỜNG HIỆP THÀNH - Q122.808.0001.404.0001.123.000899.000-Đất TM-DV
223Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ SÓCNGUYỄN ẢNH THỦ - NGÃ 3 QUỐC LỘ 222.496.0001.248.000998.000799.000-Đất TM-DV
224Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ THỬNGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) - PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)832.000416.000333.000266.000-Đất TM-DV
225Huyện Hóc MônNGUYỄN VĂN BỨANGÃ 4 HÓC MÔN - PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14)1.456.000728.000582.000466.000-Đất TM-DV
226Huyện Hóc MônNGUYỄN VĂN BỨAPHAN VĂN HỚN - GIÁP TỈNH LONG AN1.040.000520.000416.000333.000-Đất TM-DV
227Huyện Hóc MônVÕ THỊ ĐẦYCẦU BÀ MỄN - ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8312.000156.000125.000100.000-Đất TM-DV
228Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG - CẦU BÀ MỄN416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
229Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) - GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
230Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH)Đ BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) - SÔNG SÀI GÒN416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
231Huyện Hóc MônNHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH)NHỊ BÌNH 9 - NHỊ BÌNH 8416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
232Huyện Hóc MônPHẠM VĂN SÁNGTỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG - RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
233Huyện Hóc MônPHAN VĂN ĐỐIPHAN VĂN HỚN - CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH)1.456.000728.000582.000466.000-Đất TM-DV
234Huyện Hóc MônPHAN VĂN HỚNQUỐC LỘ 1A - TRẦN VĂN MƯỜI1.968.000984.000787.000630.000-Đất TM-DV
235Huyện Hóc MônPHAN VĂN HỚNTRẦN VĂN MƯỜI - NGUYỄN VĂN BỨA1.352.000676.000541.000433.000-Đất TM-DV
236Huyện Hóc MônQUANG TRUNGLÝ THƯỜNG KIỆT - NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)5.192.0002.596.0002.077.0001.661.000-Đất TM-DV
237Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 1ACẦU VƯỢT AN SƯƠNG - CẦU BÌNH PHÚ TÂY2.696.0001.348.0001.078.000863.000-Đất TM-DV
238Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)CẦU VƯỢT AN SƯƠNG - NGÃ 4 TRUNG CHÁNH3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV
239Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)NGÃ 4 TRUNG CHÁNH - NGÃ 4 HỒNG CHÂU2.200.0001.100.000880.000704.000-Đất TM-DV
240Huyện Hóc MônQUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)NGÃ 4 HỒNG CHÂU - CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)1.456.000728.000582.000466.000-Đất TM-DV
241Huyện Hóc MônHUỲNH THỊ MÀIDƯƠNG CÔNG KHI - DƯƠNG CÔNG KHI520.000260.000208.000166.000-Đất TM-DV
242Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP)ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
243Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 6DƯƠNG CÔNG KHI - HƯƠNG LỘ 60416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
244Huyện Hóc MônTÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP)Đ RỖNG BANG (CHÙA CÔ XI) - HƯƠNG LỘ 65416.000208.000166.000133.000-Đất TM-DV
245Huyện Hóc MônTHỚI TAM THÔN 13 (Thới Tam Thôn )TRỊNH THỊ MIẾNG - PHẠM THỊ GIÂY624.000312.000250.000200.000-Đất TM-DV
246Huyện Hóc MônLÊ THỊ LƠNGÃ 3 CÂY DONG - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6520.000260.000208.000166.000-Đất TM-DV
247Huyện Hóc MônTÔ KÝNGUYỄN ẢNH THỦ - NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15)2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất TM-DV
248Huyện Hóc MônTRẦN BÌNH TRỌNGTRỌN ĐƯỜNG -4.984.0002.492.0001.994.0001.595.000-Đất TM-DV
249Huyện Hóc MônTRẦN KHẮC CHÂNTRỌN ĐƯỜNG -3.104.0001.552.0001.242.000993.000-Đất TM-DV
250Huyện Hóc MônTRẦN VĂN MƯỜINGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) - PHAN VĂN HỚN1.248.000624.000499.000399.000-Đất TM-DV
251Huyện Hóc MônTRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP)BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) - NGUYỄN THỊ NGÂU728.000364.000291.000233.000-Đất TM-DV
252Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 11 (THỚI TAM THÔN)TRỊNH THỊ MIẾNG - KÊNH T2336.000168.000134.000108.000-Đất TM-DV
253Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN)TRỊNH THỊ MIẾNG - KÊNH T1336.000168.000134.000108.000-Đất TM-DV
254Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN)NGUYỄN THỊ NGÂU - CẦU ĐỘI 4312.000156.000125.000100.000-Đất TM-DV
255Huyện Hóc MônTRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN)NGUYỄN THỊ NGÂU - RẠCH HÓC MÔN312.000156.000125.000100.000-Đất TM-DV
256Huyện Hóc MônTRUNG MỸNGUYỄN ẢNH THỦ - LÊ THỊ HÀ664.000332.000266.000212.000-Đất TM-DV
257Huyện Hóc MônTRUNG MỸLÊ THỊ HÀ - QUỐC LỘ 22488.000244.000195.000156.000-Đất TM-DV
258Huyện Hóc MônTRƯNG NỮ VƯƠNGQUANG TRUNG - TRẦN KHẮC CHÂN5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất TM-DV
259Huyện Hóc MônTRƯNG NỮ VƯƠNGTRẦN KHẮC CHÂN - LÒ SÁT SINH3.112.0001.556.0001.245.000996.000-Đất TM-DV
260Huyện Hóc MônTUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔNĐẶNG THÚC VỊNH - NGUYỄN THỊ NGÂU728.000364.000291.000233.000-Đất TM-DV
261Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ THẢNHĐẶNG THÚC VỊNH - KÊNH TRẦN QUANG CƠ366.000183.000146.000117.000-Đất SX-KD
262Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 12QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ468.000234.000187.000150.000-Đất SX-KD
263Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 2NGUYỄN THỊ SÓC - ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG498.000249.000199.000159.000-Đất SX-KD
264Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM)NGUYỄN THỊ SÓC - NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG624.000312.000250.000200.000-Đất SX-KD
265Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 5NGUYỄN ẢNH THỦ - PHAN VĂN HỚN624.000312.000250.000200.000-Đất SX-KD
266Huyện Hóc MônBÀ ĐIỂM 6NGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 22750.000375.000300.000240.000-Đất SX-KD
267Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ HUÊNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 22936.000468.000374.000300.000-Đất SX-KD
268Huyện Hóc MônTHÁI THỊ GIỮPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 221.092.000546.000437.000349.000-Đất SX-KD
269Huyện Hóc MônBÀ TRIỆUQUANG TRUNG - NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22)1.872.000936.000749.000599.000-Đất SX-KD
270Huyện Hóc MônBÙI CÔNG TRỪNGCẦU VÕNG - NGÃ 3 ĐỒN624.000312.000250.000200.000-Đất SX-KD
271Huyện Hóc MônBÙI VĂN NGỮNGÃ 3 BẦU - NGUYỄN ẢNH THỦ1.116.000558.000446.000357.000-Đất SX-KD
272Huyện Hóc MônĐẶNG CÔNG BỈNHTRỌN ĐƯỜNG -360.000180.000144.000115.000-Đất SX-KD
273Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 3 CHÙA - NGÃ 4 THỚI TỨ702.000351.000281.000225.000-Đất SX-KD
274Huyện Hóc MônĐẶNG THÚC VỊNHNGÃ 4 THỚI TỨ - CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)624.000312.000250.000200.000-Đất SX-KD
275Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYLÒ SÁT SINH CŨ - CẦU XÁNG624.000312.000250.000200.000-Đất SX-KD
276Huyện Hóc MônĐỖ VĂN DẬYCẦU XÁNG - NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI)468.000234.000187.000150.000-Đất SX-KD
277Huyện Hóc MônĐỒNG TÂMNGUYỄN ẢNH THỦ - QUỐC LỘ 22564.000282.000226.000180.000-Đất SX-KD
278Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 3 ÔNG TRÁC - NGÃ 4 HỒNG CHÂU - QUỐC LỘ 22624.000312.000250.000200.000-Đất SX-KD
279Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)NGÃ 4 HỒNG CHÂU - TỈNH LỘ 14390.000195.000156.000125.000-Đất SX-KD
280Huyện Hóc MônDƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)TỈNH LỘ 14 - GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH312.000156.000125.000100.000-Đất SX-KD
281Huyện Hóc MônĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22NGUYỄN ẢNH THỦ - LÝ THƯỜNG KIỆT840.000420.000336.000269.000-Đất SX-KD
282Huyện Hóc MônĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22LÝ THƯỜNG KIỆT - NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP468.000234.000187.000150.000-Đất SX-KD
283Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆPLÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) - HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI)390.000195.000156.000125.000-Đất SX-KD
284Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 14ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP - DƯƠNG CÔNG KHI282.000141.000113.00090.000-Đất SX-KD
285Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 15LÊ THỊ LƠ - NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP420.000210.000168.000134.000-Đất SX-KD
286Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 31ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 - ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4282.000141.000113.00090.000-Đất SX-KD
287Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 4ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP - DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP)390.000195.000156.000125.000-Đất SX-KD
288Huyện Hóc MônĐƯỜNG TÂN HIỆP 7ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 - LÊ THỊ LƠ366.000183.000146.000117.000-Đất SX-KD
289Huyện Hóc MônĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀIRẠCH HÓC MỒN - TRẦN THỊ BỐC702.000351.000281.000225.000-Đất SX-KD
290Huyện Hóc MônHƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI)LÝ THƯỜNG KIỆT - DƯƠNG CÔNG KHI936.000468.000374.000300.000-Đất SX-KD
291Huyện Hóc MônLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -3.738.0001.869.0001.495.0001.196.000-Đất SX-KD
292Huyện Hóc MônLÊ THỊ HÀTRỌN ĐƯỜNG -936.000468.000374.000300.000-Đất SX-KD
293Huyện Hóc MônLÊ VĂN KHƯƠNGCẦU DỪA - ĐẶNG THÚC VỊNH1.092.000546.000437.000349.000-Đất SX-KD
294Huyện Hóc MônBÙI THỊ LÙNGTRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI - TRỊNH THỊ MIẾNG468.000234.000187.000150.000-Đất SX-KD
295Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ SÁUTRẦN THỊ BỐC - NGUYỄN THỊ NGÂU420.000210.000168.000134.000-Đất SX-KD
296Huyện Hóc MônNGUYỄN THỊ NGÂUĐẶNG THÚC VỊNH - ĐỖ VĂN DẬY366.000183.000146.000117.000-Đất SX-KD
297Huyện Hóc MônLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -2.334.0001.167.000934.000747.000-Đất SX-KD
298Huyện Hóc MônNAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM)BÀ ĐIỂM 12 - NAM LÂN 5468.000234.000187.000150.000-Đất SX-KD
299Huyện Hóc MônNAM LÂN 5QUỐC LỘ 1 - THÁI THỊ GIỮ468.000234.000187.000150.000-Đất SX-KD
300Huyện Hóc MônNGUYỄN ẢNH THỦPHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH)2.334.0001.167.000934.000747.000-Đất SX-KD
5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận