Bảng giá đất tại Quận Gò Vấp – Thành phố Hồ Chí Minh

0

Bảng giá đất tại Quận Gò Vấp – Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất tại Quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4Loại
1Quận Gò VấpAN HỘITRỌN ĐƯỜNG -5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
2Quận Gò VấpAN NHƠNTRỌN ĐƯỜNG -8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
3Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐIPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ VĂN THỌ9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất ở đô thị
4Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐILÊ VĂN THỌ - ĐƯỜNG SỐ 89.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất ở đô thị
5Quận Gò VấpDƯƠNG QUẢNG HÀMTRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
6Quận Gò VấpHẠNH THÔNGTRỌN ĐƯỜNG -11.000.0005.500.0004.400.0003.520.000-Đất ở đô thị
7Quận Gò VấpHOÀNG HOA THÁMTRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất ở đô thị
8Quận Gò VấpHOÀNG MINH GIÁMGIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN - NGUYỄN KIỆM18.800.0009.400.0007.520.0006.016.000-Đất ở đô thị
9Quận Gò VấpHUỲNH KHƯƠNG ANTRỌN ĐƯỜNG -10.200.0005.100.0004.080.0003.264.000-Đất ở đô thị
10Quận Gò VấpHUỲNH VĂN NGHỆTRỌN ĐƯỜNG -5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
11Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌPHAN VĂN TRỊ - NGUYỄN OANH11.900.0005.950.0004.760.0003.808.000-Đất ở đô thị
12Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌNGUYỄN OANH - THỐNG NHẤT11.300.0005.650.0004.520.0003.616.000-Đất ở đô thị
13Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌTHỐNG NHẤT - CẦU TRƯỜNG ĐÀI8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
14Quận Gò VấpLÊ HOÀNG PHÁITRỌN ĐƯỜNG -9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
15Quận Gò VấpLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -10.400.0005.200.0004.160.0003.328.000-Đất ở đô thị
16Quận Gò VấpLÊ LỢINGUYỄN VĂN NGHI - LÊ LAI11.500.0005.750.0004.600.0003.680.000-Đất ở đô thị
17Quận Gò VấpLÊ LỢILÊ LAI - PHẠM VĂN ĐỒNG10.700.0005.350.0004.280.0003.424.000-Đất ở đô thị
18Quận Gò VấpLÊ QUANG ĐỊNHCẦU HANG - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH15.200.0007.600.0006.080.0004.864.000-Đất ở đô thị
19Quận Gò VấpLÊ THỊ HỒNGTRỌN ĐƯỜNG -10.200.0005.100.0004.080.0003.264.000-Đất ở đô thị
20Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌQUANG TRUNG - PHẠM VĂN CHIÊU9.700.0004.850.0003.880.0003.104.000-Đất ở đô thị
21Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ ĐỨC THỌ9.500.0004.750.0003.800.0003.040.000-Đất ở đô thị
22Quận Gò VấpLƯƠNG NGỌC QUYẾNTRỌN ĐƯỜNG -5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
23Quận Gò VấpLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất ở đô thị
24Quận Gò VấpNGUYỄN BỈNH KHIÊMLÊ QUANG ĐỊNH - PHẠM VĂN ĐỒNG8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
25Quận Gò VấpNGUYỄN DUTRỌN ĐƯỜNG -10.400.0005.200.0004.160.0003.328.000-Đất ở đô thị
26Quận Gò VấpNGUYỄN HỒNGLÊ QUANG ĐỊNH - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH11.000.0005.500.0004.400.0003.520.000-Đất ở đô thị
27Quận Gò VấpNGUYỄN KIỆMTRỌN ĐƯỜNG -18.800.0009.400.0007.520.0006.016.000-Đất ở đô thị
28Quận Gò VấpNGUYỄN OANHNGÃ SÁU - PHAN VĂN TRỊ19.200.0009.600.0007.680.0006.144.000-Đất ở đô thị
29Quận Gò VấpNGUYỄN OANHPHAN VĂN TRỊ - LÊ ĐỨC THỌ16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
30Quận Gò VấpNGUYỄN OANHLÊ ĐỨC THỌ - CẦU AN LỘC14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất ở đô thị
31Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNGIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH - NGUYỄN KIỆM16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
32Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNNGUYỄN KIỆM - PHẠM NGŨ LÃO18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
33Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNPHẠM NGŨ LÃO - PHAN VĂN TRỊ20.000.00010.000.0008.000.0006.400.000-Đất ở đô thị
34Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNPHAN VĂN TRỊ - DƯƠNG QUẢNG HÀM11.800.0005.900.0004.720.0003.776.000-Đất ở đô thị
35Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNDƯƠNG QUẢNG HÀM - CUỐI ĐƯỜNG11.800.0005.900.0004.720.0003.776.000-Đất ở đô thị
36Quận Gò VấpNGUYỄN THƯỢNG HIỀNTRỌN ĐƯỜNG -12.000.0006.000.0004.800.0003.840.000-Đất ở đô thị
37Quận Gò VấpNGUYỄN TUÂNTRỌN ĐƯỜNG -9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất ở đô thị
38Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN BẢOTRỌN ĐƯỜNG -11.500.0005.750.0004.600.0003.680.000-Đất ở đô thị
39Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN CÔNGTRỌN ĐƯỜNG -10.700.0005.350.0004.280.0003.424.000-Đất ở đô thị
40Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN DUNGTRỌN ĐƯỜNG -8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
41Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN LƯỢNGTHỐNG NHẤT - NGUYỄN OANH15.400.0007.700.0006.160.0004.928.000-Đất ở đô thị
42Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN LƯỢNGNGUYỄN OANH - CÔNG VIÊN VĂN HÓA15.400.0007.700.0006.160.0004.928.000-Đất ở đô thị
43Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN NGHITRỌN ĐƯỜNG -16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
44Quận Gò VấpPHẠM HUY THÔNGPHAN VĂN TRỊ - DƯƠNG QUẢNG HÀM12.000.0006.000.0004.800.0003.840.000-Đất ở đô thị
45Quận Gò VấpPHẠM NGŨ LÃOTRỌN ĐƯỜNG -13.000.0006.500.0005.200.0004.160.000-Đất ở đô thị
46Quận Gò VấpPHẠM VĂN CHIÊUQUANG TRUNG - LÊ VĂN THỌ8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
47Quận Gò VấpPHẠM VĂN CHIÊULÊ VĂN THỌ - CUỐI ĐƯỜNG8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
48Quận Gò VấpPHẠM VĂN BẠCHTRỌN ĐƯỜNG -8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
49Quận Gò VấpPHAN HUY ÍCHTRỌN ĐƯỜNG -10.200.0005.100.0004.080.0003.264.000-Đất ở đô thị
50Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊPHẠM VĂN ĐỒNG - NGUYỄN THÁI SƠN18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
51Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊNGUYỄN THÁI SƠN - NGUYỄN OANH15.800.0007.900.0006.320.0005.056.000-Đất ở đô thị
52Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊNGUYỄN OANH - THỐNG NHẤT13.000.0006.500.0005.200.0004.160.000-Đất ở đô thị
53Quận Gò VấpQUANG TRUNGNGÃ SÁU GÒ VẤP - LÊ VĂN THỌ19.400.0009.700.0007.760.0006.208.000-Đất ở đô thị
54Quận Gò VấpQUANG TRUNGLÊ VĂN THỌ - TÂN SƠN15.600.0007.800.0006.240.0004.992.000-Đất ở đô thị
55Quận Gò VấpQUANG TRUNGTÂN SƠN - CHỢ CẦU13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất ở đô thị
56Quận Gò VấpTÂN SƠNQUANG TRUNG - GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
57Quận Gò VấpTHÍCH BỬU ĐĂNGTRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
58Quận Gò VấpTHIÊN HỘ DƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
59Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTNGUYỄN VĂN LƯỢNG - LÊ ĐỨC THỌ11.000.0005.500.0004.400.0003.520.000-Đất ở đô thị
60Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTLÊ ĐỨC THỌ - CẦU BẾN PHÂN9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
61Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTSÂN BAY TÂN SƠN NHẤT - NGUYỄN VĂN LƯỢNG10.000.0005.000.0004.000.0003.200.000-Đất ở đô thị
62Quận Gò VấpTHÔNG TÂY HỘITRỌN ĐƯỜNG -6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất ở đô thị
63Quận Gò VấpTRẦN BÁ GIAOCHUNG CƯ HÀ KIỀU - NGUYỄN THÁI SƠN5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
64Quận Gò VấpTRẦN BÌNH TRỌNGTRỌN ĐƯỜNG -9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
65Quận Gò VấpTRẦN PHÚ CƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -10.200.0005.100.0004.080.0003.264.000-Đất ở đô thị
66Quận Gò VấpTRẦN QUỐC TUẤNTRỌN ĐƯỜNG -9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
67Quận Gò VấpTRẦN THỊ NGHỈTRỌN ĐƯỜNG -11.800.0005.900.0004.720.0003.776.000-Đất ở đô thị
68Quận Gò VấpTRƯNG NỮ VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -10.400.0005.200.0004.160.0003.328.000-Đất ở đô thị
69Quận Gò VấpTRƯƠNG ĐĂNG QUẾTRỌN ĐƯỜNG -6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
70Quận Gò VấpTRƯƠNG MINH KÝTRỌN ĐƯỜNG -6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
71Quận Gò VấpTÚ MỠTRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
72Quận Gò VấpBÙI QUANG LÀPHAN VĂN BẠCH - PHAN HUY ÍCH6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
73Quận Gò VấpĐỖ THÚC TỊNHQUANG TRUNG - ĐƯỜNG SỐ 177.200.0003.600.0002.880.0002.304.000-Đất ở đô thị
74Quận Gò VấpNGUYỄN DUY CUNGĐƯỜNG SỐ 19 - PHAN HUY ÍCH6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
75Quận Gò VấpNGUYỄN TƯ GIẢNĐƯỜNG SỐ 34 - PHAN HUY ÍCH6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
76Quận Gò VấpPHẠM VĂN ĐỒNG-16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
77Quận Gò VấpTÔ NGỌC VÂN-6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
78Quận Gò VấpAN HỘITRỌN ĐƯỜNG -4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
79Quận Gò VấpAN NHƠNTRỌN ĐƯỜNG -6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
80Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐIPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ VĂN THỌ7.360.0003.680.0002.944.0002.355.000-Đất TM-DV đô thị
81Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐILÊ VĂN THỌ - ĐƯỜNG SỐ 87.360.0003.680.0002.944.0002.355.000-Đất TM-DV đô thị
82Quận Gò VấpDƯƠNG QUẢNG HÀMTRỌN ĐƯỜNG -6.720.0003.360.0002.688.0002.150.000-Đất TM-DV đô thị
83Quận Gò VấpHẠNH THÔNGTRỌN ĐƯỜNG -8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất TM-DV đô thị
84Quận Gò VấpHOÀNG HOA THÁMTRỌN ĐƯỜNG -7.920.0003.960.0003.168.0002.534.000-Đất TM-DV đô thị
85Quận Gò VấpHOÀNG MINH GIÁMGIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN - NGUYỄN KIỆM15.040.0007.520.0006.016.0004.813.000-Đất TM-DV đô thị
86Quận Gò VấpHUỲNH KHƯƠNG ANTRỌN ĐƯỜNG -8.160.0004.080.0003.264.0002.611.000-Đất TM-DV đô thị
87Quận Gò VấpHUỲNH VĂN NGHỆTRỌN ĐƯỜNG -4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
88Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌPHAN VĂN TRỊ - NGUYỄN OANH9.520.0004.760.0003.808.0003.046.000-Đất TM-DV đô thị
89Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌNGUYỄN OANH - THỐNG NHẤT9.040.0004.520.0003.616.0002.893.000-Đất TM-DV đô thị
90Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌTHỐNG NHẤT - CẦU TRƯỜNG ĐÀI6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
91Quận Gò VấpLÊ HOÀNG PHÁITRỌN ĐƯỜNG -7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất TM-DV đô thị
92Quận Gò VấpLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -8.320.0004.160.0003.328.0002.662.000-Đất TM-DV đô thị
93Quận Gò VấpLÊ LỢINGUYỄN VĂN NGHI - LÊ LAI9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất TM-DV đô thị
94Quận Gò VấpLÊ LỢILÊ LAI - PHẠM VĂN ĐỒNG8.560.0004.280.0003.424.0002.739.000-Đất TM-DV đô thị
95Quận Gò VấpLÊ QUANG ĐỊNHCẦU HANG - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH12.160.0006.080.0004.864.0003.891.000-Đất TM-DV đô thị
96Quận Gò VấpLÊ THỊ HỒNGTRỌN ĐƯỜNG -8.160.0004.080.0003.264.0002.611.000-Đất TM-DV đô thị
97Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌQUANG TRUNG - PHẠM VĂN CHIÊU7.760.0003.880.0003.104.0002.483.000-Đất TM-DV đô thị
98Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ ĐỨC THỌ7.600.0003.800.0003.040.0002.432.000-Đất TM-DV đô thị
99Quận Gò VấpLƯƠNG NGỌC QUYẾNTRỌN ĐƯỜNG -4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
100Quận Gò VấpLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -7.920.0003.960.0003.168.0002.534.000-Đất TM-DV đô thị
101Quận Gò VấpAN HỘITRỌN ĐƯỜNG -5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
102Quận Gò VấpAN NHƠNTRỌN ĐƯỜNG -8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
103Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐIPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ VĂN THỌ9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất ở đô thị
104Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐILÊ VĂN THỌ - ĐƯỜNG SỐ 89.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất ở đô thị
105Quận Gò VấpDƯƠNG QUẢNG HÀMTRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
106Quận Gò VấpHẠNH THÔNGTRỌN ĐƯỜNG -11.000.0005.500.0004.400.0003.520.000-Đất ở đô thị
107Quận Gò VấpHOÀNG HOA THÁMTRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất ở đô thị
108Quận Gò VấpHOÀNG MINH GIÁMGIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN - NGUYỄN KIỆM18.800.0009.400.0007.520.0006.016.000-Đất ở đô thị
109Quận Gò VấpHUỲNH KHƯƠNG ANTRỌN ĐƯỜNG -10.200.0005.100.0004.080.0003.264.000-Đất ở đô thị
110Quận Gò VấpHUỲNH VĂN NGHỆTRỌN ĐƯỜNG -5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
111Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌPHAN VĂN TRỊ - NGUYỄN OANH11.900.0005.950.0004.760.0003.808.000-Đất ở đô thị
112Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌNGUYỄN OANH - THỐNG NHẤT11.300.0005.650.0004.520.0003.616.000-Đất ở đô thị
113Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌTHỐNG NHẤT - CẦU TRƯỜNG ĐÀI8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
114Quận Gò VấpLÊ HOÀNG PHÁITRỌN ĐƯỜNG -9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
115Quận Gò VấpLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -10.400.0005.200.0004.160.0003.328.000-Đất ở đô thị
116Quận Gò VấpLÊ LỢINGUYỄN VĂN NGHI - LÊ LAI11.500.0005.750.0004.600.0003.680.000-Đất ở đô thị
117Quận Gò VấpLÊ LỢILÊ LAI - PHẠM VĂN ĐỒNG10.700.0005.350.0004.280.0003.424.000-Đất ở đô thị
118Quận Gò VấpLÊ QUANG ĐỊNHCẦU HANG - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH15.200.0007.600.0006.080.0004.864.000-Đất ở đô thị
119Quận Gò VấpLÊ THỊ HỒNGTRỌN ĐƯỜNG -10.200.0005.100.0004.080.0003.264.000-Đất ở đô thị
120Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌQUANG TRUNG - PHẠM VĂN CHIÊU9.700.0004.850.0003.880.0003.104.000-Đất ở đô thị
121Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ ĐỨC THỌ9.500.0004.750.0003.800.0003.040.000-Đất ở đô thị
122Quận Gò VấpLƯƠNG NGỌC QUYẾNTRỌN ĐƯỜNG -5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
123Quận Gò VấpLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -9.900.0004.950.0003.960.0003.168.000-Đất ở đô thị
124Quận Gò VấpNGUYỄN BỈNH KHIÊMLÊ QUANG ĐỊNH - PHẠM VĂN ĐỒNG8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
125Quận Gò VấpNGUYỄN DUTRỌN ĐƯỜNG -10.400.0005.200.0004.160.0003.328.000-Đất ở đô thị
126Quận Gò VấpNGUYỄN HỒNGLÊ QUANG ĐỊNH - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH11.000.0005.500.0004.400.0003.520.000-Đất ở đô thị
127Quận Gò VấpNGUYỄN KIỆMTRỌN ĐƯỜNG -18.800.0009.400.0007.520.0006.016.000-Đất ở đô thị
128Quận Gò VấpNGUYỄN OANHNGÃ SÁU - PHAN VĂN TRỊ19.200.0009.600.0007.680.0006.144.000-Đất ở đô thị
129Quận Gò VấpNGUYỄN OANHPHAN VĂN TRỊ - LÊ ĐỨC THỌ16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
130Quận Gò VấpNGUYỄN OANHLÊ ĐỨC THỌ - CẦU AN LỘC14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất ở đô thị
131Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNGIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH - NGUYỄN KIỆM16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
132Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNNGUYỄN KIỆM - PHẠM NGŨ LÃO18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
133Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNPHẠM NGŨ LÃO - PHAN VĂN TRỊ20.000.00010.000.0008.000.0006.400.000-Đất ở đô thị
134Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNPHAN VĂN TRỊ - DƯƠNG QUẢNG HÀM11.800.0005.900.0004.720.0003.776.000-Đất ở đô thị
135Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNDƯƠNG QUẢNG HÀM - CUỐI ĐƯỜNG11.800.0005.900.0004.720.0003.776.000-Đất ở đô thị
136Quận Gò VấpNGUYỄN THƯỢNG HIỀNTRỌN ĐƯỜNG -12.000.0006.000.0004.800.0003.840.000-Đất ở đô thị
137Quận Gò VấpNGUYỄN TUÂNTRỌN ĐƯỜNG -9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất ở đô thị
138Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN BẢOTRỌN ĐƯỜNG -11.500.0005.750.0004.600.0003.680.000-Đất ở đô thị
139Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN CÔNGTRỌN ĐƯỜNG -10.700.0005.350.0004.280.0003.424.000-Đất ở đô thị
140Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN DUNGTRỌN ĐƯỜNG -8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
141Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN LƯỢNGTHỐNG NHẤT - NGUYỄN OANH15.400.0007.700.0006.160.0004.928.000-Đất ở đô thị
142Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN LƯỢNGNGUYỄN OANH - CÔNG VIÊN VĂN HÓA15.400.0007.700.0006.160.0004.928.000-Đất ở đô thị
143Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN NGHITRỌN ĐƯỜNG -16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
144Quận Gò VấpPHẠM HUY THÔNGPHAN VĂN TRỊ - DƯƠNG QUẢNG HÀM12.000.0006.000.0004.800.0003.840.000-Đất ở đô thị
145Quận Gò VấpPHẠM NGŨ LÃOTRỌN ĐƯỜNG -13.000.0006.500.0005.200.0004.160.000-Đất ở đô thị
146Quận Gò VấpPHẠM VĂN CHIÊUQUANG TRUNG - LÊ VĂN THỌ8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
147Quận Gò VấpPHẠM VĂN CHIÊULÊ VĂN THỌ - CUỐI ĐƯỜNG8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
148Quận Gò VấpPHẠM VĂN BẠCHTRỌN ĐƯỜNG -8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
149Quận Gò VấpPHAN HUY ÍCHTRỌN ĐƯỜNG -10.200.0005.100.0004.080.0003.264.000-Đất ở đô thị
150Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊPHẠM VĂN ĐỒNG - NGUYỄN THÁI SƠN18.000.0009.000.0007.200.0005.760.000-Đất ở đô thị
151Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊNGUYỄN THÁI SƠN - NGUYỄN OANH15.800.0007.900.0006.320.0005.056.000-Đất ở đô thị
152Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊNGUYỄN OANH - THỐNG NHẤT13.000.0006.500.0005.200.0004.160.000-Đất ở đô thị
153Quận Gò VấpQUANG TRUNGNGÃ SÁU GÒ VẤP - LÊ VĂN THỌ19.400.0009.700.0007.760.0006.208.000-Đất ở đô thị
154Quận Gò VấpQUANG TRUNGLÊ VĂN THỌ - TÂN SƠN15.600.0007.800.0006.240.0004.992.000-Đất ở đô thị
155Quận Gò VấpQUANG TRUNGTÂN SƠN - CHỢ CẦU13.200.0006.600.0005.280.0004.224.000-Đất ở đô thị
156Quận Gò VấpTÂN SƠNQUANG TRUNG - GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
157Quận Gò VấpTHÍCH BỬU ĐĂNGTRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
158Quận Gò VấpTHIÊN HỘ DƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
159Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTNGUYỄN VĂN LƯỢNG - LÊ ĐỨC THỌ11.000.0005.500.0004.400.0003.520.000-Đất ở đô thị
160Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTLÊ ĐỨC THỌ - CẦU BẾN PHÂN9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
161Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTSÂN BAY TÂN SƠN NHẤT - NGUYỄN VĂN LƯỢNG10.000.0005.000.0004.000.0003.200.000-Đất ở đô thị
162Quận Gò VấpTHÔNG TÂY HỘITRỌN ĐƯỜNG -6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất ở đô thị
163Quận Gò VấpTRẦN BÁ GIAOCHUNG CƯ HÀ KIỀU - NGUYỄN THÁI SƠN5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
164Quận Gò VấpTRẦN BÌNH TRỌNGTRỌN ĐƯỜNG -9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
165Quận Gò VấpTRẦN PHÚ CƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -10.200.0005.100.0004.080.0003.264.000-Đất ở đô thị
166Quận Gò VấpTRẦN QUỐC TUẤNTRỌN ĐƯỜNG -9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
167Quận Gò VấpTRẦN THỊ NGHỈTRỌN ĐƯỜNG -11.800.0005.900.0004.720.0003.776.000-Đất ở đô thị
168Quận Gò VấpTRƯNG NỮ VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -10.400.0005.200.0004.160.0003.328.000-Đất ở đô thị
169Quận Gò VấpTRƯƠNG ĐĂNG QUẾTRỌN ĐƯỜNG -6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
170Quận Gò VấpTRƯƠNG MINH KÝTRỌN ĐƯỜNG -6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
171Quận Gò VấpTÚ MỠTRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
172Quận Gò VấpBÙI QUANG LÀPHAN VĂN BẠCH - PHAN HUY ÍCH6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
173Quận Gò VấpĐỖ THÚC TỊNHQUANG TRUNG - ĐƯỜNG SỐ 177.200.0003.600.0002.880.0002.304.000-Đất ở đô thị
174Quận Gò VấpNGUYỄN DUY CUNGĐƯỜNG SỐ 19 - PHAN HUY ÍCH6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
175Quận Gò VấpNGUYỄN TƯ GIẢNĐƯỜNG SỐ 34 - PHAN HUY ÍCH6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
176Quận Gò VấpPHẠM VĂN ĐỒNG-16.800.0008.400.0006.720.0005.376.000-Đất ở đô thị
177Quận Gò VấpTÔ NGỌC VÂN-6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
178Quận Gò VấpAN HỘITRỌN ĐƯỜNG -4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
179Quận Gò VấpAN NHƠNTRỌN ĐƯỜNG -6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
180Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐIPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ VĂN THỌ7.360.0003.680.0002.944.0002.355.000-Đất TM-DV đô thị
181Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐILÊ VĂN THỌ - ĐƯỜNG SỐ 87.360.0003.680.0002.944.0002.355.000-Đất TM-DV đô thị
182Quận Gò VấpDƯƠNG QUẢNG HÀMTRỌN ĐƯỜNG -6.720.0003.360.0002.688.0002.150.000-Đất TM-DV đô thị
183Quận Gò VấpHẠNH THÔNGTRỌN ĐƯỜNG -8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất TM-DV đô thị
184Quận Gò VấpHOÀNG HOA THÁMTRỌN ĐƯỜNG -7.920.0003.960.0003.168.0002.534.000-Đất TM-DV đô thị
185Quận Gò VấpHOÀNG MINH GIÁMGIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN - NGUYỄN KIỆM15.040.0007.520.0006.016.0004.813.000-Đất TM-DV đô thị
186Quận Gò VấpHUỲNH KHƯƠNG ANTRỌN ĐƯỜNG -8.160.0004.080.0003.264.0002.611.000-Đất TM-DV đô thị
187Quận Gò VấpHUỲNH VĂN NGHỆTRỌN ĐƯỜNG -4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
188Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌPHAN VĂN TRỊ - NGUYỄN OANH9.520.0004.760.0003.808.0003.046.000-Đất TM-DV đô thị
189Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌNGUYỄN OANH - THỐNG NHẤT9.040.0004.520.0003.616.0002.893.000-Đất TM-DV đô thị
190Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌTHỐNG NHẤT - CẦU TRƯỜNG ĐÀI6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
191Quận Gò VấpLÊ HOÀNG PHÁITRỌN ĐƯỜNG -7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất TM-DV đô thị
192Quận Gò VấpLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -8.320.0004.160.0003.328.0002.662.000-Đất TM-DV đô thị
193Quận Gò VấpLÊ LỢINGUYỄN VĂN NGHI - LÊ LAI9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất TM-DV đô thị
194Quận Gò VấpLÊ LỢILÊ LAI - PHẠM VĂN ĐỒNG8.560.0004.280.0003.424.0002.739.000-Đất TM-DV đô thị
195Quận Gò VấpLÊ QUANG ĐỊNHCẦU HANG - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH12.160.0006.080.0004.864.0003.891.000-Đất TM-DV đô thị
196Quận Gò VấpLÊ THỊ HỒNGTRỌN ĐƯỜNG -8.160.0004.080.0003.264.0002.611.000-Đất TM-DV đô thị
197Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌQUANG TRUNG - PHẠM VĂN CHIÊU7.760.0003.880.0003.104.0002.483.000-Đất TM-DV đô thị
198Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ ĐỨC THỌ7.600.0003.800.0003.040.0002.432.000-Đất TM-DV đô thị
199Quận Gò VấpLƯƠNG NGỌC QUYẾNTRỌN ĐƯỜNG -4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
200Quận Gò VấpLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -7.920.0003.960.0003.168.0002.534.000-Đất TM-DV đô thị
201Quận Gò VấpNGUYỄN BỈNH KHIÊMLÊ QUANG ĐỊNH - PHẠM VĂN ĐỒNG6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
202Quận Gò VấpNGUYỄN DUTRỌN ĐƯỜNG -8.320.0004.160.0003.328.0002.662.000-Đất TM-DV đô thị
203Quận Gò VấpNGUYỄN HỒNGLÊ QUANG ĐỊNH - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất TM-DV đô thị
204Quận Gò VấpNGUYỄN KIỆMTRỌN ĐƯỜNG -15.040.0007.520.0006.016.0004.813.000-Đất TM-DV đô thị
205Quận Gò VấpNGUYỄN OANHNGÃ SÁU - PHAN VĂN TRỊ15.360.0007.680.0006.144.0004.915.000-Đất TM-DV đô thị
206Quận Gò VấpNGUYỄN OANHPHAN VĂN TRỊ - LÊ ĐỨC THỌ13.440.0006.720.0005.376.0004.301.000-Đất TM-DV đô thị
207Quận Gò VấpNGUYỄN OANHLÊ ĐỨC THỌ - CẦU AN LỘC11.520.0005.760.0004.608.0003.686.000-Đất TM-DV đô thị
208Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNGIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH - NGUYỄN KIỆM13.440.0006.720.0005.376.0004.301.000-Đất TM-DV đô thị
209Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNNGUYỄN KIỆM - PHẠM NGŨ LÃO14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất TM-DV đô thị
210Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNPHẠM NGŨ LÃO - PHAN VĂN TRỊ16.000.0008.000.0006.400.0005.120.000-Đất TM-DV đô thị
211Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNPHAN VĂN TRỊ - DƯƠNG QUẢNG HÀM9.440.0004.720.0003.776.0003.021.000-Đất TM-DV đô thị
212Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNDƯƠNG QUẢNG HÀM - CUỐI ĐƯỜNG9.440.0004.720.0003.776.0003.021.000-Đất TM-DV đô thị
213Quận Gò VấpNGUYỄN THƯỢNG HIỀNTRỌN ĐƯỜNG -9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất TM-DV đô thị
214Quận Gò VấpNGUYỄN TUÂNTRỌN ĐƯỜNG -7.360.0003.680.0002.944.0002.355.000-Đất TM-DV đô thị
215Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN BẢOTRỌN ĐƯỜNG -9.200.0004.600.0003.680.0002.944.000-Đất TM-DV đô thị
216Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN CÔNGTRỌN ĐƯỜNG -8.560.0004.280.0003.424.0002.739.000-Đất TM-DV đô thị
217Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN DUNGTRỌN ĐƯỜNG -6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
218Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN LƯỢNGTHỐNG NHẤT - NGUYỄN OANH12.320.0006.160.0004.928.0003.942.000-Đất TM-DV đô thị
219Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN LƯỢNGNGUYỄN OANH - CÔNG VIÊN VĂN HÓA12.320.0006.160.0004.928.0003.942.000-Đất TM-DV đô thị
220Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN NGHITRỌN ĐƯỜNG -13.440.0006.720.0005.376.0004.301.000-Đất TM-DV đô thị
221Quận Gò VấpPHẠM HUY THÔNGPHAN VĂN TRỊ - DƯƠNG QUẢNG HÀM9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất TM-DV đô thị
222Quận Gò VấpPHẠM NGŨ LÃOTRỌN ĐƯỜNG -10.400.0005.200.0004.160.0003.328.000-Đất TM-DV đô thị
223Quận Gò VấpPHẠM VĂN CHIÊUQUANG TRUNG - LÊ VĂN THỌ6.720.0003.360.0002.688.0002.150.000-Đất TM-DV đô thị
224Quận Gò VấpPHẠM VĂN CHIÊULÊ VĂN THỌ - CUỐI ĐƯỜNG6.720.0003.360.0002.688.0002.150.000-Đất TM-DV đô thị
225Quận Gò VấpPHẠM VĂN BẠCHTRỌN ĐƯỜNG -7.040.0003.520.0002.816.0002.253.000-Đất TM-DV đô thị
226Quận Gò VấpPHAN HUY ÍCHTRỌN ĐƯỜNG -8.160.0004.080.0003.264.0002.611.000-Đất TM-DV đô thị
227Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊPHẠM VĂN ĐỒNG - NGUYỄN THÁI SƠN14.400.0007.200.0005.760.0004.608.000-Đất TM-DV đô thị
228Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊNGUYỄN THÁI SƠN - NGUYỄN OANH12.640.0006.320.0005.056.0004.045.000-Đất TM-DV đô thị
229Quận Gò VấpPHAN VĂN TRỊNGUYỄN OANH - THỐNG NHẤT10.400.0005.200.0004.160.0003.328.000-Đất TM-DV đô thị
230Quận Gò VấpQUANG TRUNGNGÃ SÁU GÒ VẤP - LÊ VĂN THỌ15.520.0007.760.0006.208.0004.966.000-Đất TM-DV đô thị
231Quận Gò VấpQUANG TRUNGLÊ VĂN THỌ - TÂN SƠN12.480.0006.240.0004.992.0003.994.000-Đất TM-DV đô thị
232Quận Gò VấpQUANG TRUNGTÂN SƠN - CHỢ CẦU10.560.0005.280.0004.224.0003.379.000-Đất TM-DV đô thị
233Quận Gò VấpTÂN SƠNQUANG TRUNG - GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH7.040.0003.520.0002.816.0002.253.000-Đất TM-DV đô thị
234Quận Gò VấpTHÍCH BỬU ĐĂNGTRỌN ĐƯỜNG -6.720.0003.360.0002.688.0002.150.000-Đất TM-DV đô thị
235Quận Gò VấpTHIÊN HỘ DƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -6.720.0003.360.0002.688.0002.150.000-Đất TM-DV đô thị
236Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTNGUYỄN VĂN LƯỢNG - LÊ ĐỨC THỌ8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất TM-DV đô thị
237Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTLÊ ĐỨC THỌ - CẦU BẾN PHÂN7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất TM-DV đô thị
238Quận Gò VấpTHỐNG NHẤTSÂN BAY TÂN SƠN NHẤT - NGUYỄN VĂN LƯỢNG8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất TM-DV đô thị
239Quận Gò VấpTHÔNG TÂY HỘITRỌN ĐƯỜNG -5.120.0002.560.0002.048.0001.638.000-Đất TM-DV đô thị
240Quận Gò VấpTRẦN BÁ GIAOCHUNG CƯ HÀ KIỀU - NGUYỄN THÁI SƠN4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
241Quận Gò VấpTRẦN BÌNH TRỌNGTRỌN ĐƯỜNG -7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất TM-DV đô thị
242Quận Gò VấpTRẦN PHÚ CƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -8.160.0004.080.0003.264.0002.611.000-Đất TM-DV đô thị
243Quận Gò VấpTRẦN QUỐC TUẤNTRỌN ĐƯỜNG -7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất TM-DV đô thị
244Quận Gò VấpTRẦN THỊ NGHỈTRỌN ĐƯỜNG -9.440.0004.720.0003.776.0003.021.000-Đất TM-DV đô thị
245Quận Gò VấpTRƯNG NỮ VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -8.320.0004.160.0003.328.0002.662.000-Đất TM-DV đô thị
246Quận Gò VấpTRƯƠNG ĐĂNG QUẾTRỌN ĐƯỜNG -5.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất TM-DV đô thị
247Quận Gò VấpTRƯƠNG MINH KÝTRỌN ĐƯỜNG -5.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất TM-DV đô thị
248Quận Gò VấpTÚ MỠTRỌN ĐƯỜNG -6.720.0003.360.0002.688.0002.150.000-Đất TM-DV đô thị
249Quận Gò VấpBÙI QUANG LÀPHAN VĂN BẠCH - PHAN HUY ÍCH4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
250Quận Gò VấpĐỖ THÚC TỊNHQUANG TRUNG - ĐƯỜNG SỐ 175.760.0002.880.0002.304.0001.843.000-Đất TM-DV đô thị
251Quận Gò VấpNGUYỄN DUY CUNGĐƯỜNG SỐ 19 - PHAN HUY ÍCH4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
252Quận Gò VấpNGUYỄN TƯ GIẢNĐƯỜNG SỐ 34 - PHAN HUY ÍCH4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
253Quận Gò VấpPHẠM VĂN ĐỒNG-13.440.0006.720.0005.376.0004.301.000-Đất TM-DV đô thị
254Quận Gò VấpTÔ NGỌC VÂN-4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
255Quận Gò VấpAN HỘITRỌN ĐƯỜNG -3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất TM-DV đô thị
256Quận Gò VấpAN NHƠNTRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
257Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐIPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ VĂN THỌ5.520.0002.760.0002.208.0001.766.000-Đất TM-DV đô thị
258Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN KHỐILÊ VĂN THỌ - ĐƯỜNG SỐ 85.520.0002.760.0002.208.0001.766.000-Đất TM-DV đô thị
259Quận Gò VấpDƯƠNG QUẢNG HÀMTRỌN ĐƯỜNG -5.040.0002.520.0002.016.0001.613.000-Đất TM-DV đô thị
260Quận Gò VấpHẠNH THÔNGTRỌN ĐƯỜNG -6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất TM-DV đô thị
261Quận Gò VấpHOÀNG HOA THÁMTRỌN ĐƯỜNG -5.940.0002.970.0002.376.0001.901.000-Đất TM-DV đô thị
262Quận Gò VấpHOÀNG MINH GIÁMGIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN - NGUYỄN KIỆM11.280.0005.640.0004.512.0003.610.000-Đất TM-DV đô thị
263Quận Gò VấpHUỲNH KHƯƠNG ANTRỌN ĐƯỜNG -6.120.0003.060.0002.448.0001.958.000-Đất TM-DV đô thị
264Quận Gò VấpHUỲNH VĂN NGHỆTRỌN ĐƯỜNG -3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất TM-DV đô thị
265Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌPHAN VĂN TRỊ - NGUYỄN OANH7.140.0003.570.0002.856.0002.285.000-Đất TM-DV đô thị
266Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌNGUYỄN OANH - THỐNG NHẤT6.780.0003.390.0002.712.0002.170.000-Đất TM-DV đô thị
267Quận Gò VấpLÊ ĐỨC THỌTHỐNG NHẤT - CẦU TRƯỜNG ĐÀI4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
268Quận Gò VấpLÊ HOÀNG PHÁITRỌN ĐƯỜNG -5.760.0002.880.0002.304.0001.843.000-Đất TM-DV đô thị
269Quận Gò VấpLÊ LAITRỌN ĐƯỜNG -6.240.0003.120.0002.496.0001.997.000-Đất TM-DV đô thị
270Quận Gò VấpLÊ LỢINGUYỄN VĂN NGHI - LÊ LAI6.900.0003.450.0002.760.0002.208.000-Đất TM-DV đô thị
271Quận Gò VấpLÊ LỢILÊ LAI - PHẠM VĂN ĐỒNG6.420.0003.210.0002.568.0002.054.000-Đất TM-DV đô thị
272Quận Gò VấpLÊ QUANG ĐỊNHCẦU HANG - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH9.120.0004.560.0003.648.0002.918.000-Đất TM-DV đô thị
273Quận Gò VấpLÊ THỊ HỒNGTRỌN ĐƯỜNG -6.120.0003.060.0002.448.0001.958.000-Đất TM-DV đô thị
274Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌQUANG TRUNG - PHẠM VĂN CHIÊU5.820.0002.910.0002.328.0001.862.000-Đất TM-DV đô thị
275Quận Gò VấpLÊ VĂN THỌPHẠM VĂN CHIÊU - LÊ ĐỨC THỌ5.700.0002.850.0002.280.0001.824.000-Đất TM-DV đô thị
276Quận Gò VấpLƯƠNG NGỌC QUYẾNTRỌN ĐƯỜNG -3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất TM-DV đô thị
277Quận Gò VấpLÝ THƯỜNG KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -5.940.0002.970.0002.376.0001.901.000-Đất TM-DV đô thị
278Quận Gò VấpNGUYỄN BỈNH KHIÊMLÊ QUANG ĐỊNH - PHẠM VĂN ĐỒNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
279Quận Gò VấpNGUYỄN DUTRỌN ĐƯỜNG -6.240.0003.120.0002.496.0001.997.000-Đất TM-DV đô thị
280Quận Gò VấpNGUYỄN HỒNGLÊ QUANG ĐỊNH - GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất TM-DV đô thị
281Quận Gò VấpNGUYỄN KIỆMTRỌN ĐƯỜNG -11.280.0005.640.0004.512.0003.610.000-Đất TM-DV đô thị
282Quận Gò VấpNGUYỄN OANHNGÃ SÁU - PHAN VĂN TRỊ11.520.0005.760.0004.608.0003.686.000-Đất TM-DV đô thị
283Quận Gò VấpNGUYỄN OANHPHAN VĂN TRỊ - LÊ ĐỨC THỌ10.080.0005.040.0004.032.0003.226.000-Đất TM-DV đô thị
284Quận Gò VấpNGUYỄN OANHLÊ ĐỨC THỌ - CẦU AN LỘC8.640.0004.320.0003.456.0002.765.000-Đất TM-DV đô thị
285Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNGIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH - NGUYỄN KIỆM10.080.0005.040.0004.032.0003.226.000-Đất TM-DV đô thị
286Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNNGUYỄN KIỆM - PHẠM NGŨ LÃO10.800.0005.400.0004.320.0003.456.000-Đất TM-DV đô thị
287Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNPHẠM NGŨ LÃO - PHAN VĂN TRỊ12.000.0006.000.0004.800.0003.840.000-Đất TM-DV đô thị
288Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNPHAN VĂN TRỊ - DƯƠNG QUẢNG HÀM7.080.0003.540.0002.832.0002.266.000-Đất TM-DV đô thị
289Quận Gò VấpNGUYỄN THÁI SƠNDƯƠNG QUẢNG HÀM - CUỐI ĐƯỜNG7.080.0003.540.0002.832.0002.266.000-Đất TM-DV đô thị
290Quận Gò VấpNGUYỄN THƯỢNG HIỀNTRỌN ĐƯỜNG -7.200.0003.600.0002.880.0002.304.000-Đất TM-DV đô thị
291Quận Gò VấpNGUYỄN TUÂNTRỌN ĐƯỜNG -5.520.0002.760.0002.208.0001.766.000-Đất TM-DV đô thị
292Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN BẢOTRỌN ĐƯỜNG -6.900.0003.450.0002.760.0002.208.000-Đất TM-DV đô thị
293Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN CÔNGTRỌN ĐƯỜNG -6.420.0003.210.0002.568.0002.054.000-Đất TM-DV đô thị
294Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN DUNGTRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
295Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN LƯỢNGTHỐNG NHẤT - NGUYỄN OANH9.240.0004.620.0003.696.0002.957.000-Đất TM-DV đô thị
296Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN LƯỢNGNGUYỄN OANH - CÔNG VIÊN VĂN HÓA9.240.0004.620.0003.696.0002.957.000-Đất TM-DV đô thị
297Quận Gò VấpNGUYỄN VĂN NGHITRỌN ĐƯỜNG -10.080.0005.040.0004.032.0003.226.000-Đất TM-DV đô thị
298Quận Gò VấpPHẠM HUY THÔNGPHAN VĂN TRỊ - DƯƠNG QUẢNG HÀM7.200.0003.600.0002.880.0002.304.000-Đất TM-DV đô thị
299Quận Gò VấpPHẠM NGŨ LÃOTRỌN ĐƯỜNG -7.800.0003.900.0003.120.0002.496.000-Đất TM-DV đô thị
300Quận Gò VấpPHẠM VĂN CHIÊUQUANG TRUNG - LÊ VĂN THỌ5.040.0002.520.0002.016.0001.613.000-Đất TM-DV đô thị
5/5 - (2 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận