Báo cáo công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng phương tiện PCCC

0

1. Thời hạn báo cáo công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng phương tiện PCCC

Định kỳ vào quý thứ IV hàng năm, cơ sở đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có trách nhiệm thống kê, báo cáo với cơ quan Công an quản lý địa bàn về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo các nội dung sau:

– Số lượng, chất lượng, chủng loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã trang bị;

– Cách thức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng;

– Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện;

– Kết quả thực hiện kết luận kiến nghị thanh tra, kiểm tra của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

– Kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Tải về mẫu: Báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Hình minh họa. Báo cáo công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng phương tiện PCCC

2. Trình tự báo cáo và cơ quan tiếp nhận báo cáo

Cơ sở sẽ chịu trách nhiệm báo cáo với Công an cấp xã nơi hoạt động về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở sẽ chịu trách nhiệm báo cáo với doanh nghiệp trực tiếp quản lý về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy được giao quản lý.

Doanh nghiệp trực tiếp quản lý đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở sẽ có trách nhiệm báo cáo với Công an cấp huyện hoặc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp huyện quản lý địa bàn về tình hình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý.

5/5 - (3 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận