Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (Hợp nhất năm 2017) – Phần chung

6

HILAW xin gửi đến bạn đọc File Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung. Các bạn có thể xem từng nội dung cụ thể trên website hoặc tải về để tham khảo.


1. Nội dung Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 – Phần chung

Phần thứ nhất. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I. ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

Điều 3. Nguyên tắc xử lý

Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm

Chương II. HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội …

Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã …

Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian

Chương III. TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niệm tội phạm

Điều 9. Phân loại tội phạm

Điều 10. Cố ý phạm tội

Điều 11. Vô ý phạm tội

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội

Điều 15. Phạm tội chưa đạt

Điều 16. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Điều 17. Đồng phạm

Điều 18. Che giấu tội phạm

Điều 19. Không tố giác tội phạm

Chương IV.  NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 20. Sự kiện bất ngờ

Điều 21. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Điều 22. Phòng vệ chính đáng

Điều 23. Tình thế cấp thiết

Điều 24. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội

Điều 25. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Điều 26. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

Chương V. THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 27. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 28. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự

Chương. VI HÌNH PHẠT

Điều 30. Khái niệm hình phạt

Điều 31. Mục đích của hình phạt

Điều 32. Các hình phạt đối với người phạm tội

Điều 33. Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Điều 34. Cảnh cáo

Điều 35. Phạt tiền

Điều 36. Cải tạo không giam giữ

Điều 37. Trục xuất

Điều 38. Tù có thời hạn

Điều 39. Tù chung thân

Điều 40. Tử hình

Điều 41. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Điều 42. Cấm cư trú

Điều 43. Quản chế

Điều 44. Tước một số quyền công dân

Điều 45. Tịch thu tài sản

Chương VII. CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Điều 46. Các biện pháp tư pháp

Điều 47. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

Điều 49. Bắt buộc chữa bệnh

Chương VIII. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Điều 50. Căn cứ quyết định hình phạt

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Điều 53. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Mục 2. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

Điều 55. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Điều 56. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Điều 57. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Điều 58. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

Điều 59. Miễn hình phạt

Chương IX. THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Điều 60. Thời hiệu thi hành bản án

Điều 61. Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án

Điều 62. Miễn chấp hành hình phạt

Điều 63. Giảm mức hình phạt đã tuyên

Điều 64. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt

Điều 65. Án treo

Điều 66. Tha tù trước thời hạn có điều kiện

Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

Điều 68. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Chương X. XÓA ÁN TÍCH

Điều 69. Xóa án tích

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Điều 72. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Điều 73. Cách tính thời hạn để xóa án tích

Chương XI. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

Điều 74. Áp dụng quy định của Bộ luật hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Điều 75. Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Điều 77. Phạt tiền

Điều 78. Đình chỉ hoạt động có thời hạn

Điều 79. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Điều 80. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định

Điều 81. Cấm huy động vốn

Điều 82. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Điều 83. Căn cứ quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Điều 84. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Điều 86. Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

Điều 87. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Điều 88. Miễn hình phạt

Điều 89. Xóa án tích

Chương XII. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Điều 90. Áp dụng Bộ luật hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều 91. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Mục 2. CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 92. Điều kiện áp dụng

Điều 93. Khiển trách

Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng

Điều 95. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Mục 3. BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 96. Giáo dục tại trường giáo dưỡng

Điều 97. Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Mục 4. HÌNH PHẠT

Điều 98. Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều 99. Phạt tiền

Điều 100. Cải tạo không giam giữ

Điều 101. Tù có thời hạn

Mục 5. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT, TỔNG HỢP HÌNH PHẠT, MIỄN GIẢM HÌNH PHẠT, XÓA ÁN TÍCH

Điều 102. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Điều 103. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Điều 105. Giảm mức hình phạt đã tuyên

Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện

Điều 107. Xóa án tích


2. Tải File Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung

Tải về:Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung

5/5 - (28 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
6 Bình luận
 1. Huỳnh Thụ Căn

  dạ cho em xin tài liệu này với ạ! em cám ơn Hilaw!
  mail: huynhthucan1999@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 2. TRẦN MINH ĐỨC

  Chào Hilaw ạ, có thể cho em xin file File Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung. E cảm ơn ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé!

 3. Trương Văn Dũng

  Chào Hilaw ạ, có thể cho em xin file File Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung. Em cảm ơn ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

Để lại bình luận