Đăng ký nhãn hiệu hình dưới dạng bản đồ địa lý, bình đồ địa cầu

0

Phân loại đăng ký nhãn hiệu theo yếu tố hình dưới dạng bản đồ địa ký, bình đồ địa cầu. Khi đăng ký nhãn hiệu chủ nhãn hiệu phải căn cứ vào Bảng phân loại Vienna 07 của Thoả ước Viên để phân loại trước khi đăng ký.

Bảng phân loại có yếu tố hình dưới dạng Bản đồ địa lý, Bình địa cầu

01.17 GEOGRAPHICAL MAPS, PLANISPHERES BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ, BÌNH ĐỒ ĐỊA CẦU
Note: Not including maps of the world in two hemispheres (01.05.01). Chú thích: Không bao gồm bản đồ thế giới chia thành 2 bán cầu (01.05.01)
01.17.01 Planispheres Bình đồ địa cầu
01.17.02 Continents Các lục địa
01.17.07 Groups of countries Các nhóm nước
01.17.11 Isolated countries Các nước riêng biệt
01.17.12 Islands, archipelagoes Các đảo, quần đảo
01.17.13 Parts of a country Các phần của một nước
01.17.14 Urban plans Sơ đồ thành phố
01.17.15 Polar maps Bản đồ các địa cực
01.17.25 Other geographical maps Các bản đồ địa lý khác
Auxiliary Sections of Division 01.17
Auxiliary Sections Associated with Principal Section 01.17.02
01.17.03 Europe, Asia, Eurasia Châu Âu, châu Á, châu lục Âu-Á
01.17.04 America Châu Mỹ
Note: Includes the whole of the continent of America (North, South and Central America) or any one or any two of the separate parts of the continent of America Chú thích: Gồm cả toàn bộ châu Mỹ (Bắc, Nam, Trung) hoặc bất kỳ một hay hai phần riêng biệt của châu Mỹ
01.17.05 Africa Châu Phi
01.17.06 Australia, Oceania Châu Úc, châu Đại dương
Auxiliary Sections Associated with Principal Sections 01.17.01-25
01.17.16 Physical maps Bản đồ địa lý tự nhiên
01.17.17 Political maps Bản đồ chính trị
01.17.18 Economic maps Bản đồ kinh tế
01.17.19 Tourist maps Bản đồ du lịch

Xem thêmThủ tục đăng ký nhãn hiệu

5/5 - (10 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận