Dịch vụ báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ báo cáo thuế, BCTC cuối năm – Chỉ từ 500.000đ/tháng, cam kết tối ưu chi phí thuế, đảm bảo báo cáo quý, báo cáo tài chính năm chính xác – đúng hạn.


1. Dịch vụ báo cáo thuế theo quý

Dịch vụ báo cáo thuế theo quý hay còn gọi là dịch vụ kế toán thuế trọn gói – là dịch vụ được đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập yêu thích và tin dùng tại hilaw.vn.

Đối với dịch vụ này, hilaw.vn sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành cả báo cáo thuế hàng quý và báo cáo tài chính cuối năm với chi phí trọn gói chỉ từ 300.000 đồng/tháng.

Dưới đây là chi tiết báo giá dịch vụ báo cáo thuế theo quý (3 tháng), áp dụng cho từng ngành nghề tại hilaw.vn và chưa bao gồm thuế VAT.

1.1. Bảng giá dịch vụ báo cáo thuế tại Miền Nam

1.1.1 Trường hợp không phát sinh hóa đơn

Bảng giá áp dụng cho các doanh nghiệp tại miền Nam không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra.

Ngành nghề, lĩnh vực Phí dịch vụ
(Theo quý)
Nhóm ngành thương mại 1.500.000 đồng
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ bao gồm: spa, giáo dục, khách sạn, logistics và tư vấn dịch vụ khác 1.800.000 đồng
Nhóm ngành thi công xây dựng, trang trí nội thất, sản xuất, gia công, lắp đặt 1.800.000 đồng

1.1.2. Trường hợp phát sinh hóa đơn

Bảng giá sau áp dụng cho các doanh nghiệp tại miền Nam phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra.

STT Ngành nghề, lĩnh vực Phí dịch vụ
(Theo quý)
1 Nhóm ngành thương mại
Không có tờ khai hải quan 2.000.000đ
Có tờ khai hải quan + 500.000d
Có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động + 500.000đ
(Áp dụng đối với trường hợp trong quý từ 40 hóa đơn, chứng từ trở xuống. Trường hợp trên 40 hóa đơn, chứng từ trên quý sẽ báo giá riêng) Thỏa thuận
2 Nhóm ngành thi công xây dựng, sản xuất, gia công
Không có tờ khai hải quan 2.500.000đ
Có tờ khai hải quan + 500.000d
Có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động + 500.000đ
(Áp dụng đối với trường hợp trong quý từ 40 hóa đơn, chứng từ trở xuống. Trường hợp trên 40 hóa đơn, chứng từ trên quý sẽ báo giá riêng) Thỏa thuận
3 Nhóm ngành trang trí nội thất, lắp đặt
Không có tờ khai hải quan 2.200.000đ
Có tờ khai hải quan + 500.000d
Có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động + 500.000đ
(Áp dụng đối với trường hợp trong quý từ 40 hóa đơn, chứng từ trở xuống. Trường hợp trên 40 hóa đơn, chứng từ trên quý sẽ báo giá riêng) Thỏa thuận
4 Nhóm ngành tư vấn dịch vụ bao gồm: spa, giáo dục, khách sạn, logistics và tư vấn dịch vụ khác
Không có tờ khai hải quan 2.200.000đ
Có tờ khai hải quan + 500.000d
Có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động + 500.000đ
(Áp dụng đối với trường hợp trong quý từ 40 hóa đơn, chứng từ trở xuống. Trường hợp trên 40 hóa đơn, chứng từ trên quý sẽ báo giá riêng) Thỏa thuận

1.2. Bảng giá dịch vụ báo cáo thuế tại Miền Bắc và Miền Trung

1.2.1. Trường hợp không phát sinh hóa đơn

Bảng giá dưới đây áp dụng cho các doanh nghiệp có trụ sở tại miền Bắc và miền Trung không phát sinh hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Ngành nghề, lĩnh vực Phí dịch vụ/quý
Nhóm ngành thương mại 1.500.000 đồng/quý
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ bao gồm: dịch vụ ăn uống, tư vấn và dịch vụ khác 2.000.000 đồng/quý
Nhóm ngành thi công xây dựng, trang trí nội thất, lắp đặt, gia công, sản xuất (bao gồm sản xuất phần mềm) 2.000.000 đồng/quý

Lưu ý: Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT.

1.2.2. Trường hợp phát sinh hóa đơn

Bảng giá dưới đây áp dụng cho các doanh nghiệp tại miền Bắc và miền Trung phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra.

STT Ngành nghề, lĩnh vực Phí dịch vụ
(Theo quý)
1 Nhóm ngành thương mại
Không có tờ khai hải quan 2.300.000đ
Có tờ khai hải quan + 500.000d
Có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động + 500.000đ
(Áp dụng đối với trường hợp trong quý từ 40 hóa đơn, chứng từ trở xuống. Trường hợp trên 40 hóa đơn, chứng từ trên quý sẽ báo giá riêng) Thỏa thuận
2 Nhóm ngành thi công xây dựng, sản xuất, gia công
Không có tờ khai hải quan 2.500.000đ
Có tờ khai hải quan + 500.000d
Có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động + 500.000đ
(Áp dụng đối với trường hợp trong quý từ 40 hóa đơn, chứng từ trở xuống. Trường hợp trên 40 hóa đơn, chứng từ trên quý sẽ báo giá riêng) Thỏa thuận
3 Nhóm ngành trang trí nội thất, lắp đặt
Không có tờ khai hải quan 2.400.000đ
Có tờ khai hải quan + 500.000d
Có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động + 500.000đ
(Áp dụng đối với trường hợp trong quý từ 40 hóa đơn, chứng từ trở xuống. Trường hợp trên 40 hóa đơn, chứng từ trên quý sẽ báo giá riêng) Thỏa thuận
4 Nhóm ngành tư vấn dịch vụ bao gồm: spa, giáo dục, khách sạn, logistics và tư vấn dịch vụ khác
Không có tờ khai hải quan 2.500.000đ
Có tờ khai hải quan + 500.000d
Có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động + 500.000đ
(Áp dụng đối với trường hợp trong quý từ 40 hóa đơn, chứng từ trở xuống. Trường hợp trên 40 hóa đơn, chứng từ trên quý sẽ báo giá riêng) Thỏa thuận
Lưu ý: Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT.
Xem thêm: Dịch vụ kế toán – thuế trọn gói
Hình minh họa. Dịch vụ báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm

2. Dịch vụ làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm

Báo cáo thuế cuối năm (hay thường gọi là báo cáo tài chính cuối năm) là hạng mục công việc kế toán quan trọng nhất trong năm của doanh nghiệp. Đây là bản báo cáo tổng hợp dữ liệu và kết quả kinh doanh (lãi/lỗ) trong cả một năm, quyết định mức thuế doanh nghiệp phải nộp trong năm.

Nếu bất chợt kế toán nghỉ thai sản hay nhân viên kế toán không đủ khả năng lên báo cáo tài chính… thì việc thuê một đơn vị chuyên nghiệp xử lý và hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm như hilaw.vn là một giải pháp vừa an toàn vừa tiết kiệm.

Kế toán hilaw.vn cung cấp dịch vụ làm báo cáo thuế cuối năm (dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm) với chi phí trọn gói chỉ từ 2.000.000 đồng.

2.1. Trường hợp không phát sinh hóa đơn

Ngành nghề, lĩnh vực Phí dịch vụ
Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực 2.500.000 đồng

2.2. Trường hợp phát sinh hóa đơn

Ngành nghề, lĩnh vực Phí dịch vụ
Nhóm ngành:

 • Tư vấn dịch vụ
 • Thi công xây dựng
 • Trang trí nội thất
 • Sản xuất, gia công, lắp đặt
 • Nhà hàng (dịch vụ ăn uống)
4.000.000 đồng
Nhóm ngành thương mại – không có tờ khai hải quan Từ 6.000.000 đồng
Nhóm ngành thương mại – có tờ khai hải quan Từ 8.000.000 đồng

Lưu ý: Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán – thuế trọn gói


3. Hồ sơ, chứng từ doanh nghiệp cần cung cấp cho hilaw.vn

3.1. Với dịch vụ báo cáo thuế theo quý

Đối với dịch vụ báo cáo thuế theo quý, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp:

 • Các hóa đơn VAT đầu vào, đầu ra;
 • Các chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
 • Thông tin tài khoản đăng nhập trang thuế điện tử;
 • Thiết bị chữ ký số (token điện tử) để nộp báo cáo, tờ khai.

3.2. Với dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Đối với dịch vụ báo cáo thuế cuối năm (báo cáo tài chính cuối năm), doanh nghiệp cần cung cấp:

 • Các hóa đơn VAT đầu vào, đầu ra;
 • Bảng sao kê các tài khoản ngân hàng của công ty;
 • Bảng lương của nhân viên 12 tháng và thông tin CCCD của người lao động;
 • Bảng cân đối tài khoản của năm trước năm báo cáo (nếu đã thành lập từ năm trước);
 • Chứng từ nộp BHXH cho người lao động (nếu có).

4. Lý do doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại hilaw.vn

Dịch vụ báo cáo thuế (hay dịch vụ kế toán thuế) trọn gói là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn. Vậy lý do nào khiến doanh nghiệp ưa chuộng dịch vụ này tại hilaw.vn?

Tiết kiệm chi phí lương

Sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của hilaw.vn, mỗi tháng doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra khoảng 300.000 đồng thay vì phải thanh toán thêm ít nhất 5.000.000 đồng để thuê một kế toán viên lành nghề, am hiểu về thuế.

Tối ưu chi phí thuế

Đội ngũ kế toán trưởng lành nghề của hilaw.vn sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa các khoản thuế phải nộp.

Chính xác – rõ ràng – minh bạch

Toàn bộ hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán và các báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp sẽ được kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm của hilaw.vn xử lý một cách rõ ràng, có hệ thống, đảm bảo số liệu chính xác và được nộp tới cơ quan thuế đúng hạn, đúng quy định.

 An toàn và tuyệt đối bảo mật

Toàn bộ thông tin về doanh nghiệp, dữ liệu kế toán và hóa đơn, chứng từ của mỗi doanh nghiệp đều được hilaw.vn bảo mật một cách tuyệt đối ngay cả khi doanh nghiệp đã kết thúc hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Bài viết liên quan