GIỚI THIỆU

HILAW – Website Chia sẻ Kiến thức Pháp luật & Cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Pháp lý.

Nhìn trong dòng chảy của thời đại cùng với sự phát triển của đất nước, HILAW ra đời, hình thành và phát triển để phụng sự cho sự trường tồn của Dân Tộc, Tổ Quốc.

Sơ khai buổi hình thành còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ HILAW nguyện hết sức mình cống hiến tuổi thanh xuân, toàn bộ trí tuệ, chất xám của mình để cung cấp dịch vụ pháp lý cho tất cả người dân, doanh nghiệp.

CHẮC PHÁP LÝ – VỮNG NIỀM TIN

LIÊN HỆ

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

GÓI #1

1.000.000 VNĐ
 • Tư vấn đặt tên công ty, ngành nghề, vốn…
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh + mã số thuế
 • Đăng ký dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo thành lập
 • Lập sổ thành viên/ cổ đông
 • Bảng hiệu mica
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử + Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Đăng ký tài khoản thuế điện tử

GÓI #2

1.600.000 VNĐ
 • Tư vấn đặt tên công ty, ngành nghề, vốn…
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh + mã số thuế
 • Đăng ký dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo thành lập
 • Lập sổ thành viên/ cổ đông
 • Bảng hiệu mica
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điên tử + Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Đăng ký tài khoản thuế điện tử

GÓI #3

3.500.000 VNĐ
 • Tư vấn đặt tên công ty, ngành nghề, vốn…
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh + mã số thuế
 • Đăng ký dấu tròn công ty
 • Đăng bố cáo thành lập
 • Lập sổ thành viên/ cổ đông
 • Bảng hiệu mica
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
 • Hồ sơ khai thuế ban đầu
 • Chữ ký số (01 năm)
 • Hóa đơn điện tử (300 số) + Đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Đăng ký tài khoản thuế điện tử